Arbetslösheten sjunker i Burlöv

Lägre arbetslöshet i Burlöv

För åttonde månaden i rad sjunker arbetslösheten i Burlövs kommun enligt statistik från Arbetsförmedlingen. Kommunen hade en total arbetslöshet under augusti månad på 10,3 procent, vilket är en minskning med 0,6 procent jämfört med samma tidpunkt förra året.

Sett till antalet personer betyder det att 858 av 8.330 invånare, i åldern 16 till 64 år, i Burlövs kommun var inskrivna som arbetssökande, vilket är 33 färre än i augusti i fjol.

– Det är lite mot trenden i övriga Skåne, intygar Victor Tanaka, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen. Å andra sidan är utvecklingen i Skåne positiv sett mot övriga delar av Sverige.

Vi hade ganska många varsel vid årsskiftet, men det skiftade så att statistiken i mars och april blev förvånansvärt positiv. För Skånes del innebär det att nio av tio nya jobb skapas i den sydvästra delen av landskapet.

Samtidigt finns det en trend att allt fler flyttar från Skånes östra delar till den västra och då i huvudsak till Malmö där den största delen av jobbtillväxten sker.

För Burlövs kommuns del gäller att det finns en större andel industrier och en stor byggsektor. Men för många burlövsbor gäller pendling till jobb i Malmö.

Växande skånsk industri

Victor Tanaka påpekar att det för närvarande finns ganska starka tecken på en växande skånsk industriverksamhet.

– Däremot visar byggsektorn på en försvagning, men det gäller ju från en mycket hög nivå, så egentligen märks det inte så mycket på arbetsmarknaden för närvarande.

Den minskade arbetslösheten på den lokala arbetsmarknaden i Burlöv menar han handlar om relativt små siffror.

– Så även om det har varit en trend som stått sig en tid så är det en svag trend som snabbt kan svänga. Men Burlöv sticker faktiskt ut bland de skånska kommunerna, i synnerhet i sydvästra Skåne.

Arbetslöheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 16,8 procent i Burlöv under augusti månad, motsvarande 543 av 3.232 personer. Det är 1,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol, −13 om man räknar personer. Därmed sjunker de utlandsföddas arbetslöshet för sjunde månaden i följd.

Även bland de unga sjunker arbetslösheten, denna gången med 1,4 procent. I augusti var 16,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande, motsvarande 132 personer. Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med åtta personer på ett års sikt.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Burlöv högre än i Skåne som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 3,9 procentenheter.