Framkomligheten begränsas igen på Kronetorpsvägen!

Vägarbete vid Kronetorpsvägen i Burlöv

Vägen stängs under fyra veckor under brobygge, från mitten av oktober till mitten av november 2020 och till hösten startar Trafikverket den andra etappen av brobygget över Kronetorpsvägen i Arlöv.

Arbetet påverkar Kronetorpsvägen under cirka ett halvår, från oktober 2020 till april 2021. Personbilar kommer att kunna passera den mesta tiden, men under fyra veckor är vägen helt stängd.

När den gamla järnvägsbron över Kronetorpsvägen rivs måste vägen stängas helt för att arbetet ska kunna genomföras på ett säkert sätt. Arbetsområdet omfattar sträckan mellan rondellen Företagsvägen/Testvägen och infarten till Burlövsbadet/Burlöv Center.

Stängs även i mars

Kronetorpsvägen är stängd under fyra veckor, från mitten av oktober till mitten av november 2020. Den stängs också en vecka i mars 2021 när bygget avvecklas.

Övrig tid är vägen öppen för personbilar med maximal höjd på 4.20 meter.

Lastbilar, tung trafik, gående och cyklister leds om till andra vägar. Skyltar visar alternativa vägar.

Totalt tågstopp mellan Malmö-Lund

Den 22-28 augusti 2020 stoppas all tågtrafik mellan Malmö och Lund under knappt en vecka. Stoppet är nödvändigt för att Trafikverket ska kunna bygga fyra spår på sträckan, vilket kommer minska trafikstörningarna och göra det möjligt att köra fler tåg i framtiden.

De fyra nya spåren ska byggas på samma plats som dagens två spår vilket kräver en omledning av tågtrafiken till två tillfälliga spår. När de tillfälliga spåren kopplas in på Södra Stambanan måste järnvägstrafiken stoppas helt mellan Malmö och Lund under knappt en vecka, från 22 augusti 23.00 till och med 28 augusti.

Bygger för framtiden

Stora satsningar på väg och järnväg när Trafikverket bygger för framtiden!

De gör stora satsningar på flera järnvägs- och vägsträckor för att förbättra framkomligheten, säkerheten och miljön.

Utbyggnad till dubbelspår mellan Ängelholm och Helsingborg förbättrar kapaciteten, nya mötesspår och stationer Åstorp–Teckomatorp och Kävlinge–Malmö ökar pendlings-möjligheterna och spårbyte mellan Helsingborg och Teckomatorp ger en mer robust järnväg och färre störningar.

Trafikverket planerar också för flera åtgärder som förbättrar våra vägar, E6, E22 och den hårt trafikerade väg 108 mellan Staffanstorp och Lund.