Arbetslösheten ökar

Arbetslösheten ökar i Sverige

Arbetslösheten fortsätter att öka i hela Sverige och låg i slutet av juni på 9,0 procent. Hårdast drabbas unga och utrikes födda.

I slutet av juni var antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen 466 000 personer. Detta är en ökning med 130 000 personer jämfört med samma månad förra året. Det betyder att arbetslösheten stigit från 6,7 procent till 9,0 procent på ett år.

Och arbetslösheten ökar i alla län. Totalt sett var arbetslösheten högst i Södermanlands, Skåne och Gävleborgs län där arbetslöshetsnivån var 11,4 respektive 11,3 och 11,1 procent. Lägst var arbetslöshetsnivån på 6,7 procent i Gotlands, Västerbottens och Norrbottens län.

De som först blir arbetslösa när efterfrågan på arbetskraft minskar är personer med tillfälliga anställningar och personer som är nya på arbetsmarknaden, framför allt unga och utrikes födda.

Burlöv

I Burlövs kommun var det totala antalet arbetslösa i juni månad 1 173 personer, varav 736, eller 84,4 procent, öppet arbetslösa. Det är en ökning med 325 personer.

71 000 unga

Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar var 71 000 i juni, vilket är en ökning med 27 000 personer jämfört med samma månad föregående år. Därmed har arbetslösheten ökat från 8,2 procent till 13,2 procent på ett år för den här gruppen.

Arbetsmarknaden i juni 2020

Inom parentes anges motsvarande siffror för juni 2019.

9,0 procent var inskrivna som arbetslösa (6,7).* Sammanlagt 466 498 personer (336 578).

13,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (78,2).

Sammanlagt 71 219 ungdomar (43 899).

287 487 personer var öppet arbetslösa (180 110).

179 011 personer deltog i program med aktivitetsstöd (156 468).

55 968 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (30 327).

25 209 personer fick arbete (22 310).

11 337 personer varslades om uppsägning (3 490).

Nästan 75 000 i Skåne

Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Skånes län juni 2020

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för juni månad i korthet för Skånes län.

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om juni 2020, Skånes län

(Inom parantes anges motsvarande siffror för juni 2019)

  • 11,3 procent var inskrivna som arbetslösa (9,1).* Sammanlagt 74944 personer (58036).
  • 16,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,3). Sammanlagt 10855 personer (7431).
  • 8089 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (4674).
  • 4537 personer fick arbete (4668).