• Waggonfabriken i Arlöv

  Waggonfabriken i Arlöv

  ”Waggonfabriken” i Arlöv var under första hälften av 1900-talet en av Sveriges största tillverkare av järnvägsvagnar, med leveranser till järnvägar i såväl Sverige som Danmark,

 • Sockerbolaget lägger ner i Arlöv

  Sockerbolaget lägger ner i Arlöv

  Nordic Sugar, som äger sockerfabriken i Arlöv, vill flytta hela tillverkningen till Örtofta efter ha investerat ungefär en miljard kronor där under fyra år. I

 • Facebookförtal polisanmält i Arlöv

  Facebookförtal polisanmält i Arlöv

  En kvinna i Arlöv benämndes som ”idiot” på sin Facebooksida. Nu polisanmäler hon det hela. Det var i helgen som Arlövskvinnan noterade att hon hade

Sämre luftkvalitet i Burlöv

Dålig luftkvalitet i Burlöv

Arlöv är en av 30 städer i Sverige som 2018 inte klarade miljökvalitetsmålet Frisk luft med avseende på luftburna partiklar. Det konstaterar det samhällsrådgivarföretaget Ramboll som gjort en sammanställning av SMHI:s statistik för luftkvalitet i utomhusmiljö.

– Det är riktigt att det inte bara gäller storstäderna längre utan även i mindre städer som Sundsvall och Visby är luften riktigt dålig, säger Daniel Nilsson, luftkvalitetsexpert på Ramboll.

– Helt klart är det så att detta påverkar vår hälsa, i synnerhet då barn och äldre som är extra känsliga för dålig luft. Det handlar om de minsta partiklarna i luften som tränger långt ner i lungorna och där är barn extra känsliga eftersom deras lungor är under utveckling. De har dessutom högre puls och högre andningsfrekvens än vi vuxna.

Vill skapa medvetenhet

Daniel Nilsson påpekar att Rambolls rapport inte är framtagen för att oroa folk utan för att göra folk medvetna om problemet. Han tillägger också att det är respektive kommun som har det främsta ansvaret att kontrollera luftkvaliteten.

– Och att jobba förebyggande. Sedan har Naturvårdsverket också en viktig roll i detta. Och jag tycker att alla har någon form av ansvar. Vi som lever i samhällena, industrier. Och vi som jobbar med frågorna har ett ansvar att hitta framtida lösningar, tillägger han.

Han menar också att var och en kan göra personliga val.

– Som exempelvis hur man tar sig till och från jobbet och var man bosätter sig.

Ökning på senare år

Återkommande mätningar visar att halten av luftburna partiklar minskat sedan 1990. Trenden har dock skiftat de senaste åren. Enligt rapporten ”Problemet med partiklar” har den nedåtgående trenden planat ut sedan 2014. Utsläppen av PM10, de minsta partiklarna, har snarare ökat något de sista åren. Ramboll vill med rapporten framhäva behovet av luftförbättrande åtgärder från Sveriges kommuner och andra ansvarstagande parter.

– Om utvecklingen ska vända och vi ska nå miljökvalitetsmålet Frisk luft krävs kraftfulla åtgärder. Luftburna partiklar är farliga för vår hälsa och i slutändan förkortar dålig luft våra liv, säger Daniel Nilsson.

– Sveriges kommuner måste ta resultaten av mätningarna på allvar. Undersökningar vi har gjort i Danmark och Norge visar att invånarna är oroade över sin luftkvalitet och anser att kommunerna gör för lite. Vi har anledning att tro att läget är liknande i Sverige. Vi måste kunna kräva av våra kommuner att luften vi andas är ren, tillägger Niklas Sörensen, vd på Ramboll.

Tydlig lagstiftning

I Sverige finns idag en tydlig lagstiftning som ska garantera alla invånare att ha en så god luftkvalitet som möjligt.

Utöver miljökvalitetsnormerna hat vi i Sverige beslutat om en målsättning för luftkvaliteten i miljökvalitetsmålet Frisk luft, som är ett av Sveriges miljömål, säger Daniel Nilsson.

Miljökvalitetsmålet kommer inte att nås till 2020. Fortsatta insatser behövs. utöver luftburna partiklar är det framförallt kvävedioxid och ozon som utgör problem. Halterna av dessa ligger långt från målnivån i många tätorter.

Ideologisk debatt i fullmäktige

Ideologisk debatt i fullmäktige

– Ett mycket dåligt förslag. Högern försöker på det här sättet gömma besluten om konkurrensutsättning i nämnderna för medborgarna, men jag förstår högermajoriteten, dundrade vänsterns Bo Lindquist och krävde återremiss.

Återremissen ställdes i första hand av Katja Larsson (s) med hänvisning till att förslagen enligt reglerna ska ses till hur det planeras och finansieras. Även miljöpartiets Vlado Somljacan krävde återremiss.

Förslaget som upprörde den icke borgerliga sidan av fullmäktiges ledamöter gällde ”Bemyndigande för nämnd att fatta beslut avseende konkurrensutsättning av verksamheter”, det vill säga respektive nämnd ska kunna fatta beslut om någon privat verksamhet ska ta över den kommunala, till exempel en förskola eller ett äldreboende.

Ove Johansson (mp) betäckande förslaget som tråkigt.

– Om det fortsätter på den vägen blir det allt mindre för kommunfullmäktige att ta beslut om. Det känns så väldigt trist.

– Det här är långt ifrån ett demokratiskt förslag som innebär att man döljer besluten för allmänheten och drar bort besluten från alla andra. Det är ett väldigt dåligt förslag, tillade Vlado Somljacan.

Han undrade samtidigt av Sverigedemokraterna tyckte.

– Det är ju den borgerliga alliansens stora samarbetspartner.

Bo Lindquist ökade på sin kritik.

– De som berörs är ju medborgarna. Beslut som tas i nämnderna nämns inte i medierna. Det här är inte demokrati. Det blir mer och mer diktatur i kommunerna, menade han bestämt i talarstolen.

Mats Lithner (l) upprördes av vänsterledamöternas tal om bristande demokrati med förslaget.

– Det är ganska upprörande att det inte skulle vara ett demokratiskt förslag. Det är ett förslag till beslut som tas i tusentals kommuner i hela landet. Det här är ett förslag för att flytta besluten så nära verksamheterna som möjligt.

Lars Johnson (m) påpekade att det här verkligen är ett demokratiskt förslag till beslut.

– Men det verkar som partierna till vänster inte litar på sina egna partikamrater som sitter i de olika nämnderna. Men på det här sättet får de själva bestämma hur de vill och vad de vill.

Christer Swahn (sd) var lite undrande över att de bekymmer andra partier hade över vad de tycker.

– Men så länge alliansen lägger förslag som är i linje med vår politik så säger vi inte nej.

Debatten fortsatte till Lars Johnson ställde en ordningsfråga och krävde streck i debatten.

– Socialdemokrater, vänster och miljöpartiet vill inte diskutera sakfråga över huvudtaget.

Sista ordet i frågan fick Vlado Somljacan som menade att alliansen vill ta beslut bakom stängda dörrar.

Beslutet om att tillåta nämnderna ta beslut att konkurrensutsätta verksamheter blev till slut ett ja efter personomröstning.

I övrigt följde fullmäktige förslagen enligt dagordning och måndagens möte med kommunfullmäktige avslutades bland annat med vissa avsägelser och att Lisa Fristén (l) valdes till ny ordförande för Miljö- och byggnämnden.

Arbetslösheten sjunker i Burlöv

Lägre arbetslöshet i Burlöv

För åttonde månaden i rad sjunker arbetslösheten i Burlövs kommun enligt statistik från Arbetsförmedlingen. Kommunen hade en total arbetslöshet under augusti månad på 10,3 procent, vilket är en minskning med 0,6 procent jämfört med samma tidpunkt förra året.

Sett till antalet personer betyder det att 858 av 8.330 invånare, i åldern 16 till 64 år, i Burlövs kommun var inskrivna som arbetssökande, vilket är 33 färre än i augusti i fjol.

– Det är lite mot trenden i övriga Skåne, intygar Victor Tanaka, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen. Å andra sidan är utvecklingen i Skåne positiv sett mot övriga delar av Sverige.

Vi hade ganska många varsel vid årsskiftet, men det skiftade så att statistiken i mars och april blev förvånansvärt positiv. För Skånes del innebär det att nio av tio nya jobb skapas i den sydvästra delen av landskapet.

Samtidigt finns det en trend att allt fler flyttar från Skånes östra delar till den västra och då i huvudsak till Malmö där den största delen av jobbtillväxten sker.

För Burlövs kommuns del gäller att det finns en större andel industrier och en stor byggsektor. Men för många burlövsbor gäller pendling till jobb i Malmö.

Växande skånsk industri

Victor Tanaka påpekar att det för närvarande finns ganska starka tecken på en växande skånsk industriverksamhet.

– Däremot visar byggsektorn på en försvagning, men det gäller ju från en mycket hög nivå, så egentligen märks det inte så mycket på arbetsmarknaden för närvarande.

Den minskade arbetslösheten på den lokala arbetsmarknaden i Burlöv menar han handlar om relativt små siffror.

– Så även om det har varit en trend som stått sig en tid så är det en svag trend som snabbt kan svänga. Men Burlöv sticker faktiskt ut bland de skånska kommunerna, i synnerhet i sydvästra Skåne.

Arbetslöheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 16,8 procent i Burlöv under augusti månad, motsvarande 543 av 3.232 personer. Det är 1,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol, −13 om man räknar personer. Därmed sjunker de utlandsföddas arbetslöshet för sjunde månaden i följd.

Även bland de unga sjunker arbetslösheten, denna gången med 1,4 procent. I augusti var 16,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande, motsvarande 132 personer. Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med åtta personer på ett års sikt.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Burlöv högre än i Skåne som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 3,9 procentenheter.

Allt tog slut när ICA Maxi Burlöv öppnade

Ica Maxi i Burlöv öppnar

– Det här var svettigt, sade Björn Stibe spontant när han under en knapp halvtimme välkomnat alla kunder som ville in på premiäröppningen av ICA Maxi stormarknad på Burlövs Center.

– Jag har drömt mardrömmar i natt om att det bara stod 14 personer utanför och väntade på öppningen, men det här överträffar alla mina förväntningar, tillade Björn förtjust.

Öppnandet av ICA Maxi gjordes ungefär ett halvår efter att Coops stormarknad hade stängt och uppenbarligen var förväntan hos burlövsborna stora liksom behovet av en ny matmarknad på Burlövs Center.

Många hade uttalat ett tvivel på att det skulle bli någon matbutik alls ingen på centrar, men tiden berodde på alla planering som Björn, hans fru Sabine, och personalen var tvungna att göra för att det skulle bli så bra som möjligt.

– Och nu är jag riktigt stolt över butiken, påpekar Björn.

För honom är det inte bara en ny butik att vara chef för utan också att han ”kommit hem” eftersom han är född och uppväxt i Arlöv.

– Men jag har jobbat hos ICA länge. Först hos ICA Maxi i Löddeköpinge och så har jag varit butikschef i Munka-Ljungby och Häljarp.

Så när han på ICAs interna nät såg att de ville ha sökande till en ny stormarknad på Burlövs Center var han snabb att göra det.

– Det blev en lång urvalsprocess med mycket som ska besvaras, men jag blev uttagen och har jobbar dag och natt med detta sedan i mars månad. Till det hela kommer att jag faktiskt också alltid gillat Burlövs Center och nu är jag chef för Sveriges finaste butik just här.

Kommunalrådet klippte

Att det är en viktig butik intygade också kommunalrådet Lars Johnson som invigde och klippte det röda bandet.

– Man brukar säga att vägen till hjärtat går genom magen, när det gäller att skaffa sig en ny partner. Jag kan kanske drista mig till att säga att vägen till Burlövsbornas hjärta går genom en matbutik på Burlövs Center.

Mataffären är i fokus för handeln på Burlövs Center. När vi ändå veckohandlar kan vi passa på att gå in i någon annan butik och köpa vad vi behöver. Allting är nära och bekvämt och vi kan uträtta våra ärenden på ett och samma ställe.

Vi lever ett storstadsliv. Till ytan är vi en liten kommun men vi är präglade av närheten till Malmö, Lund och Köpenhamn. Vi är vana vid storstadens bekvämligheter, att ha nära till service och tjänster. Därför tror jag det är viktigt för oss Burlövsbor att slippa åka iväg alltför långt när vi ska handla lite matvaror.

– Efter lite drygt ett halvår har vi nu fått en livsmedelsbutik till Burlövs Center igen. En del vara oroliga att det inte skulle komma någon ny. Därför känns det bra att nu kunna klippa bandet och välkomna ICA Maxi till etableringen i Burlövs kommun, eller kanske på Burlövs Center, sade Lars Johnson och klippte det röda bandet framför otåligt väntande blivande kunder.

Var beredd

Björn Stibe intygade att han var bredd på anstormningen tillsammans med sina 70 anställda.

– Butiken är ju inte så stor som Coop var. Här finns inga onödigt stora ytor. Däremot har vi bland annat egen kallskänk, eget bageri. Vi har arbetat mycket med god information med stora tavlor och en riktig belysning som inte ska blända någon.

Blev påverkad och berörd

Forza Summer i Burlöv

Jag trodde aldrig jag skulle bli så påverkad och så berörd av alla medverkande ungdomar, deras entusiasm och vilja att göra något bra, sade Johanna Sellert i fredags vid avslutningen av sommarens Forza Summer, där ungdomar fick testa entreprenörskap i sex veckor.

Det handlade ju inte om vanliga sommarjobb utan om att ungdomarna skulle starta och driva egna företag med allt vad det innebär.

Jag kollade in i maj vad de ville göra och de hade alla många olika förhoppningar, berättar Johanna som guidade dem under alla veckorna.

Det hela inleddes med en kick-off vecka då ungdomarna fick jobba med och lära sig bland annat självledarskap och marknadsföring.

De fick träffa företagare och fråga ut dem hur de jobbar berättar Anna Nilsson, näringslivssamordnare i Burlövs kommun.

De fick bland annat vara med på en mässa i samverkan med Kävlinge kommun, gå kurs i något som hettet ”From no one to some one”, träffa representanter för massmedier och delta på Landskronakarnevalen. De hade i stort en otrolig sommar, menade Anna.

I fredags presenterade så ungdomarna sina olika företag och berättade hur det fungerat. Där fanns Burlövs fotbollsgrupp, ”Hela Granbacken sjunger” som utmynnade i en allsångskväll, en grupp som hette ”From Zero till hero” och ”Forza kreativ” som arrangerade en seniorafton.

De har fått lära sig vara både ledare och coacher och fått göra saker som egentligen låg långt utanför deras komfortzone, tillade Johanna.

På direkt fråga kan tre eller fyra av deltagarna i projektet kunna tänka sig att driva eget företag i framtiden.

Burlöv i kubik

Burlöv Centrum

Har Burlövs kommun egentligen något centrum i ordet rätta mening? Det är tveksamt och vad betyder det att det byggs väldigt många nya hus i kommunen. För det egentligen folk samman och skapar en samhörighet? Också tveksamt.

Under två månader har 55 studenter, i årskurs två på landskapsarkitektprogrammet på SLU i Alnarp undersökt Burlövs kommun. Registrerat platser och intervjuat boende för att genom visuell gestaltning och litteratur, i åtta grupper, tagit olika utgångspunkter i vad Burlöv kan vara.

– Det här är inga färdiga lösningar utan fritt tänkande hur man kan se på samhället och kanske vad man ska tänka på när man utveckla ett samhälle som Burlöv, säger studenterna Calle Holmberg och Cecilia Smedbro.

– Det handlar ju inte bara om att folk ska ha någonstans att bo utan också att mötas och trivas där de bor.

I morgon tisdag öppnar de en vernissage klockan 16.00 på gården i Alnarpsgården där de byggt åtta paviljonger som innehåller reflektioner och gestaltningar kring Burlöv.

Paviljongerna är installationer i fullskala och bildar en stor sammanhängande enhet, där vi redovisar våra intryck, analyser och reflektioner, påpekar Calle och Cecilia.
Utställningen fortsätter i ateljén med skisser och modeller.

Vernissage är öppen för alla och kommer att vara en fortsatt öppen utställning 20-25 mars.
På gården bygger studenterna upp åtta sammanhängande paviljonger som ska inredas till vernissagen på tisdag.

Inomhus blir det utställning av affischer och modeller.

Waggonfabriken i Arlöv

Waggonfabriken i Arlöv

”Waggonfabriken” i Arlöv var under första hälften av 1900-talet en av Sveriges största tillverkare av järnvägsvagnar, med leveranser till järnvägar i såväl Sverige som Danmark, Ungern och Bulgarien och en av ortens största arbetsgivare.

Verksamheten startades 1898 av Ludvig Rössel och övertogs redan fyra år senare av AB Arlöfs Mekaniska Verkstad & Waggonfabrik, som 1918 gick upp i AB Svenska Järnvägsverkstäderna.

Under åren har tillverkningen även omfattat bland annat värmepannor, hjullastare, bandvagnar och sparbössor. Under den sista perioden blev verkstäderna en sammansättningsfabrik åt Saab, där olika bilmodeller sattes ihop, en verksamhet som 1989 flyttades till Malmö.

Tisdagen den 12 mars berättar Bengt-Åke Rudström och Torgny Wallin i Arlövs bibliotek klockan 18.00 om sin bok om Waggonfabriken och hur den kom till samt ger en kortfattad presentation av de fyra företagen som under åren 1898–1989 hade sin verksamhet i Arlöv.

Fått väldigt bra respons

Emelie Karlsson mot nätmobbning

 – Jag har fått väldigt bra respons när jag gått ut med min kampanj via Facebook, berättar Emelie Karlsson som startat en kampanj mot nätmobbing inom ramen för kommunens satsning ”Forza Summer”.

En kurs där ungdomar får prova att starta och driva sina egna företag i stället för ett traditionellt sommarjobb. Kursen inleddes med en kick-off vecka där ungdomarna, däribland Emelie, fick all den kunskap och inspiration de behövde för att kunna driva sina idéer under sommaren. Eftersom Emelie själv varit utsatt för näthat känns det för henne angeläget att göra att för att stoppa detta.

– Jag vill göra skillnad och så här långt känns det jättebra, intygar hon.

80 procent sett vuxna bete sig illa

Hur viktigt det är visar hon med hjälp av Friends nätrapport 2017 där det går att utläsa att var tredje ung har blivit utsatt för nätkränkningar under det senaste året och att 18 procent av tjejerna har blivit utsatta för sexuella trakasserier på nätet. Motsvarande siffra för killarna är sex procent. Rapporten visar också att varannan ung, 54 procent, har sett vuxna betett sig illa kto andra vuxna på nätet och att bland de äldre barnen, 16-åringarna, svarade hela 80 procent att de sett vuxna bete sig illa online.

Söker än mer stöd

Så Emelie ser sin kampanj som angelägen och söker därför mer stöd för att stoppa näthatet.

– Jag har också ringt runt till alla mina vänner och gått ut på skolan och fått mycket positivt gensvar.

Förutom information säljer Emelie armband och t-shirts och får också bra gensvar på dessa. ”Forza Summer” pågår till den 3 augusti, men om Emelie fortsätter med sin kampanj efteråt är inte klart än.

Kamp mot nätmobbning
Så här ser den t-shirt ut som Emelie säljer i sin kampanj

Sommarens roligaste tävling

Burlövscupen

– Det behövs bara några lag till i den äldre gruppen så blir det bra, säger Zeyad Hodeda som arrangerar Burlövscupen i fotboll i slutet av juli månad.

Arrangemanget är Zeyads sommarföretag inom ramen för kommunens satsning ”Forza Summer”. En kurs där ungdomar får prova att starta och driva sina egna företag i stället för ett traditionellt sommarjobb.

Kursen inleddes med en kick-off vecka där ungdomarna, däribland Zeyad, fick alla den kunskap och inspiration de behövde för att kunna driva sina idéer under sommaren.

För Zeyad Hodeda har det inneburit att få ut informationen om Burlövscupen på facebook, instagram och andra digitala media för att locka deltagare.

– Och det har gått jättebra, tycker jag. jag saknar som sagt bara några lag till i den äldre gruppen.

Cupen är indelad i två grupper med femmannalag. En grupp för barn 10-14 år och en grupp för ungdomar från 15 år och uppåt.

Cupen ska spelas i Lillevångshallen i Arlöv den 27 till 29 juli och just nu lägger Zeyad mest krut på att få ihop tillräckligt med funktionärer.

– Och så sponsorer som det ärligt talat varit lite trögt att få, medger han.

Men han känner starkt att han projekt har gått så bra som han tänkt och hoppats och satsat på, men det är en hel del jobb kvar.

Dalslundskolans kök ska leda utvecklingen i södra Sverige

Ola Moberg på Dalslundskolan

– Med det här nya köket och den vidareutbildade personalen ska vi leda utvecklingen i södra Sverige, säger Ola Moberg, kostchef för restaurang Lunden, det nya centralköket för framtidens måltider i Burlövs kommun, beläget i Dalslundskolan i Åkarp.

Han påpekar samtidigt att det är nu det hårda arbete börjar med att etablera köket som det ledande som ska ge skolans elever näringsriktig kost som ger bättre skolresultat liksom att de äldre ska få näringsriktig mat som ger dem bättre förutsättningar att leva ett bra liv upp i åren.

– Nu har vi fått rätt förutsättningar att ge våra gäster mat som gör att de mår och fungerar bättre i vardagen, menar Ola Moberg.

Nya köket invigdes

Det var under måndagen som Bengt Åström (s), ordförande i utbildnings- och kulturnämnden, invigde det färdiga köket efter en ombyggnad som inleddes under 2017. Totalt har ombyggnaden kostat kommunen cirka 55 miljoner kronor med nya lokaler, ny utrustning och kompetensutveckling av personalen.

– Ja, köket är större eftersom vi ska laga mat till så många fler, det vill säga dagligen producera cirka 3.000 rätter till förskolor, skolor och boende, bland annat äldreboende, i kommunen.

– För eleverna ser vi det inte längre som en matsal utan en restaurang där ätandet ingår som en del av undervisningen, berättar Ola.

– Det betyder nylagad mat varje dag, mer satsningar på grönt och KRAV-märkt och mindre av animalier. Vi kommer också att handla mer av lokala odlare.

– Det innebär också att göra maten på ett delvis nytt sätt. Till exempel behöver man inte bara servera rivna morötter. Det finns flera andra sätt att tillaga de, påpekar Ola.

Alla har fortbildats

Hela köket har fått en ny maskinpark som delvis är datoriserad.

– Det sker ju hela tiden en utveckling, precis som med bilar. Därför måste utrustningen bytas mot en modern.

Dessutom har all personal genomgått en 20-dagars fortbildning.

– Vi har kvar alla tidigare personal, men ska också nyanställa en bagare eftersom vi nu ska baka vårt eget bröd. Vi kommer alltså att tänka på ett helt nytt sätt när det gäller tillagning av maten som ska bli 100-procentigt näringsriktig.

– Jag har jobba med det här nu i ett och ett halvt år och målet är att vi ska vara helt framme 2020, säger Ola Moberg.

– För oss har det hänt otroligt mycket och känns helt fantastiskt. Det ska bli spännande att se hur eleverna uppfattar det hela.

Vad gäller maten för de äldre så läggs köket på Harakärrsgården ner nu när det nya köket ska produceras alla mat sju dagar i veckan.

Nytt kök på dalslundskolan
Skinande blankt är de nya maskinerna i det toppmoderna restaurangköket.
Moderna värmeskåp på Dalslundskolan
Även de moderna värmeskåpen skiner.
Serveringslokalen på Dalslundskolan
Här är serveringslokalen.