• Waggonfabriken i Arlöv

  Waggonfabriken i Arlöv

  ”Waggonfabriken” i Arlöv var under första hälften av 1900-talet en av Sveriges största tillverkare av järnvägsvagnar, med leveranser till järnvägar i såväl Sverige som Danmark,

 • Sockerbolaget lägger ner i Arlöv

  Sockerbolaget lägger ner i Arlöv

  Nordic Sugar, som äger sockerfabriken i Arlöv, vill flytta hela tillverkningen till Örtofta efter ha investerat ungefär en miljard kronor där under fyra år. I

 • Facebookförtal polisanmält i Arlöv

  Facebookförtal polisanmält i Arlöv

  En kvinna i Arlöv benämndes som ”idiot” på sin Facebooksida. Nu polisanmäler hon det hela. Det var i helgen som Arlövskvinnan noterade att hon hade

Nära 290 000 öppet arbetslösa i Sverige

290 000 öppet arbetslösa i Sverige

Vecka 30 varslades 254 personer om uppsägning. Totalt har 92 351 personer varslats sedan början av mars.

Under den gångna veckan skrev 7 256 nya personer in sig som arbetslösa. Antalet inskrivna arbetslösa (öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd) 16–64 år uppgår nu till 477 734 personer, vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på 9,2 procent.

Av de nya arbetslösa var 2 543 ungdomar i åldern 18–24 år. Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar (öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd) uppgår nu till 72 602 personer, vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på 13,4 procent.

736 öppet arbetslösa i Burlöv

Antal öppet arbetslösa i hela landet i juni månad var totalt 287 487, varav 44 714 i Skåne län och 736 personer i Burlövs kommun.

Tekniken påverkar samhället

Mer än något har teknisk utveckling påverkat samhället och arbetsmarknaden över tid, konstaterar Arbetsförmedlingen.

Teknikutvecklingen har medverkat till en kraftig produktivitetsutveckling, skapat ekonomiskt välstånd och lagt grunden för välfärdens utveckling.

Med den snabba automatiseringen och digitaliseringen står samhället och arbetsmarknaden för en ny utveckling som kommer att leda till ytterligare välstånd och där nya arbetstillfällen kommer att tillkomma samtidigt som många befintliga arbetsuppgifter kommer att förändras eller försvinna.

Ökad efterfrågan på teknisk kompetens

Uppskattningen är att 21 procent av dagens arbetade timmar i Sverige automatiseras kommande tio år, vilket motsvarar drygt en miljon jobb. Samtidigt förväntas automatisering och ett antal samhällstrender leda till 1,3 miljoner nya jobb fram till år 2030. Dessa samhällstrender är bland annat en åldrande befolkning, ökade inkomster, investeringar i ny teknik och uppkomst av nya yrken.

Ökat kompetensbehov

Yrkesgrupper som förväntas automatiseras i högre grad är exempelvis maskin- och processoperatörer samt montörer. Lägre grad är det för bland annat omsorgsyrken och yrken som ställer krav på fördjupad högskolekompetens inom exempelvis teknik och it.

Krävs olika åtgärder

För att lyckas möta denna förändrade arbetsmarknad krävs olika åtgärder. Utbildningsväsendet behöver anpassas ytterligare och snabbare efter arbetsmarknadens behov. Korta utbildningar behöver ständigt utvecklas och tas fram för att underlätta det livslånga lärandet när många behöver byta yrkesbana i framtiden. För att lyckas med det krävs omfattande planering och väl underbyggda prognoser.

Framkomligheten begränsas igen på Kronetorpsvägen!

Vägarbete vid Kronetorpsvägen i Burlöv

Vägen stängs under fyra veckor under brobygge, från mitten av oktober till mitten av november 2020 och till hösten startar Trafikverket den andra etappen av brobygget över Kronetorpsvägen i Arlöv.

Arbetet påverkar Kronetorpsvägen under cirka ett halvår, från oktober 2020 till april 2021. Personbilar kommer att kunna passera den mesta tiden, men under fyra veckor är vägen helt stängd.

När den gamla järnvägsbron över Kronetorpsvägen rivs måste vägen stängas helt för att arbetet ska kunna genomföras på ett säkert sätt. Arbetsområdet omfattar sträckan mellan rondellen Företagsvägen/Testvägen och infarten till Burlövsbadet/Burlöv Center.

Stängs även i mars

Kronetorpsvägen är stängd under fyra veckor, från mitten av oktober till mitten av november 2020. Den stängs också en vecka i mars 2021 när bygget avvecklas.

Övrig tid är vägen öppen för personbilar med maximal höjd på 4.20 meter.

Lastbilar, tung trafik, gående och cyklister leds om till andra vägar. Skyltar visar alternativa vägar.

Totalt tågstopp mellan Malmö-Lund

Den 22-28 augusti 2020 stoppas all tågtrafik mellan Malmö och Lund under knappt en vecka. Stoppet är nödvändigt för att Trafikverket ska kunna bygga fyra spår på sträckan, vilket kommer minska trafikstörningarna och göra det möjligt att köra fler tåg i framtiden.

De fyra nya spåren ska byggas på samma plats som dagens två spår vilket kräver en omledning av tågtrafiken till två tillfälliga spår. När de tillfälliga spåren kopplas in på Södra Stambanan måste järnvägstrafiken stoppas helt mellan Malmö och Lund under knappt en vecka, från 22 augusti 23.00 till och med 28 augusti.

Bygger för framtiden

Stora satsningar på väg och järnväg när Trafikverket bygger för framtiden!

De gör stora satsningar på flera järnvägs- och vägsträckor för att förbättra framkomligheten, säkerheten och miljön.

Utbyggnad till dubbelspår mellan Ängelholm och Helsingborg förbättrar kapaciteten, nya mötesspår och stationer Åstorp–Teckomatorp och Kävlinge–Malmö ökar pendlings-möjligheterna och spårbyte mellan Helsingborg och Teckomatorp ger en mer robust järnväg och färre störningar.

Trafikverket planerar också för flera åtgärder som förbättrar våra vägar, E6, E22 och den hårt trafikerade väg 108 mellan Staffanstorp och Lund.

Festival för unga på Möllegården

Festival för unga vid Möllegården i Burlöv

På lördag inleds SMT-festivalen på Möllegården i Åkarp för unga i åldrarna 6 till 12 år. Då blir det bland annat skattjakt, tipsrundor, dansstopp och andra lekar. arrangörer är fem ungdomar som ingår i kommunens projekt Forza of Sweden.

– Avsikten med detta är att skapa roliga aktiviteter för barn nu i dessa tider, samtidigt som vi gör något gott genom att ge en del av vår vinst till välgörenhet, säger Eric Nguyen, som är en av de fem arrangerande ungdomarna.

– Inträdet till festivalen kostar 25 kronor, men priset sjunker per person om man är fler så till exempel går två personer in för 40 kronor.

De fem satsar också på att sälja särskilt handgjorda tvålar under festivalen.

– Men här kommer också finnas möjlighet att äta och dricka.

De har testat arrangemanget för att se om det kommer att fungera.

– Och det gör det, menar Eric.

SMT står för Structure, Mindset och Teamwork.

– För det är ju det det hela går ut på, menar Eric och de andra fyra.

– Vi tog det namnet eftersom det känns som viktigt för oss.

De påpekar också att den välgörenhet de planerar skänka pengar till är Barncancerfonden.

SMT-festivalen på Möllegården i Åkarp är öppen den 18, 22, 25 och 29 juli klockan 16-20 vid varje tillfälle.

Basket och fest i Svenshögshallen

Basket och fest vid Svenshögshallen

Det blir stor basketturnering för både små och stora barn i Svenshögshallen i Arlöv den 21-29 juli med korvförsäljning, ansiktsmålning och tivolilekar. Allt arrangerat av två lokala ungdomar, Elham Hyder och Embla Berg, som båda ingår i kommunens sommarprogram Forza of Sweden.

 • Vi vill stärka ungdomars framtidstro och skapa en framtidstro hos ungdomarna i Burlövs kommun, säger projektledaren Hanna Svensson.
 • Skapa en stolthet och känsla av att de KAN!

Basketturneringen är indelad i åldergrupper så att vi börjar den 21 juli med barn i åldrarna 8-12 år, tjejer i åldersgruppen 13-17 år den 24 juli och killar i åldrarna 13-17 år 28 juli, berättar Embla Berg.

 • Vi ska lägga ut information på instagram, gamesofsummer.2020, men annars är det drop-in som gäller och vi bildar lag efter hand efterhand som de kommer och efter ålder.

Hon berättar också att de får hjälp av en kompis som kan basket bra att fungera som domare och det handlar om tiominutersmatcher med tre till fem personer i varje lag.

Anmälan kommer att kosta cirka 150 kronor.

Det 21 juli blir det turnering kl 12-15 och 24 och 28 juli blir det klockan 14-17.

Lära sig möjligheter

 • Genom att låta ett antal ungdomar från Burlövs kommun testa på att driva sina egna projekt som sommarjobb kommer de få lära sig att se möjligheter, vara kreativa, våga testa nya saker och lära sig samarbeta, tillägger Hanna Svensson.

De får stöttning av erfarna coacher hela sommaren och en startvecka där de lär sig allt från att sätta mål, marknadsföra sig, sälja och att ta hjälp av sitt nätverk. De rustas för att kunna stå på sina egna ben och våga prova.

Ger barnen mat för dagen

Rädda Barnen matrespons i Burlöv

Organisationen Rädda Barnen startade nyligen en så kallad matrespons för barn i bland annat Burlövs kommun. Det är barn som redan innan coronapandemin levde i stor utsatthet och nu fått en allt svårare situation vilket bland annat innebär brist på daglig mat.

 • Det finns många barn som den kommunala socialförvaltningen inte når och vi har pågående dialoger där vi hittar utmaningar vi vill möta, berättar Angelica Andersson, samordnare för matresponsen hos Rädda Barnen.
 • Många av barnen hade föräldrar som hade osäkra anställningar före pandemin som de miste när den kom och deras situation blev svår. det finns också andra grupper som har liknande problem, till exempel de papperlösa som idag många gånger inte har pengar för mat dagligen, vilket då också drabbar deras barn.

30-tal barn i Burlöv

I region Syd har Rädda barnen kontakt med cirka 170 familjer i svåra situationer, totalt 520 familjer i hela Sverige, varav ett 30-tal i Burlövs kommun.

 • Till en början delade vi ut matlådor till barnen vid två tillfällen per vecka, men nu har vi ett samarbete med Willys och Karma och de får en värdecheck på 500 kronor vid en eller två olika tidpunkter under sommaren. Värdechecken är tänkt att täcka behovet av basvaror under sommaren så att familjerna får sitt behov av de viktigaste näringsämnena, säger Angelica.

Matresponsen genomförs bara under sommaren.

 • Detta eftersom de flesta barnen i familjerna återgår till skolan när höstterminen startar och då får mer regelbundna måltider och näring, tillägger hon.

Arbetslösheten ökar

Arbetslösheten ökar i Sverige

Arbetslösheten fortsätter att öka i hela Sverige och låg i slutet av juni på 9,0 procent. Hårdast drabbas unga och utrikes födda.

I slutet av juni var antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen 466 000 personer. Detta är en ökning med 130 000 personer jämfört med samma månad förra året. Det betyder att arbetslösheten stigit från 6,7 procent till 9,0 procent på ett år.

Och arbetslösheten ökar i alla län. Totalt sett var arbetslösheten högst i Södermanlands, Skåne och Gävleborgs län där arbetslöshetsnivån var 11,4 respektive 11,3 och 11,1 procent. Lägst var arbetslöshetsnivån på 6,7 procent i Gotlands, Västerbottens och Norrbottens län.

De som först blir arbetslösa när efterfrågan på arbetskraft minskar är personer med tillfälliga anställningar och personer som är nya på arbetsmarknaden, framför allt unga och utrikes födda.

Burlöv

I Burlövs kommun var det totala antalet arbetslösa i juni månad 1 173 personer, varav 736, eller 84,4 procent, öppet arbetslösa. Det är en ökning med 325 personer.

71 000 unga

Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar var 71 000 i juni, vilket är en ökning med 27 000 personer jämfört med samma månad föregående år. Därmed har arbetslösheten ökat från 8,2 procent till 13,2 procent på ett år för den här gruppen.

Arbetsmarknaden i juni 2020

Inom parentes anges motsvarande siffror för juni 2019.

9,0 procent var inskrivna som arbetslösa (6,7).* Sammanlagt 466 498 personer (336 578).

13,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (78,2).

Sammanlagt 71 219 ungdomar (43 899).

287 487 personer var öppet arbetslösa (180 110).

179 011 personer deltog i program med aktivitetsstöd (156 468).

55 968 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (30 327).

25 209 personer fick arbete (22 310).

11 337 personer varslades om uppsägning (3 490).

Nästan 75 000 i Skåne

Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Skånes län juni 2020

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för juni månad i korthet för Skånes län.

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om juni 2020, Skånes län

(Inom parantes anges motsvarande siffror för juni 2019)

 • 11,3 procent var inskrivna som arbetslösa (9,1).* Sammanlagt 74944 personer (58036).
 • 16,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,3). Sammanlagt 10855 personer (7431).
 • 8089 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (4674).
 • 4537 personer fick arbete (4668).

Allt fler ID-bedrägerier

Ökande mängd ID-bedrägerier

Fler ID-bedrägerier under coronapandemin – så är läget i Skåne

Id-bedrägerier är ett av de vanligaste bedrägeribrotten och under coronapandemin har det gjorts fler anmälningar än året innan. Även i Polisregion Syd, som Skåne län tillhör, har det anmälts fler bedrägerier.

Med färska siffror från Brottsförebyggande rådet, som försäkringsbolaget If har analyserat, ges en helhetsbild av förekomsten av identitetsbedrägerier över hela landet.

Under årets första sex månader anmäldes fyra procent fler identitetsbedrägerier i Polisregion Syd, som Skåne tillhör, än 2019 (4 597 anmälda brott totalt, motsvarande 177 i veckan). Det visar färsk statistik från Brottsförebyggande rådet statistik över anmälda brott, som presenterade i torsdags. I polisregion Syd bidrar ett enskilt ärende med omkring 120 brott till uppgången.

Även i landet som helhet ser vi en uppåtgående tendens. Sedan i mars, då coronapandemin drog in över Sverige, har det anmälts fler id-bedrägerier än 2019 under samtliga månader. Sammanlagt handlar det om drygt tio procent fler anmälningar i år än i fjol enligt den preliminära statistiken. Detta samtidigt som övriga bedrägeribrott minskat. Polisen varnade tidigt för att bedragare utnyttjar corona för att lura äldre.

Ökande problem

– Bedrägerier är ett ökande problem i samhället. Att få identiteten kapad innebär att en bedragare använder dina personuppgifter på ett felaktigt sätt för att till exempel söka och utnyttja krediter, ta emot bidrag, teckna mobilabonnemang eller beställa varor. I många fall räcker enbart ett personnummer för att bedragaren ska få tillgång till stora delar av din privatekonomi, där du kan utsättas för stora problem, säger Jenny Rudslätt, skadechef på If.

Flest anmälningar i södra Sverige

I fjol var första året som Brottsförebyggande rådet statistikförde identitetsbedrägerier som en egen brottskategori. Det ger en bild av fenomenets utbredning och utveckling.

I hela landet anmäldes över 27 000 id-bedrägerier 2019. Bara kortbedrägerier är vanligare.

Polisregion Syd är den polisregion där det handlagts allra flest ärenden hittills i år om vi tar befolkningens storlek i beaktande. I Polisregion Nord är antalet lägst. Skillnaderna inom landet är kännbara. I Polisregion Syd har det under första halvåret handlagts mer än fyra gånger så många anmälningar som i Polisregion Nord per invånare.

I Polisregion Syd ingår, förutom Skåne län, även Kronoberg, Blekinge och Kalmar.

De geografiska skillnaderna ska dock tolkas med viss försiktighet, eftersom bedrägerier är en brottstyp där det inte är ovanligt att enskilda ärenden med stora mängder brott förekommer. Dessa kan delvis förklara skillnader mellan regioner.

Flest anmälningar i Burlövs kommun

Brottsförebyggande rådet publicerar varje månad preliminär statistik över anmälda id-bedrägerier per polisregion. För att få en bild av hur vanligt fenomenet är i Skåne län får vi vända oss till helårstatistik för förra året.

Under hela 2019 anmäldes sammanlagt 1 309 identitetsbedrägerier där en kommun i Skåne län angetts som brottsplats. Jämfört med andra län är det en förhållandevis hög siffra om vi tar antalet invånare i beaktande.

Bland kommunerna i Skåne noterades allra flest anmälningar, per capita, i Burlövs kommun under förra året. I tabellerna längre ner finns uppgifter för samtliga kommuner och län.

Det är dock bara omkring en fjärdedel av alla id-bedrägerier som kan knytas till en specifik kommun eller ett län. Då merparten av brotten inträffar på internet statistikförs de utan geografisk brottsplats.

Flest bedrägerier sker vid köp

Den vanligaste typen av identitetsbedrägeri sker i anslutning till köp av varor. I omkring en tiondel av samtliga anmälningar finns det en internationell koppling och vid drygt en tiondel av fallen är offret en äldre eller funktionsnedsatt person.

Sex procent klarades upp

År 2019 klarades endast sex procent av alla handlagda bedrägeribrott upp, enligt Brottsförebyggande rådet.

– Det går inte helt att skydda sig mot dessa bedrägerier, men det finns åtgärder att vidta för att förhindra ett brott och hjälp att få om det ändå sker. Viktigast är att se till att skydda sina uppgifter, påpekar Jenny Rudslätt.

– Var försiktig med hur du lämnar ut personuppgifter och kreditkortsnummer. Se också till att ha lås på din fysiska brevlåda för att undvika brevstöld. Vissa hemförsäkringar gäller vid id-stöld. I dessa ingår juridisk hjälp för att till exempel avvisa olika krav samt rådgivning för att begränsa skadan och förebygga problem.

Så skyddar du dig mot id-kapning

I dagens digitala värld är det lätt att sprida sina personuppgifter, både via sociala medier och webbshoppar.

– Att bedragare ändrar en persons hemadress i syfte att kapa personens identitet har blivit allt vanligare de senare åren. Skatteverket har därför skapat en möjlighet att spärra obehöriga från att ändra adress, tillägger Jenny Rudslätt.

– Man kan välja att endast adressändringar som görs med e-legitimation godkänns. Det minskar risken för att någon använder dina personuppgifter för bedrägerier och id-kapning. Bara du själv kan aktivera eller ta bort spärren.

Tänk på det här för att minska risken för id-kapning:

 • Var försiktig med hur du lämnar ut ditt personnummer och kreditkortsnummer.
 • Använd inte samma id och lösenord om du är inne på olika webbshoppar.
 • Välj fakturabetalning före förskottsbetalning med kreditkort när du handlar på nätet.
 • Virusskydda din PC. Undvik att klicka på länkar från okänd avsändare.
 • Kontrollera att du får tillbaka ditt eget kreditkort vid till exempel taxiresor och restaurangbesök.
 • Låna inte ut mobiltelefonen till okända.
 • Lämna inte ut dina personuppgifter på telefon eller via mejl.
 • Släng inte dokument med person- och kontouppgifter i soporna eller pappersinsamlingen.
 • Lås din fysiska brevlåda för att undvika brevstöld.
 • Som alternativ till fysisk brevlåda rekommenderar vi den digitala brevlådan Kivra.

Så här gör du om du blivit utsatt för bedrägeri

 • Gör en polisanmälan direkt.
 • Spärra personnumret, kreditkort, konton och kreditupplysningar.
 • Byt alla lösenord.
 • Ta kontakt med de butiker, banker och finansbolag som kräver dig på pengar.

Utvecklingen:

Anmälda id-bedrägerier i år jämfört med i fjol

Polisregion 2020 (första halvåret) 2019 (första halvåret) Förändring

Polisregion Syd 4 597 4 401 +4 %

Så många id-bedrägerier anmäldes i Skåne län förra året

Kommun Antal (2019) Per 10 000 inv

Burlöv 3 418

Antal anmälda id-bedrägerier förra året

Skåne 130 910

Satsning för att gynna vilda pollinatörer

Satsning ska gynna vilda pollinatörer

Länsstyrelserna i hela landet får 15 miljoner kronor att fördela till lokala projekt som bidrar till att återskapa ett landskap rikt på boplatser och tillgång på mat för våra hotade vilda pollinatörer. Mest pengar går till Skåne, Stockholm och Kalmar.

Vilda bin, humlor, fjärilar och blomflugor är viktiga grupper för pollinering av en stor del av våra växtarter och behövs för en biologisk mångfald. För flera av de vilda pollinatörerna sker en oroväckande minskning i förekomst och många av arterna är hotade.

Som en del i regeringens treåriga satsning på vilda pollinatörer har bidragsformen LONA, den lokala naturvårdssatsningen, i år fått 15 miljoner kronor extra för projekt som ska hjälpa vilda pollinatörer. Vid det extra ansökningstillfället i våras fick Länsstyrelserna in 131 ansökningar om bidrag till pollineringsprojekt som ska drivas av kommuner, markägare och föreningar runtom i landet.

Stort intresse

– Intresset har varit stort! Det har ansökts om totalt 22 miljoner kronor i LONA-bidrag för pollineringsprojekt.

Projekten får som mest 50 procents finansiering, så det innebär att de som sökt har åtgärder på gång för dubbla beloppet, 45 miljoner kronor.

Det är en bra uppväxling av naturnytta för de statliga bidragen, säger Veronica Axelsson, nationell LONA-samordnare på Naturvårdsverket.

Mest till Skåne

Alla länsstyrelser har fått medel att fördela till projekt utifrån vilket söktryck man haft i sitt län. Mest får Skåne, Stockholm, Kalmar, Västra Götaland, Uppsala och Västmanlands län.

Några exempel på projekt bland ansökningarna är; få in pollineringsåtgärder i kommunal planering, omställning från klippt gräsmatta till äng, skapade av boplatsmiljöer som t ex sandbankar, sandblottor och dödvedshögar, plantering av växter, buskar och träd som gynnar de vilda pollinatörerna och bekämpning av invasiva arter t ex lupiner som tränger undan pollinatörsvänlig flora och artrikedom.

Totalt tågstopp

Tågstopp mellan Malmö och Lund

22–28 augusti 2020 stoppas all tågtrafik mellan Malmö och Lund under knappt en vecka. Stoppet är nödvändigt för att Trafikverket ska kunna bygga fyra spår på sträckan, vilket kommer minska trafikstörningarna och göra det möjligt att köra fler tåg i framtiden.

De fyra nya spåren ska byggas på samma plats som dagens två spår vilket kräver en omledning av tågtrafiken till två tillfälliga spår. När de tillfälliga spåren kopplas in på Södra Stambanan måste järnvägstrafiken stoppas helt mellan Malmö och Lund under knappt en vecka, från 22 augusti 23.00 till och med 28 augusti.

Under tågstoppet sätter Skånetrafiken in ersättningsbussar mellan Malmö och Lund och för stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup. Räkna med längre restid.

Ju färre som reser mellan Malmö och Lund under tågstoppet desto lättare blir det för dem som måste resa.

Många kommer att behöva resa med de ersättningsbussar som sätts in och det blir tätare trafik på vägarna om fler pendlar med bil.

Aktuell reseinformation finns hos Skånetrafiken, trafikverket.se eller hos det resebolag där du köpt din biljett.

Kronetorpsvägen stängs av

Kronetorpsvägen stängs av

Till hösten startar Trafikverket den andra etappen av brobygget över Kronetorpsvägen i Arlöv. Arbetet påverkar Kronetorpsvägen under cirka ett halvår, från oktober 2020 till april 2021. Personbilar kommer att kunna passera den mesta tiden, men under fyra veckor, från mitten av oktober till mitten av november 2020, är vägen helt stängd.

När den gamla järnvägsbron över Kronetorpsvägen rivs måste vägen stängas helt för att arbetet ska kunna genomföras på ett säkert sätt. Arbetsområdet omfattar sträckan mellan rondellen Företagsvägen/Testvägen och infarten till Burlövsbadet/Burlöv Center.

Även i mars 2021

Kronetorpsvägen stängs också en vecka i mars 2021 när bygget avvecklas.

Övrig tid är vägen öppen för personbilar med maximal höjd på 4.20 meter.

Lastbilar, tung trafik, gående och cyklister leds om till andra vägar. Skyltar visar alternativa vägar.

Byggs i två etapper

Järnvägsbron över Kronetorpsvägen i Arlöv byggs i två etapper. Den första brodelen byggdes för två år sedan. Etapp två startar i september, efter tågstoppet, och pågår till april 2021.