Ingen brandkår får läggas ner i Burlöv

Brandkår får ej läggas ner i Burlöv

– Ingen brandkår ska läggas ner i Burlövs kommun så bråka inte med våra brandmän som gör ett jättefint jobb, säger Lars Johnson, kommunstyrelsens ordförande.

Det finns ett förslag hos Räddningstjänst Syd, i vilket Burlövs kommun ingår, att brandkåren i Burlöv ska läggas ner för att spara fem miljoner kronor. nedläggningen ska utredas, något Sydsvenskan skriver att moderaterna i Burlöv står bakom. Vilken Lars Johnson kraftigt förnekar.

  • Det är ju bara något år sedan man konstaterade att räddningstjänsten i Burlöv var strategiskt viktig. Så förslaget går stick i stäv mot vad de själva säger, menar Johnson.
  • Fakta är ju att Burlövs kommun förra året växte mest Sverige med 4,3 procent och vi har dessutom två stora motorvägar som passerar kommunen och just nu byggs järnvägen om så att det i framtiden ska passera 650 tåg varje dygn, plus att vi har flera företag i kommunen som producerar brandfarliga produkter..
  • Man har jämfört oss med Sundbybergs kommun, som ju har fler invånare, men inga motorvägar och endast pendeltågtrafik, tillägger Johnson förtrytsamt.

Ägs av fem kommuner

Räddningstjänst Syd ägs av Malmö, Lund, Burlöv, Eslöv och Kävlinge kommuner. Och organisationen står inför nedskärningar om inte medlemskommunerna enas om att skjuta till mer pengar. Enligt liggande förslag ska avgiften höjas med 3,1 procent, en summa som dock inte täcker alla kostnadsökningar. Så i praktiken innebär det liggande förslaget att räddningstjänsten måste spara.

Bara Malmö och Eslöv vill höja medlemsavgiften mer, men har inte presenterat en siffra. Beslut om budget har därför skjutits på till oktober.

  • Det innebär att alla måste se över sina kostnader, vilket är rimligt, menar Lars Johnson.
  • Men att lägga ner vår räddningstjänst i Burlöv helt, finns inte på kartan. Det som jobbar där, hel- och deltidsbrandmän, gör ett jättebra jobb. Inte minst när det gäller ungdomar som de informerar och talar med på ett jättebra sätt.
  • Samtidigt ska man vara medveten om att de många gånger måste göra ett riktigt skitigt jobb. Till exempel när någon begått självmord genom att kasta sig framför tåget. Det är brandmännen som går runt och samlar in alla kroppsdelar som kastats runt. Ett vedervärdigt jobb de genomför på bästa sätt.
  • Så bråka inte med våra brandmän, tillägger Lars Johnson med eftertryck.

Tilläggas bör att Malmöpolitikern Rickard Åhman-Persson (SD) är kritisk och kallar det ”barockt” att försämra beredskapen i Burlöv.