Waggonfabriken i Arlöv

Waggonfabriken i Arlöv

”Waggonfabriken” i Arlöv var under första hälften av 1900-talet en av Sveriges största tillverkare av järnvägsvagnar, med leveranser till järnvägar i såväl Sverige som Danmark, Ungern och Bulgarien och en av ortens största arbetsgivare.

Verksamheten startades 1898 av Ludvig Rössel och övertogs redan fyra år senare av AB Arlöfs Mekaniska Verkstad & Waggonfabrik, som 1918 gick upp i AB Svenska Järnvägsverkstäderna.

Under åren har tillverkningen även omfattat bland annat värmepannor, hjullastare, bandvagnar och sparbössor. Under den sista perioden blev verkstäderna en sammansättningsfabrik åt Saab, där olika bilmodeller sattes ihop, en verksamhet som 1989 flyttades till Malmö.

Tisdagen den 12 mars berättar Bengt-Åke Rudström och Torgny Wallin i Arlövs bibliotek klockan 18.00 om sin bok om Waggonfabriken och hur den kom till samt ger en kortfattad presentation av de fyra företagen som under åren 1898–1989 hade sin verksamhet i Arlöv.