Vill skapa en vision för Arlöv

Publicerat: 2 mars, 2018

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 542

I september är det riksdagsval, landstingsval (regionval för Skånes del) och val till kommunfullmäktige i Sverige 280 kommuner. Nyligen efterlystes en vision för det framtida Arlöv, och Burlövs kommun i stort, i en insändare till Burlövs Nyheter, (BN). Liberalerna Burlöv har nyligen haft årsmöte och uttala en framtida vision hur de vill se det framtida Arlöv. Kanske det finns fler partier som inför valet har en vision hur vårt lokala samhälle ska se ut i framtiden.

I korthet vill vi att det skapas en vision för det framtida Arlöv där alla partier och medborgare involveras i arbetet, skriver liberalerna i ett brev till BN.

För vår del vill vi att Sockerbolagsområdet på sikt blir till nya attraktiva bostäder och lokaler för framtidens industri och handel.

Årsmötet antog också ett officiellt uttalande.

” Skapa en vision för framtidens Arlöv

Arlöv har under den senaste tiden drabbats av två oroande nyheter.

Dels kommer Nordic Sugar att lägga ner Sockerbruket i Arlöv.

Dels väljer Coop Forum att lämna Burlövs Centrum.

Det är lätt att bara se det mörka i sådana händelser men Liberalerna väljer hellre att se möjligheterna.

Om man väljer att inget göra kan det bli en mycket olycklig utveckling med ett nedgånget köpcentrum och tomma förfallna fabrikslokaler i centrala Arlöv. Vi uppmanar därför kommunledningen att öppna upp för en kreativ process där vi kan börja att gemensamt i kommunen skapa en vision för ett nytt Arlöv.

Fantastiskt utgångsläge 

Liberalernas grundsyn är att Burlöv har ett fantastiskt utgångsläge.

Vi har bra kommunikationer.

Vi ligger mitt i tillväxtstråket mellan Malmö och Lund.

Den nya pendlarstationen i Arlöv kommer att ge fantastiska möjligheter för företag och människor som vill leva i Öresundsregionen med Kastrup och Köpenhamn bara några hållplatser bort.

Möjligheterna är alltså fantastiska men vi måste ta tillvara dem. Burlöv kan bättre än vad vi ser idag.

Vi vill att kommunen omedelbart tar fram en strategi för Sockerbruksområdet.

Skapa dialog

Skapa en dialog med nuvarande ägare kring hur man gemensamt kan omvandla området till nya attraktiva bostäder och lokaler för framtidens industri och handel. Det faktum att Sockerbolaget idag har tillgång till ett industrispår med anslutning till stambanan borde attrahera företag med önskan om miljövänliga transporter. Området längre ifrån järnvägsspåren skulle lämpa sig väl för nya bostäder.

Modell för ekologisk stadsbyggnad

Sockerbolagsområdet skulle kunna bli en modell för ekologisk stadsbyggnad. Det skulle kunna bli en företagspark för Norden kontor där verksamheter som vill etablera sig i Norden lätt för tillgång till två länder samt nordens största och viktigaste flygplats. Det skulle kunna bli ett område för kulturevenemang och mässor. Alternativen är många och vi vill inte nu låsa oss utan ser att det som nu behövs är ett visionsarbete.

Liberalerna kräver

• att det bildas ett tillfälligt utskott i kommunstyrelsen där samtliga partier är inbjudna som har i uppgift att ta fram en ny vision för Arlöv

• att kommunledningen genast tar en dialog med Nordic Sugar om hur man gemensamt kan skapa förutsättningar för att utveckla sockerbolagsområdet.

Samtidigt öppnar vi upp för dig som medborgare att ge din syn på hur Arlöv skall utvecklas. Vi börjar med att öppna vår Facebooksida för förslag från dem som bor i Burlöv och vill utveckla kommunen. Sedan kommer vi att ha en rad öppna möten med fika och diskussion om Burlövs utveckling. Ni kommer att träffa oss på caféer, krogar och möteslokaler. Vi erbjuder alla föreningar i Burlöv att ta kontakt med oss. Ge oss chansen så hjälps vi åt med att nystarta Burlöv.”

Kandidater till fullmäktigevalet

Liberalerna bifogade också den officiella valsedeln för val till kommunfullmäktige i Burlöv 2018:

1. Mats Lithner

2. Kristoffer Daag

3. Anders Brännström

4. Bahareh Mohammadi Andersson

5. Alit Kaja

6. Marie Pegelow

7. Lisa Eliasson

8. Bo Kronvall

9. Marie Wahlgren

10. Michael Jensen

11. Antoine Lokale Topango

12. Anne-Margrete Ekberg

13. Lena Kronvall

14. Britt Sonesson

15. Julia Jahnke

16. Jan Danielsson

17. Harald Jahnke

18. Gertrud Danielsson

19. Göran Hagman

Comments are closed.