Viktigare att rösta än någonsin

Publicerat: 8 september, 2017

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 298

Kyrkovalet 17 september 2017
 
- Det är viktigare att rösta än någonsin för att bevara vår demokratiska kyrka, säger Gun-Britt Penderos, socialdemokrat.
- Vi har nästan sex miljoner röstberättigade inom Svenska kyrkan men eftersom endast cirka 13 procent går och röstar är det lätt för Sverigedemokraterna att mobilisera sina sympatisörer och då få möjlighet att ta över inom kyrkan. Vi försöker därför få våra medlemmar att gå och rösta och ta någon med sig som röstar, tillägger hon med eftertryck.
Hon pekar på att Sverigedemokraterna i sin valpropaganda söker en plattform som riktar sig mot människor av andra religioner.
- De vill att den svenska kyrkan bara ska hjälpa andra kristna, men vi följer vad ärkebiskop Antje Jackeléns sade att vi inte ska hjälpa andra för att de är kristna utan hjälpa andra därför att vi är kristna.
 
Samarbetar bra
I övrigt menar hon att samarbetet mellan socialdemokrater, Framtidens kyrka och Borgerligt alternativ, fungerat alldeles utmärkt under de gångna fyra åren.
- Vi har verkligen inte legat på latsidan utan åstadkommit en hel del och det är flera stora saker som hänt, berättar hon.
- Det ena är att vi tagit över huvudmannaskapet för förskolan Prästkragen i Arlöv och startat Lindhaga förskola i Åkarp. Vi har också drivit ett EFS-projekt, som kallas Växa, för folk som står långt från arbetsmarknaden. EFS-bidragen för projektet går ut nästa år, så jag har varit i Göteborg för att se hur de driver ett liknande projekt och får det att gå ihop ekonomiskt.
- Men mycket av verksamheten har varit kyrkans verksamhet i vardagen, det vi kallas diakonin. Diakonin arbetar för att hjälpa alla oavsett ålder eller religion. Vi också har satsat på mycket på att engagera ungdomar i Arlöv.
 
Gratis för barn
- Det är viktigt att vi får behålla vår demokratiska kyrka, påpekar Gun-Britt Penderos.
- Och att allt som rör barn inom kyrkan ska vara gratis.
Hon vill också kämpa för att kollektivavtal ska gälla alla som gör någon form av avtal med kyrkan.
- Och det ska även gälla de underleverantörer som engageras.
 
Vill ha kvar direktval
Gun-Britt påpekar att det man inom några nomineringsgrupper driver frågan att ta bort direktvalen inom stiften och kyrkomötet.
- Direktval skulle då bara ske till kyrkofullmäktige i församlingarna, inte kyrkorådet. 
- Dessa skulle sedan utse personer till styrande organ både regionalt och på riksplanet. Det menar vi socialdemokrater är fel och vill i stället behålla det direktvalsystem vi har idag.

Comments are closed.