Allt fler ID-bedrägerier

Ökande mängd ID-bedrägerier

Fler ID-bedrägerier under coronapandemin – så är läget i Skåne

Id-bedrägerier är ett av de vanligaste bedrägeribrotten och under coronapandemin har det gjorts fler anmälningar än året innan. Även i Polisregion Syd, som Skåne län tillhör, har det anmälts fler bedrägerier.

Med färska siffror från Brottsförebyggande rådet, som försäkringsbolaget If har analyserat, ges en helhetsbild av förekomsten av identitetsbedrägerier över hela landet.

Under årets första sex månader anmäldes fyra procent fler identitetsbedrägerier i Polisregion Syd, som Skåne tillhör, än 2019 (4 597 anmälda brott totalt, motsvarande 177 i veckan). Det visar färsk statistik från Brottsförebyggande rådet statistik över anmälda brott, som presenterade i torsdags. I polisregion Syd bidrar ett enskilt ärende med omkring 120 brott till uppgången.

Även i landet som helhet ser vi en uppåtgående tendens. Sedan i mars, då coronapandemin drog in över Sverige, har det anmälts fler id-bedrägerier än 2019 under samtliga månader. Sammanlagt handlar det om drygt tio procent fler anmälningar i år än i fjol enligt den preliminära statistiken. Detta samtidigt som övriga bedrägeribrott minskat. Polisen varnade tidigt för att bedragare utnyttjar corona för att lura äldre.

Ökande problem

– Bedrägerier är ett ökande problem i samhället. Att få identiteten kapad innebär att en bedragare använder dina personuppgifter på ett felaktigt sätt för att till exempel söka och utnyttja krediter, ta emot bidrag, teckna mobilabonnemang eller beställa varor. I många fall räcker enbart ett personnummer för att bedragaren ska få tillgång till stora delar av din privatekonomi, där du kan utsättas för stora problem, säger Jenny Rudslätt, skadechef på If.

Flest anmälningar i södra Sverige

I fjol var första året som Brottsförebyggande rådet statistikförde identitetsbedrägerier som en egen brottskategori. Det ger en bild av fenomenets utbredning och utveckling.

I hela landet anmäldes över 27 000 id-bedrägerier 2019. Bara kortbedrägerier är vanligare.

Polisregion Syd är den polisregion där det handlagts allra flest ärenden hittills i år om vi tar befolkningens storlek i beaktande. I Polisregion Nord är antalet lägst. Skillnaderna inom landet är kännbara. I Polisregion Syd har det under första halvåret handlagts mer än fyra gånger så många anmälningar som i Polisregion Nord per invånare.

I Polisregion Syd ingår, förutom Skåne län, även Kronoberg, Blekinge och Kalmar.

De geografiska skillnaderna ska dock tolkas med viss försiktighet, eftersom bedrägerier är en brottstyp där det inte är ovanligt att enskilda ärenden med stora mängder brott förekommer. Dessa kan delvis förklara skillnader mellan regioner.

Flest anmälningar i Burlövs kommun

Brottsförebyggande rådet publicerar varje månad preliminär statistik över anmälda id-bedrägerier per polisregion. För att få en bild av hur vanligt fenomenet är i Skåne län får vi vända oss till helårstatistik för förra året.

Under hela 2019 anmäldes sammanlagt 1 309 identitetsbedrägerier där en kommun i Skåne län angetts som brottsplats. Jämfört med andra län är det en förhållandevis hög siffra om vi tar antalet invånare i beaktande.

Bland kommunerna i Skåne noterades allra flest anmälningar, per capita, i Burlövs kommun under förra året. I tabellerna längre ner finns uppgifter för samtliga kommuner och län.

Det är dock bara omkring en fjärdedel av alla id-bedrägerier som kan knytas till en specifik kommun eller ett län. Då merparten av brotten inträffar på internet statistikförs de utan geografisk brottsplats.

Flest bedrägerier sker vid köp

Den vanligaste typen av identitetsbedrägeri sker i anslutning till köp av varor. I omkring en tiondel av samtliga anmälningar finns det en internationell koppling och vid drygt en tiondel av fallen är offret en äldre eller funktionsnedsatt person.

Sex procent klarades upp

År 2019 klarades endast sex procent av alla handlagda bedrägeribrott upp, enligt Brottsförebyggande rådet.

– Det går inte helt att skydda sig mot dessa bedrägerier, men det finns åtgärder att vidta för att förhindra ett brott och hjälp att få om det ändå sker. Viktigast är att se till att skydda sina uppgifter, påpekar Jenny Rudslätt.

– Var försiktig med hur du lämnar ut personuppgifter och kreditkortsnummer. Se också till att ha lås på din fysiska brevlåda för att undvika brevstöld. Vissa hemförsäkringar gäller vid id-stöld. I dessa ingår juridisk hjälp för att till exempel avvisa olika krav samt rådgivning för att begränsa skadan och förebygga problem.

Så skyddar du dig mot id-kapning

I dagens digitala värld är det lätt att sprida sina personuppgifter, både via sociala medier och webbshoppar.

– Att bedragare ändrar en persons hemadress i syfte att kapa personens identitet har blivit allt vanligare de senare åren. Skatteverket har därför skapat en möjlighet att spärra obehöriga från att ändra adress, tillägger Jenny Rudslätt.

– Man kan välja att endast adressändringar som görs med e-legitimation godkänns. Det minskar risken för att någon använder dina personuppgifter för bedrägerier och id-kapning. Bara du själv kan aktivera eller ta bort spärren.

Tänk på det här för att minska risken för id-kapning:

 • Var försiktig med hur du lämnar ut ditt personnummer och kreditkortsnummer.
 • Använd inte samma id och lösenord om du är inne på olika webbshoppar.
 • Välj fakturabetalning före förskottsbetalning med kreditkort när du handlar på nätet.
 • Virusskydda din PC. Undvik att klicka på länkar från okänd avsändare.
 • Kontrollera att du får tillbaka ditt eget kreditkort vid till exempel taxiresor och restaurangbesök.
 • Låna inte ut mobiltelefonen till okända.
 • Lämna inte ut dina personuppgifter på telefon eller via mejl.
 • Släng inte dokument med person- och kontouppgifter i soporna eller pappersinsamlingen.
 • Lås din fysiska brevlåda för att undvika brevstöld.
 • Som alternativ till fysisk brevlåda rekommenderar vi den digitala brevlådan Kivra.

Så här gör du om du blivit utsatt för bedrägeri

 • Gör en polisanmälan direkt.
 • Spärra personnumret, kreditkort, konton och kreditupplysningar.
 • Byt alla lösenord.
 • Ta kontakt med de butiker, banker och finansbolag som kräver dig på pengar.

Utvecklingen:

Anmälda id-bedrägerier i år jämfört med i fjol

Polisregion 2020 (första halvåret) 2019 (första halvåret) Förändring

Polisregion Syd 4 597 4 401 +4 %

Så många id-bedrägerier anmäldes i Skåne län förra året

Kommun Antal (2019) Per 10 000 inv

Burlöv 3 418

Antal anmälda id-bedrägerier förra året

Skåne 130 910