Trygghetsvärdar viktigaste vallöftet

Trygghetsvärdar i Burlöv

– Det känns bra att trygghetsvärdarna är igång. De var ju ett av våra viktigaste vallöften, påpekar Mats Lithner, ordförande Liberalerna Burlöv.

Efter en motion av Mats Lithner fattade kommunfullmäktige i Burlöv 2019 beslut om att införa trygghetsvärdar i kommunen. Detta som en extra länk mellan medborgarna och andra som arbetar för trygghet i samhället.

Internt har trygghetsvärdarna kommit att arbeta mycket nära ungdomsgruppen och kollegor inom socialförvaltningen.

– Tanken med det vi gör är att öka tryggheten för medborgarna i kommunen, minska brottsligheten och gärna förebygga olika händelser, berättar Maria och Jetmir.

– Därför måste vi synas på olika platser i kommunen där tryggheten inte är lika stor som på andra platser.

De båda betonar att de inte är och agerar som poliser.

– Så när något händer så tillkallar vi polis, som vi för övrigt har ett mycket bra samverkan med, påpekar Jetmir.

Så vi har ordningsvaktersutbildning med för ordnande och poliser i bakgrunden så vi vet mycket väl hur vi ska agera när något händer för att kunna ta itu med eventuella problem.

– Vi har också tillsyn på olika kommunala fastigheter där vi vet att de kan vara otryggt. Vi har vår bestämda arbetstid. Men ibland fortsätter vi även efter ordinarie arbetstid beroende på vad som händer, tillägger han.

På Mötesplatsen

– Ofta är vi på på Mötesplatsen, som ju vanligen är en mötesplats för äldre, men dit kommer också ungdomar och eftersom vi har en bra kontakt med ungdomarna som ofta hänger där så visar vi oss, berättar Maria och Jetmir.

– Samtidigt visar vi också de äldre att vi finns tillgängliga om de önskar något från oss.

– Men vi har också kontakt med många andra medborgare i kommunen som ger tips som vi är uppmärksamma på och kollar. Det är många som söker upp oss ute och ger tips.

– Vi tittar också vad man skriver om på internet som till exempel Arlövskoll och när vi får tips någonstans ifrån åker vi ut direkt och tittar och om det är något pågående så återkommer vi och ser om och hur det fortsätter.

– Och vi prioriterar alltid det som är aktuellt, både i Arlöv och Åkarp. Det förekommer till exempel mycket klotter i Åkarp.

De menar bestämt att att Burlövs kommun egentligen inte är en stökig kommun.

– Det handlar mest om ungdomar som samlas i stora gäng och skrämmer folk lite. Och någon gång om knark, men det försöker vi störa bort.

Inte ordningsvakter

De påpekar bestämt att de inte är några ordningsvakter.

– Nej, vårt uppdrag är att enbart vara kommunens ögon och öron i utemiljön.

Händer det något är det inte deras uppdrag att ingripa, men de har ett mycket nära samarbete med polisen, räddningstjänst och vaktbolagen, som alla har uppdrag i kommunen.

De påpekar samtidigt att det inte går att beställa deras service, samtidigt som de gärna tar emot information.

– Det går att kontakta oss både via e-post och telefon, påpekar Maria.

– Vi vill gärna veta om det är fester, ungdomsaktiviteter eller andra former av arrangemang på gång där vår service kan behövas. Vi kommer också gärna till olika föreningsträffar, möten i bostadsrättsföreningar och liknande arrangemang, tillägger hon.

– Vi känner klart att vi behövs.

Kontaktvägar

Telefonnummer till trygghetsvärdarna är 040-625 63 77 och mailadress är: trygg@burlov.se