• Waggonfabriken i Arlöv

  Waggonfabriken i Arlöv

  ”Waggonfabriken” i Arlöv var under första hälften av 1900-talet en av Sveriges största tillverkare av järnvägsvagnar, med leveranser till järnvägar i såväl Sverige som Danmark,

 • Sockerbolaget lägger ner i Arlöv

  Sockerbolaget lägger ner i Arlöv

  Nordic Sugar, som äger sockerfabriken i Arlöv, vill flytta hela tillverkningen till Örtofta efter ha investerat ungefär en miljard kronor där under fyra år. I

 • Facebookförtal polisanmält i Arlöv

  Facebookförtal polisanmält i Arlöv

  En kvinna i Arlöv benämndes som ”idiot” på sin Facebooksida. Nu polisanmäler hon det hela. Det var i helgen som Arlövskvinnan noterade att hon hade

Kronetorpsvägen stängs av

Kronetorpsvägen stängs av

Till hösten startar Trafikverket den andra etappen av brobygget över Kronetorpsvägen i Arlöv. Arbetet påverkar Kronetorpsvägen under cirka ett halvår, från oktober 2020 till april 2021. Personbilar kommer att kunna passera den mesta tiden, men under fyra veckor, från mitten av oktober till mitten av november 2020, är vägen helt stängd.

När den gamla järnvägsbron över Kronetorpsvägen rivs måste vägen stängas helt för att arbetet ska kunna genomföras på ett säkert sätt. Arbetsområdet omfattar sträckan mellan rondellen Företagsvägen/Testvägen och infarten till Burlövsbadet/Burlöv Center.

Även i mars 2021

Kronetorpsvägen stängs också en vecka i mars 2021 när bygget avvecklas.

Övrig tid är vägen öppen för personbilar med maximal höjd på 4.20 meter.

Lastbilar, tung trafik, gående och cyklister leds om till andra vägar. Skyltar visar alternativa vägar.

Byggs i två etapper

Järnvägsbron över Kronetorpsvägen i Arlöv byggs i två etapper. Den första brodelen byggdes för två år sedan. Etapp två startar i september, efter tågstoppet, och pågår till april 2021.

Trygghetsvärdar viktigaste vallöftet

Trygghetsvärdar i Burlöv

– Det känns bra att trygghetsvärdarna är igång. De var ju ett av våra viktigaste vallöften, påpekar Mats Lithner, ordförande Liberalerna Burlöv.

Efter en motion av Mats Lithner fattade kommunfullmäktige i Burlöv 2019 beslut om att införa trygghetsvärdar i kommunen. Detta som en extra länk mellan medborgarna och andra som arbetar för trygghet i samhället.

Internt har trygghetsvärdarna kommit att arbeta mycket nära ungdomsgruppen och kollegor inom socialförvaltningen.

– Tanken med det vi gör är att öka tryggheten för medborgarna i kommunen, minska brottsligheten och gärna förebygga olika händelser, berättar Maria och Jetmir.

– Därför måste vi synas på olika platser i kommunen där tryggheten inte är lika stor som på andra platser.

De båda betonar att de inte är och agerar som poliser.

– Så när något händer så tillkallar vi polis, som vi för övrigt har ett mycket bra samverkan med, påpekar Jetmir.

Så vi har ordningsvaktersutbildning med för ordnande och poliser i bakgrunden så vi vet mycket väl hur vi ska agera när något händer för att kunna ta itu med eventuella problem.

– Vi har också tillsyn på olika kommunala fastigheter där vi vet att de kan vara otryggt. Vi har vår bestämda arbetstid. Men ibland fortsätter vi även efter ordinarie arbetstid beroende på vad som händer, tillägger han.

På Mötesplatsen

– Ofta är vi på på Mötesplatsen, som ju vanligen är en mötesplats för äldre, men dit kommer också ungdomar och eftersom vi har en bra kontakt med ungdomarna som ofta hänger där så visar vi oss, berättar Maria och Jetmir.

– Samtidigt visar vi också de äldre att vi finns tillgängliga om de önskar något från oss.

– Men vi har också kontakt med många andra medborgare i kommunen som ger tips som vi är uppmärksamma på och kollar. Det är många som söker upp oss ute och ger tips.

– Vi tittar också vad man skriver om på internet som till exempel Arlövskoll och när vi får tips någonstans ifrån åker vi ut direkt och tittar och om det är något pågående så återkommer vi och ser om och hur det fortsätter.

– Och vi prioriterar alltid det som är aktuellt, både i Arlöv och Åkarp. Det förekommer till exempel mycket klotter i Åkarp.

De menar bestämt att att Burlövs kommun egentligen inte är en stökig kommun.

– Det handlar mest om ungdomar som samlas i stora gäng och skrämmer folk lite. Och någon gång om knark, men det försöker vi störa bort.

Inte ordningsvakter

De påpekar bestämt att de inte är några ordningsvakter.

– Nej, vårt uppdrag är att enbart vara kommunens ögon och öron i utemiljön.

Händer det något är det inte deras uppdrag att ingripa, men de har ett mycket nära samarbete med polisen, räddningstjänst och vaktbolagen, som alla har uppdrag i kommunen.

De påpekar samtidigt att det inte går att beställa deras service, samtidigt som de gärna tar emot information.

– Det går att kontakta oss både via e-post och telefon, påpekar Maria.

– Vi vill gärna veta om det är fester, ungdomsaktiviteter eller andra former av arrangemang på gång där vår service kan behövas. Vi kommer också gärna till olika föreningsträffar, möten i bostadsrättsföreningar och liknande arrangemang, tillägger hon.

– Vi känner klart att vi behövs.

Kontaktvägar

Telefonnummer till trygghetsvärdarna är 040-625 63 77 och mailadress är: trygg@burlov.se

Ingen brandkår får läggas ner i Burlöv

Brandkår får ej läggas ner i Burlöv

– Ingen brandkår ska läggas ner i Burlövs kommun så bråka inte med våra brandmän som gör ett jättefint jobb, säger Lars Johnson, kommunstyrelsens ordförande.

Det finns ett förslag hos Räddningstjänst Syd, i vilket Burlövs kommun ingår, att brandkåren i Burlöv ska läggas ner för att spara fem miljoner kronor. nedläggningen ska utredas, något Sydsvenskan skriver att moderaterna i Burlöv står bakom. Vilken Lars Johnson kraftigt förnekar.

 • Det är ju bara något år sedan man konstaterade att räddningstjänsten i Burlöv var strategiskt viktig. Så förslaget går stick i stäv mot vad de själva säger, menar Johnson.
 • Fakta är ju att Burlövs kommun förra året växte mest Sverige med 4,3 procent och vi har dessutom två stora motorvägar som passerar kommunen och just nu byggs järnvägen om så att det i framtiden ska passera 650 tåg varje dygn, plus att vi har flera företag i kommunen som producerar brandfarliga produkter..
 • Man har jämfört oss med Sundbybergs kommun, som ju har fler invånare, men inga motorvägar och endast pendeltågtrafik, tillägger Johnson förtrytsamt.

Ägs av fem kommuner

Räddningstjänst Syd ägs av Malmö, Lund, Burlöv, Eslöv och Kävlinge kommuner. Och organisationen står inför nedskärningar om inte medlemskommunerna enas om att skjuta till mer pengar. Enligt liggande förslag ska avgiften höjas med 3,1 procent, en summa som dock inte täcker alla kostnadsökningar. Så i praktiken innebär det liggande förslaget att räddningstjänsten måste spara.

Bara Malmö och Eslöv vill höja medlemsavgiften mer, men har inte presenterat en siffra. Beslut om budget har därför skjutits på till oktober.

 • Det innebär att alla måste se över sina kostnader, vilket är rimligt, menar Lars Johnson.
 • Men att lägga ner vår räddningstjänst i Burlöv helt, finns inte på kartan. Det som jobbar där, hel- och deltidsbrandmän, gör ett jättebra jobb. Inte minst när det gäller ungdomar som de informerar och talar med på ett jättebra sätt.
 • Samtidigt ska man vara medveten om att de många gånger måste göra ett riktigt skitigt jobb. Till exempel när någon begått självmord genom att kasta sig framför tåget. Det är brandmännen som går runt och samlar in alla kroppsdelar som kastats runt. Ett vedervärdigt jobb de genomför på bästa sätt.
 • Så bråka inte med våra brandmän, tillägger Lars Johnson med eftertryck.

Tilläggas bör att Malmöpolitikern Rickard Åhman-Persson (SD) är kritisk och kallar det ”barockt” att försämra beredskapen i Burlöv.

Konstworkshop för barn för att skapa utomhus

Kulturföreningarna Medvind och B Art bjuder in barn o åldrar 10-13 år, tillsammans med Kronetorps Mölla och Nya Villan, att prova på kreativa aktiviteter under sex dagar med början måndag den 15 juni.

 • Under sex dagar kommer vi att skapa i naturmaterial och ståltråd, berättar Liga Ladzdina, föreningen Medvind.
 • Vi kommer att trycka på papper och tyg med inspiration från den vackra naturen kring Kronetorps mölla. Det som du skapar kan du ta med dig hem.

Kronetorps mölla

Platsen är Kronetorps mölla (Nya Villan) på Dalbyvägen 63 i Arlöv. Där bjuder de dessutom på lättare lunch från Segers mat.

Deltagande är kostnadsfritt men det krävs en anmälan till en aller flera dagar på: tiny.cc/provakonst2020

Schema

Schemat är som följer:

Tid: alla dagar kl. 10 – 14 med lunchpaus.

Måndag 15 juni Skapa i pil med enkla tekniker

Tisdag 16 juni Tryck på papper och textil. Skapa en egen tygkasse.

Onsdag 17 juni Skapa med ståltråd.

Måndag 22 juni Skapa i pil med enkla tekniker

Tisdag 23 juni Tryck på papper och textil. Skapa en egen tygkasse.

Onsdag 24 juni Skapa med ståltråd.

Antal platser: Max 12 platser per dag.

Ytterligare info: kulturforeningen.medvind@gmail.com

Uppdatering dubbelmord i Arlöv

Dubbelmord arlöv

Dubbelmordet som skedde i Arlöv någon gång mitt på dagen söndagen den 6 oktober har ännu inte nått sin lösning.

– I det omfattande arbete som gjorts kring brottsplatsen är det en person som man inte lyckats komma i kontakt med, berättar polisens presstalesperson Ewa-Gun Westford.

– Den hemtjänstpatrull som gjorde rutinbesöket hos paret mellan klockan 10:40 och 11:00 mötte en person i anslutning till fastighetens entré.

I polisens kartläggning av hur det såg ut i området vid tidpunkten för morden har man dock inte lyckats komma i kontakat med denna person. Möjligen känner någon igen sig eller har någon kanske sett personen.

– Mordutredningen fortsätter med full kraft och fortsatt fokus på kartläggning av det mördade paret samt mycket omfattande och noggranna tekniska undersökningar och analyser, tillägger Westford.

– De tekniska undersökningarna är ännu inte färdigställda. Brottsplatsen är fortfarande avspärrad. Man räknar med att de tekniska undersökningarna kan avslutas i denna vecka.

Akuta risker och problem för ryttarföreningens ridhus

Problem hos ryttarföreningen i Burlöv

– Taket rasar ner bit för bit och vid nästa storm kommer antagligen den gamla stallbyggnaden att rasa ihop och då får vi definitivt avveckla en viktig del av vår verksamhet. Dessutom är underlaget i det nyare ridhuset idag så hårt och dåligt att hästarna skadas.

– Om inte det underlaget byts ut riskerar vi att tvingas avveckla resterande verksamhet och lägga ner Burlövs Ryttarförening, säger föreningens ordförande Linda Bagge och styrelseledamoten Magnus Nilsson i en skrivelse till Burlövs kommun.

– Det här är åtgärder som borde ha gjorts för åtminstone tio år sedan men som inte blivit av. I det gamla ridhuset har vi problem med hela byggnaden och på grund av det hårda underlaget i det nya ridhuset har vi och har haft många halta hästar vilket innebär stora veterinärkostnader, tillägger Linda Bagge.

– Därför krävs det nu någon form av action från kommunens sida för att vi ska kunna fortsätta vår ridskoleverksamhet.

Ridhus, stall och mark ägdes tidigare av ryttarklubben själv. Men för cirka fyra år sedan tog kommunen över allt.

– Syftet med övertagandet var att kommunen skulle hjälpa oss att överleva eftersom vi inte själv hade någon möjlighet att underhålla husen. Det var ett väldigt just agerande från kommunens sida, men just nu känner vi oss lite borttappade, påpekar Linda.

Något är på gång

Linda Bagge och Magnus Nilsson har haft några möten med bland annat kommunens fastighetschef Johan Sjöberg som berättar att något har redan hänt.

– Ja, så tillvida att vi ska ta fram ett projekt för att på så sätt kunna se på möjligheterna att bygga ett nytt ridhus, säger Sjöberg.

Han har sett på ridhuset och ska gå igenom det igen, men ser idag inga möjligheter att renovera den befintliga byggnaden.

– Den måste rivas och byggas nytt. Det vi måste se på är möjligheten att få fram pengar.

Missade avloppet

Johan Sjöberg har också tittat på underlaget i det nya ridhuset och hittat troliga orsaken till att det blivit så.

– När det ridhuset byggdes, före vår tid, missade att man helt att anlägga planerade brunnar och avlopp. Det finns en stenkista som kan ta en kubikmeter vatten så den är helt otillräcklig.

Han menar bestämt att man, förutom att byta underlaget i ridhuset också måste anlägga ett nytt dräneringssystem.

– Men även till det måste vi ta fram pengar. Bara bytet av ridunderlaget kommer att kosta kring 250.000 kronor.

Efter hand blir det fler möten med kommunens folk, bland annat nya fritidschefen, och företrädare för Burlövs Ryttarförening.

Verksamheten växer

Burlövs Ryttarförening, som grundades 1980, har idag närmare 400 medlemmar, jämnt fördelade mellan juniorer och

seniorer. Varje vecka bedrivs cirka 25 ponnylektioner och cirka 24 storhästlektioner av ridskolans fem ridlärare på ridskolans 19 hästar och ponnyer.

Föreningen har en Ungdomssektion som drivs av engagerade ungdomar vilken anordnar aktiviteter för unga medlemmar såsom ”kvällshäng”, skötarkurser, smörjträffar (vård av ridutrustning), samt ponnyridningar i samband med Mölledagen och Burlöv Blommar.

Ja till privata företag

Måndagens möte med kommunfullmäktige i Burlöv blev en uppvisning i skillnader i partiideologier, det vill säga den styrande alliansen, M, L, C och SD gentemot S, V, och Mp när det gäller att privata företag ska kunna ta över en del av de nuvarande kommunala verksamheterna.

Ärendet gällde den andra vändan, ett återremitterat ärende, om att ge de olika facknämnderna möjligheter att själva besluta om att konkurrensutsätta olika verksamheter, det vill säga att kunna lägga ut olika delar av verksamheten på privata företag.

– Vi anser helt klart att sådana beslut ska ligga hos högsta beslutande organ, nämligen kommunfullmäktige, påpekade Kent Wollmér(S).

– Vi förslår därför ett avslag.

Bo Lundkvist(V) menade att avsikten med att skicka tillbaka ärendet tidigare var att skapa ett förtydligande.

– Nu ser vi samma dåliga förslag igen. Vår åsikt är densamma att sådana viktiga beslut ska fattas av fullmäktige eller ska åtminstone anmälas till fullmäktige.

Och han fick medhåll av Vlado Somljacan(Mp).

Nära beslut

Mats Lithner(L) menade däremot att sådana beslut ska tas så nära dem det berör.

– Vilket innebär att besluten ska tas i respektive facknämnd. Det är också märkligt att socialdemokraterna yrkar på avslag när samma parti på riksplanet är positivas till att privata företag tar över en del av den kommunala verksamheten där det går. Samma sak med miljöpartiet.

Hans-Åke Mårtensson(S) tyckte att man på det här sättet utarmar kommunfullmäktige genom att flytta viktiga beslut till nämnderna.

– Vi har nu lite erfarenhet att det här majoritetsstyret som gärna vill ha dolda diskussioner i nämnderna och därför vill flytta viktiga beslut från fullmäktige.

– Det är ju så att om man vill ta besluten nära dem det berör så är det naturligt att ta dem i kommunfullmäktige som är så nära man kan komma befolkningen.

Kort debatt

Kent Wollmér tillfogade en protokollsanteckning till fullmäktiges protokoll med lydelsen att: Socialdemokraterna är av den uppfattningen att vi anser att det är kommunfullmäktiges uppgift att besluta i dessa frågor.

Debatten var inte så långt och slutade med votering, det vill säga personligt räknade röster som visade att den borgerliga ledningen vann med 23 röster mot 17, vilket betyder att det blir nämnderna som får ta sådana beslut framöver. Socialdemokrater, vänstern och miljöpartiet reserverade sig mot beslutet.

Övriga frågor

I övrigt sade fullmäktige enhälligt ja till en vattenplan för Burlövs kommun, samt godkände ett exploateringsavtal för fastigheten Tågarp 15:11 och sade ja till en detaljplan för samma område.

Viktig milstolpe för Trafikverket

Fyra nya tågspår

I augusti nådde Trafikverket en viktig milstolpe, i byggande av fyra spår genom Åkarp och Arlöv, när banvalen för de tillfälliga spåren genom Åkarp och Hjärup blev klar och slipper levererades. Nu bygger de spår genom Åkarp och Hjärup och snart i Arlöv.

Men en hel del arbete återstår. Rälsen ska svetsas och riktas med en speciell spårriktarmaskin. Kontaktledningar ska monteras och teletekniken, elförsörjningen och signalsystemet ska installeras. Plus att cirka 260.000 meter signalkabel ska löggas.

I augusti nästa år flyttas tågtrafiken till de tillfälliga spåren så att man kan börja bygga fyra nya spår och de nya stationerna.

Ny stationsbro i Hjärup

Under hösten blir de klara med de borrade pålarna till den östra stödmuren vid stationen i Hjärup. Arbetet med den nya stationsbron startade i somras. Brostödet på östra sidan spåren är klart, ett brostöd byggs nu på den västra sidan. Brovalvet byggs senare, efter 2020.

Vid den tillfälliga stationen norr om Lommavägen ska gång- och cykelvägar och perronger byggas.

Stödmurar

Väster om Åkarps station, längs Bruksvägen och norrut mot Gränsvägen, grävs och läggs en ny dagvattenledning. Samtidigt som de ska börja bygga stödmurar vid Åkarps station. På vissa delar av muren ska den förstärkas med stålspont.

Vid hundrastplatsen nordväst om stationen blir det en arbetsplats med arbetsbodar.

De har också påbörjat arbeten vid spåren under motorvägsbron i trafikplats Alnarp, bland annat ledningsarbete och spontning. Bron ska senare rivas och byggas om under 2021.

Nya spår genom Arlöv

I oktober levereras räls och slipers till spåren genom Arlöv. Rälerna är hela 420 meter långa och levereras nattetid med specialtåg. En del av stolparna och bryggor till kontaktledningarna är redan på plats.

Vid Burlövs station arbetar man också med de nya plattformarna och monterar hissar, trappor, tak och väderskydd. Det genomskinliga bullerskyddet och stödmuren på västra sidan är klara och en del mindre arbeten med ledningar återstår.

Byggstart 2020 Lund–Flackarp

Regeringen har avslagit överklagan av järnvägsplanen för sträckan mellan Lund och Flackarp. Kommunens detaljplan för området vid spåren och stationen vann laga kraft i maj. Byggstart är planerad till 2020.

Fram till och med den 25 oktober pågår samråd för den fördjupning av översiktsplanen som Lunds kommun håller på att ta fram för Källby och Klostergården.

Maten ska lagas här

Maten på Mötesplatsen i Arlöv ska lagas där

I onsdags överlämnade PRO Burlöv en protestskrivelse till kommunens kostchef Ola Moberg, ställd till utbildnings- och kulturförvaltningen, med 377 namnundeskrifter som krävde att den mat som serveras på Möteplatsen i Arlöv också ska tillagas där som tidigare.

Dessutom vill man att Mötesplatsen ska vara öppen också under helgerna och att det öppnas en motsvarande Mötesplats i Åkarp för de äldre.

– Enligt oss i PRO är det bra med måltider för de äldre, vilket också är en av de viktigaste frågorna i arbetet för en jämlik hälsa och ett värdigt liv för äldre personer, säger Jan Hansson, PRO.

– Det är många som träffas här. De gillar att prata samtidigt som de äter och det betyder mycket. Ännu viktigare för dessa besökare är den gemenskap de känner här.

En lång historia

Kostchefen Ola Moberg höll med om Jan Hansson påpekanden, samtidigt som han berättade att frågan om var tillagningen av maten ska ske är en lång historia.

– Vi tillagade maten här från det att vi flyttade tills förra året. Att det tog stopp beror på att jag har en budget som ska stå på plus/minus noll vid årsskiftet förre året blev allt fördyrat så att budgeten visade ett minus på tre miljoner vid årets slut och jag var tvungen att dra ner någonstans på den totala verksamheten och det blev bland annat kocktjänsten här på Mötesplatsen, berättar han.

– Jag ville gärna behålla matlagningen här och har tre gånger begärt ökad budget för att kunna behålla, men fått nej alla gånger.

Inga undernärda

Ola Moberg är medveten om att många tycker maten smakar bättre när den tillagas på platsen och inte bara värms upp.

– Samtidigt vill jag framhålla att de äldre trots allt äter och att vi inte har en enda undernärd äldre person här i Burlöv, vilket det larmas om på andra håll i Sverige.

– Vi försöker göra vårt allra bästa för de äldre så vi ser till att servera varm mat till alla som har ett ordinärt boende.

Ljusning nästa år

Moberg påpekar att han ser en ljusning för Mötesplatsens del nästa år.

– Jag får ett ekonomiskt tillskott av pengar 2020 och då ska vi på något sätt kunna åtminstone färdiglaga maten här på Mötesplatsen så att de känns nylagad på alla sätt när de äldre får den på bordet. Det kan tänkas att vi gör grunden någon annanstans och till exempel steker färdigt här, plus att potatisen kokas här.

– Så jag kan lova att vi har en kock på plats här nästa år plus att mer personal finns med i planen, tillägger en glad Ola Moberg.