Ja till privata företag

Måndagens möte med kommunfullmäktige i Burlöv blev en uppvisning i skillnader i partiideologier, det vill säga den styrande alliansen, M, L, C och SD gentemot S, V, och Mp när det gäller att privata företag ska kunna ta över en del av de nuvarande kommunala verksamheterna.

Ärendet gällde den andra vändan, ett återremitterat ärende, om att ge de olika facknämnderna möjligheter att själva besluta om att konkurrensutsätta olika verksamheter, det vill säga att kunna lägga ut olika delar av verksamheten på privata företag.

– Vi anser helt klart att sådana beslut ska ligga hos högsta beslutande organ, nämligen kommunfullmäktige, påpekade Kent Wollmér(S).

– Vi förslår därför ett avslag.

Bo Lundkvist(V) menade att avsikten med att skicka tillbaka ärendet tidigare var att skapa ett förtydligande.

– Nu ser vi samma dåliga förslag igen. Vår åsikt är densamma att sådana viktiga beslut ska fattas av fullmäktige eller ska åtminstone anmälas till fullmäktige.

Och han fick medhåll av Vlado Somljacan(Mp).

Nära beslut

Mats Lithner(L) menade däremot att sådana beslut ska tas så nära dem det berör.

– Vilket innebär att besluten ska tas i respektive facknämnd. Det är också märkligt att socialdemokraterna yrkar på avslag när samma parti på riksplanet är positivas till att privata företag tar över en del av den kommunala verksamheten där det går. Samma sak med miljöpartiet.

Hans-Åke Mårtensson(S) tyckte att man på det här sättet utarmar kommunfullmäktige genom att flytta viktiga beslut till nämnderna.

– Vi har nu lite erfarenhet att det här majoritetsstyret som gärna vill ha dolda diskussioner i nämnderna och därför vill flytta viktiga beslut från fullmäktige.

– Det är ju så att om man vill ta besluten nära dem det berör så är det naturligt att ta dem i kommunfullmäktige som är så nära man kan komma befolkningen.

Kort debatt

Kent Wollmér tillfogade en protokollsanteckning till fullmäktiges protokoll med lydelsen att: Socialdemokraterna är av den uppfattningen att vi anser att det är kommunfullmäktiges uppgift att besluta i dessa frågor.

Debatten var inte så långt och slutade med votering, det vill säga personligt räknade röster som visade att den borgerliga ledningen vann med 23 röster mot 17, vilket betyder att det blir nämnderna som får ta sådana beslut framöver. Socialdemokrater, vänstern och miljöpartiet reserverade sig mot beslutet.

Övriga frågor

I övrigt sade fullmäktige enhälligt ja till en vattenplan för Burlövs kommun, samt godkände ett exploateringsavtal för fastigheten Tågarp 15:11 och sade ja till en detaljplan för samma område.