Viktigt se verkligheten som den är

Publicerat: 26 april, 2016

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 854

Kommunfullmäktige 25 april

Statistiken visar att brottsligheten i Burlövs kommun inte har minskat utan ökat med 37 procent. Den visar också att Burlövs kommun är den nionde mest våldutsatta kommunen i Skåne av 33 och har plats tio av 48 förortskommuner i Sverige, sade Mats Lithner (L) vid måndagens kommunfullmäktigemöte, som en kommentar till kommunalrådet Katja Larsson (S).
Katja Larsson svarade innan på Mats Lithners interpellation (direkt fråga) vad hon anser om påståendet i kommunens egen tidning, Burlövstidningen, att våldsbrotten minskat, när verkligheten är den motsatta. Samtidigt undrade han vilka åtgärder som ska vidtas för att minska våldsbrottsligheten i Burlöv.

– Mats Lithner har rätt i sak. Det är ett tryckfel i tidningen och vi inför en rättelse framöver. Däremot är det riktigt att vi sett en minskning som är beständig. Trenden uppåt bröts 2014 och den nedåtgående utvecklingen fortsatta under 2015 och det menar vi är en positiv utveckling i vår kommun. I statistiken kan vi se att vår placering blivit 34 platser bättre bland Sveriges kommuner.
– Vi har ett forum ”Örat mot marken” där vi politiker träffar bland annat polisen och socialtjänsten och stämmer av utvecklingen var fjortonde dag och vi får hela tiden samma rapporter att våldbrotten stadigt minskar.
Mats Lithner var inte särskilt imponerad av Katja Larssons svar på hans interpellation och menade att hamna på 123 plats av 248 kommun ger ingen guldmedalj.
– Det är viktigt att se verkligheten som den är och det handlar inte bara om våldsbrotten. Brottsligheten innefattar även stölder och om man åter ser på statistiken så när det gäller anmälda stölder som hamnar Burlöv på 4:e plats i Skåne och av alla 48 förortskommuner i Sverige ligger Burlöv som nummer ett när det gäller mest anmälda stölder.
– Det räcker inte med att ha möten var fjortonde dag med polisen och socialförvaltningen. Jag vill se skarpare åtgärder som ordningsvakter i centrala Arlöv fredags- och lördagkvällar. Gärna poliser också, men de säger ju att de inte arbetar så utan sitter hellre på sammanträden. Kommunen har god ekonomi och har möjligheter att sätta in åtgärder som att sätta in tillräckligt antal vakter för att få lugn och ro.

Ingen plan för äldreomsorgen
– Den här föreslagna äldreomsorgsplanen talar ingenting om framtiden. De talar dessutom om att de äldre ska behandlas som ett kollektiv, att alla är lika med lika behov, sade Lars Johnson (M) som kommentar till förslaget om en äldreplan 2016-2020 för Burlövs kommun.
– Vår föräldrageneration var ofta tacksamma och ställde många gånger inga krav, men vi måste ha klart för oss att vi själva kommer att ställa större krav när vi kommer dit. Vi måste också inse att vi är och kommer fortsätta att vara individer som olika krav och förväntningar.
Lars Johnson menade också att det vara anmärkningsvärt att socialnämnden står som ansvarig för genomförandet av mycket i planen.
– 2011-12-19 tog kommunfullmäktige beslutet att införa LOV i Burlövs kommun för att öka valfriheten för äldreboende, men det har socialnämnden ännu inte valt att genomföra. Det innebär att den valfrihet som nämns i äldreomsorgsplanen betyder att man bara kan väljs kommunens boende. Jag yrkar på återremiss av hela äldreplanen, så att den anpassas för en modern utveckling och tekniska krav.
Jan Hansson (S) tyckte det var en bra äldreplan vilket han ställde krav på 2012. Lars Johnson menade då att det vara anmärkningsvärt att det skulle ta fyra år att göra en sådan plan.
Omröstningen slutade 21-20 vilket innebar att den föreslagna äldreplanen skickas tillbaka för omarbetning.

Köper skolmoduler
Burlövs kommun hyr för närvarande skollokaler i 14 moduler för Svenshögskolans behov, vilket kostar kommunen 45700 kronor per månad. Tekniska kontoret föreslog att kommuner köper in dem för drygt 3,8 miljoner kronor under förutsättning att de blir godkända vid en statusbesiktning. Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att modulerna ska köpas in efter godkännande.

Föregående artikel:
Nästa artikel:

Comments are closed.