Burlöv i kubik

Burlöv Centrum

Har Burlövs kommun egentligen något centrum i ordet rätta mening? Det är tveksamt och vad betyder det att det byggs väldigt många nya hus i kommunen. För det egentligen folk samman och skapar en samhörighet? Också tveksamt.

Under två månader har 55 studenter, i årskurs två på landskapsarkitektprogrammet på SLU i Alnarp undersökt Burlövs kommun. Registrerat platser och intervjuat boende för att genom visuell gestaltning och litteratur, i åtta grupper, tagit olika utgångspunkter i vad Burlöv kan vara.

– Det här är inga färdiga lösningar utan fritt tänkande hur man kan se på samhället och kanske vad man ska tänka på när man utveckla ett samhälle som Burlöv, säger studenterna Calle Holmberg och Cecilia Smedbro.

– Det handlar ju inte bara om att folk ska ha någonstans att bo utan också att mötas och trivas där de bor.

I morgon tisdag öppnar de en vernissage klockan 16.00 på gården i Alnarpsgården där de byggt åtta paviljonger som innehåller reflektioner och gestaltningar kring Burlöv.

Paviljongerna är installationer i fullskala och bildar en stor sammanhängande enhet, där vi redovisar våra intryck, analyser och reflektioner, påpekar Calle och Cecilia.
Utställningen fortsätter i ateljén med skisser och modeller.

Vernissage är öppen för alla och kommer att vara en fortsatt öppen utställning 20-25 mars.
På gården bygger studenterna upp åtta sammanhängande paviljonger som ska inredas till vernissagen på tisdag.

Inomhus blir det utställning av affischer och modeller.