Akuta risker och problem för ryttarföreningens ridhus

Problem hos ryttarföreningen i Burlöv

– Taket rasar ner bit för bit och vid nästa storm kommer antagligen den gamla stallbyggnaden att rasa ihop och då får vi definitivt avveckla en viktig del av vår verksamhet. Dessutom är underlaget i det nyare ridhuset idag så hårt och dåligt att hästarna skadas.

– Om inte det underlaget byts ut riskerar vi att tvingas avveckla resterande verksamhet och lägga ner Burlövs Ryttarförening, säger föreningens ordförande Linda Bagge och styrelseledamoten Magnus Nilsson i en skrivelse till Burlövs kommun.

– Det här är åtgärder som borde ha gjorts för åtminstone tio år sedan men som inte blivit av. I det gamla ridhuset har vi problem med hela byggnaden och på grund av det hårda underlaget i det nya ridhuset har vi och har haft många halta hästar vilket innebär stora veterinärkostnader, tillägger Linda Bagge.

– Därför krävs det nu någon form av action från kommunens sida för att vi ska kunna fortsätta vår ridskoleverksamhet.

Ridhus, stall och mark ägdes tidigare av ryttarklubben själv. Men för cirka fyra år sedan tog kommunen över allt.

– Syftet med övertagandet var att kommunen skulle hjälpa oss att överleva eftersom vi inte själv hade någon möjlighet att underhålla husen. Det var ett väldigt just agerande från kommunens sida, men just nu känner vi oss lite borttappade, påpekar Linda.

Något är på gång

Linda Bagge och Magnus Nilsson har haft några möten med bland annat kommunens fastighetschef Johan Sjöberg som berättar att något har redan hänt.

– Ja, så tillvida att vi ska ta fram ett projekt för att på så sätt kunna se på möjligheterna att bygga ett nytt ridhus, säger Sjöberg.

Han har sett på ridhuset och ska gå igenom det igen, men ser idag inga möjligheter att renovera den befintliga byggnaden.

– Den måste rivas och byggas nytt. Det vi måste se på är möjligheten att få fram pengar.

Missade avloppet

Johan Sjöberg har också tittat på underlaget i det nya ridhuset och hittat troliga orsaken till att det blivit så.

– När det ridhuset byggdes, före vår tid, missade att man helt att anlägga planerade brunnar och avlopp. Det finns en stenkista som kan ta en kubikmeter vatten så den är helt otillräcklig.

Han menar bestämt att man, förutom att byta underlaget i ridhuset också måste anlägga ett nytt dräneringssystem.

– Men även till det måste vi ta fram pengar. Bara bytet av ridunderlaget kommer att kosta kring 250.000 kronor.

Efter hand blir det fler möten med kommunens folk, bland annat nya fritidschefen, och företrädare för Burlövs Ryttarförening.

Verksamheten växer

Burlövs Ryttarförening, som grundades 1980, har idag närmare 400 medlemmar, jämnt fördelade mellan juniorer och

seniorer. Varje vecka bedrivs cirka 25 ponnylektioner och cirka 24 storhästlektioner av ridskolans fem ridlärare på ridskolans 19 hästar och ponnyer.

Föreningen har en Ungdomssektion som drivs av engagerade ungdomar vilken anordnar aktiviteter för unga medlemmar såsom ”kvällshäng”, skötarkurser, smörjträffar (vård av ridutrustning), samt ponnyridningar i samband med Mölledagen och Burlöv Blommar.