”Vi (s)ätter välfärden främst

Publicerat: 7 september, 2018

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Insändare, Redaktionellt

Visningar: 1801

INSÄNDARE
Det är glädjande att Liberalerna ser flera av de utmaningar som även vi socialdemokrater ser. Skolan och förskolan är en viktig nyckel för att komma in såväl i arbete som i samhället. Just förskolan är en prioriterad verksamhet där vi vill satsa extra resurser. En stabil grund tidigt i livet ökar möjligheterna för att sedan klara av studierna på ett bra sätt. Arbetsro för såväl lärare som elever är sedan viktigt för att såväl förbättra skolresultaten som att locka och locka kvar kompetent personal. Vi vill utveckla och låta fritidshemmen utgöra ett komplement till ordinarie undervisning för att på så sätt ge möjlighet till stöd, läxhjälp, integration och en lugnare miljö. Även fritiden är en viktig del av livet och en nyckel till att komma in i samhället, inte minst för unga. Därför satsar vi dels på allaktivitetshus, och vi satsar dessutom på att öka bidragen till föreningslivet i kommunen. För att öka tryggheten har vi också utöver ett fördjupat samarbete med Polisen ökat möjligheterna till kameraövervakning på särskilda platser samt satsat på fältassistenter och utökad vaktrondering.
 
För att vara ett parti som gärna lyfter fram sin handlingskraft så är det slående att Liberalerna i Burlövs vision för vården går ut på att hålla tummarna för att en privat entreprenör ska anse vår kommun vara lönsam nog att starta en vårdcentral i. Socialdemokraterna i Skåne satsar istället på att anställa 2000 fler i vården samt vidareutbilda lika många av den befintliga personalen, så säkrar vi en trygg vård. Välfärden behöver stärkas och för det krävs resurser. Allianspartierna har dock gång på gång visat att man hellre prioriterar stora skattesänkningar för dem som redan har mest, istället för att göra de satsningar som välfärden och samhället behöver. Den socialdemokratiskt ledda regeringen skjuter årligen till 10 miljarder extra till kommunerna och landstingen just för att stärka välfärden. Dessa pengar kommer Burlöv väl till del och möjliggör såväl arbetsmarknadsinsatser som satsningar på att öka tryggheten för våra invånare.
 
Burlöv, Skåne och Sverige står inför stora utmaningar de kommande åren när det gäller såväl skola, vård, integration, arbetslöshet och situationen för vår äldre. Då är det inte läge att ytterligare utarma välfärden genom stora felriktade skattesänkningar. Att Liberalerna i Burlöv går till personangrepp på det sätt de gör visar bara hur pass idéfattig deras politik är. Dessutom kvarstår frågan: Vilket inflytande får Sverigedemokraterna, och vilka liberala värderingar offras när Liberalerna söker sig allt längre högerut?
 
Socialdemokraterna i Burlöv
 
P.S.
Moderaterna verkar inte ha koll på sin egen politik, eller för den delen konsekvenserna av den. På deras senaste partistämma beslutades att partiet ska arbeta för ”ett nytt och mindre reglerat hyressystem i hela beståndet”, något som i praktiken innebär att man vill ta bort det starka skydd mot kraftiga hyreshöjningar som dagens bruksvärdessystem innebär och istället gå mot ett system med marknadshyror. Enligt Hyresgästföreningen skulle marknadshyror innebära att hyran på vissa håll kan komma att höjas med upp till 50%. Samarbetspartiet Liberalerna vill redan i nuläget införa rena marknadshyror för nyproducerade hyresrätter. Lars Johnson (m) tar också upp hyresnivåerna i Burlövs Bostäder AB, vilket är intressant med tanke på att de med all tydlighet visat att de vill sälja ut bolaget. Detta säger vi socialdemokrater tydligt nej till.
 
P.P.S.
Att Johnson likt en repad skiva upprepar Moderaternas mantra om höga skatter visar hur långt fantasin sträcker sig inom Burlövshögern. Detta är dock föga förvånande då Moderaterna som regel haft en tendens att blanda ihop plus och minus i budgetsammanhang, vilket kan vara en förklaring till de stora underskott i statsfinanserna som högerregeringar gång på gång lämnat efter sig. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har vänt ett underskott på 60 miljarder till ett överskott på över 40 miljarder kronor, vilket nu faktiskt möjliggör de satsningar i välfärden som är så nödvändiga. Vi socialdemokrater sätter välfärden före stora skattesänkningar för dem som redan har mest.
Rösta på Socialdemokraterna den 9 september.”

Comments are closed.