Ger barnen mat för dagen

Rädda Barnen matrespons i Burlöv

Organisationen Rädda Barnen startade nyligen en så kallad matrespons för barn i bland annat Burlövs kommun. Det är barn som redan innan coronapandemin levde i stor utsatthet och nu fått en allt svårare situation vilket bland annat innebär brist på daglig mat.

  • Det finns många barn som den kommunala socialförvaltningen inte når och vi har pågående dialoger där vi hittar utmaningar vi vill möta, berättar Angelica Andersson, samordnare för matresponsen hos Rädda Barnen.
  • Många av barnen hade föräldrar som hade osäkra anställningar före pandemin som de miste när den kom och deras situation blev svår. det finns också andra grupper som har liknande problem, till exempel de papperlösa som idag många gånger inte har pengar för mat dagligen, vilket då också drabbar deras barn.

30-tal barn i Burlöv

I region Syd har Rädda barnen kontakt med cirka 170 familjer i svåra situationer, totalt 520 familjer i hela Sverige, varav ett 30-tal i Burlövs kommun.

  • Till en början delade vi ut matlådor till barnen vid två tillfällen per vecka, men nu har vi ett samarbete med Willys och Karma och de får en värdecheck på 500 kronor vid en eller två olika tidpunkter under sommaren. Värdechecken är tänkt att täcka behovet av basvaror under sommaren så att familjerna får sitt behov av de viktigaste näringsämnena, säger Angelica.

Matresponsen genomförs bara under sommaren.

  • Detta eftersom de flesta barnen i familjerna återgår till skolan när höstterminen startar och då får mer regelbundna måltider och näring, tillägger hon.