Osäkert om framtiden på Kronetorpsvallen

Jolanta Monsert utanför ABIs klubblokal

I mitten av mars mailade Jolanta Monsert, ordförande i Arlövs BI, en fråga till bland annat kommunalrådet Katja Larsson om klubbens framtid på Kronetorpsvallen. Detta eftersom det nya badhuset är tänk att byggas på en del av klubbens nuvarande område.

– Vi i Arlövs BI bor i Arlöv och är verksamma på Kronetorpsvallen, men ingen från kommunen har självmant varit i kontakt med oss, berättar Jolanta.

– Det är upp till oss själva att ställa fråga så vi vet hur vi ska planera framöver.

I mailet konstaterar hon att det tydligen inte finns någon planering av ny idrottsanläggning intill det nya badet och drar därför slutsatsen att klubben ska vara kvar några år till på samma område som idag.

Katja Larson svarade att hon som ordförande i kommunstyrelsen inte kan föregå utbildnings- och kulturnämndens planer på hur de vill hantera idrottsplatsen.

– Vi har däremot diskuterat placeringen av fotbollsplanerna när vi gjort skissen över Kronetorp. Men du har rätt i att ni kan vara kvar ett tag till, skriver Katja Larsson i svaret till Jolanta Monsert, och vidarebefordrar till utbildnings- och kulturnämnden att lämna vidare svar.

Inga färdiga planer

Kommundirektör Lars-Åke Ståhl påpekar att det ännu inte finns någon detaljplan över området, men att naturligtvis även placeringen av bollplanerna har diskuterats.

– Däremot finns det ett planprogram över Kronetorpsområdet som ska beslutas av planutskottet nästa fredag och därefter skickas ut på remiss.

– Det hela handlar just nu om två stora frågor. Det ena gäller hur ett framtida bahus ska se ut och vad det ska innehålla och vad det ska kosta, fortsätter Ståhl.

– Till det har ju kommunfullmäktige anslagit 27 miljoner kronor. Det andra frågan gäller sedan själva byggandet av badet. Man ska också framöver ta ställning om det kanske ska byggas en ny skola eller fritidsanläggning intill badet, men så långt har det inte gått än.

– Det är alltså flera frågor som hänger samman och som man gradvis måste ta ställning till efter hand. Men jag förstår alla sidor och behovet av information om vad som ska ske i framtiden och hur nuvarande verksamheter kommer att påverkas, tillägger Lars-Åke Ståhl.