Totalt tågstopp

Tågstopp mellan Malmö och Lund

22–28 augusti 2020 stoppas all tågtrafik mellan Malmö och Lund under knappt en vecka. Stoppet är nödvändigt för att Trafikverket ska kunna bygga fyra spår på sträckan, vilket kommer minska trafikstörningarna och göra det möjligt att köra fler tåg i framtiden.

De fyra nya spåren ska byggas på samma plats som dagens två spår vilket kräver en omledning av tågtrafiken till två tillfälliga spår. När de tillfälliga spåren kopplas in på Södra Stambanan måste järnvägstrafiken stoppas helt mellan Malmö och Lund under knappt en vecka, från 22 augusti 23.00 till och med 28 augusti.

Under tågstoppet sätter Skånetrafiken in ersättningsbussar mellan Malmö och Lund och för stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup. Räkna med längre restid.

Ju färre som reser mellan Malmö och Lund under tågstoppet desto lättare blir det för dem som måste resa.

Många kommer att behöva resa med de ersättningsbussar som sätts in och det blir tätare trafik på vägarna om fler pendlar med bil.

Aktuell reseinformation finns hos Skånetrafiken, trafikverket.se eller hos det resebolag där du köpt din biljett.