”Vi har helt tappat förtroendet för kommunen!”

Publicerat: 26 oktober, 2017

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 975

Det var många upprörda röster från de boende när Burlövs kommun på onsdagskvällen hade möte med de som bor längs den nya Gränsvägen i Åkarp med frågan om bullerskydd eller inte. Efter många olika turer var förtroendet för kommunens löften lågt eller obefintligt.
– Vi har alla trott att arbetet på ett bulllerplank skulle påbörjas nu, så varför diskutera en provisorisk lösning i stället, var det flera som undrade.
– Ja, vi hoppas kunna hitta en permanent lösning, men jag kan inte ge besked om ett bestämt datum när vi kan ge besked om vad och hur det blir och när arbetet med ett sådant bullerskydd kan påbörjas, sade samhällsbyggnadschefen Julia Branting.
– Men vi ska ge besked så fort vi kan. Vi kommer att skicka ut den information vi har.
Ett besked inte togs väl upp av de boende som krävde besked om åtgärder inom 14 dagar.
 
Märkligt agerande
En av de boende, Ulf Andersson, menade att det är ett märkligt sätt från kommunen att agera.
– Ingen skugga ska falla på tjänstemännen eftersom de för långe sedan tog fram ett förslag om bullerskydd. Ett förslag som sedan politikerna slog ifrån sig och menade att det inte skulle bli något skydd alls.
Slutsatsen i en tidigare gjord bullerutredning var att bullernivåerna kommer att bli så höga att det krävs skydd mot det värsta oväsendet. Julia Branting påpekade också att kommunen enligt lag är skyldig att vidta åtgärder mot ökade bullernivåer.
– Frågan är bara vilka åtgärder och det är något vi måste diskutera.
På frågan från de boende om hur lång tid det skulle ta innan ett bullerskydd, plank eller vall, kan vara på plats, svarade Julia Branting fyra till sex månader.
Något de boende menade är alldeles för sent, med tanke på att Trafikverket tar över den färdiga Gränsvägen den 1 november för trafiken till och från järnvägsbygget.
 
Inga 250.000 lastbilar
Niklas Persson, koordinator på Trafikverket, menade dock att ryktet om 250.000 bilar under de sex år järnvägsbygget ska pågå är överdrivet.
– Lastbilarna med jordmassor ska vi inte köra på Gränsvägen, utan längs järnvägen, vilket är bättre av bland annat logistiska skäl.
Julia Branting tillade dock att det tillkommit en ny bullerfaktor under en begränsad tid.
– Vi tvingas stänga av Lundavägen under fyra till sex veckor innan årsskiftet eftersom det ska läggas rör där och måste därför troligen dirigera om bland annat busstrafiken via Gränsvägen.
Alla de boende var eniga om att utbyggnaden av järnvägen mellan Arlöv och Lund till fyra spår är bra.
– Det är till nytta för oss, kommunen och Sverige. Det vi opponerar oss mot är att vi inte ska kunna bo relativt ostörda i våra bostäder som tidigare. Bara bygget av Gränsvägen har gjort att många inte kunnat vistas ute i sina trädgårdar under sommaren. Liksom att störningarna hos förskolan i närheten av varit omfattande, menade bland annat Ulf Andersson.
Han hoppas dock att det ska bli bättre när Trafikverket tar över eftersom han ser dem som en mer seriös entreprenör.
 
Inte bjudits in
Med på mötet var också tre av kommunens ledande politiker. Hans-Åke Mårtensson (s), ordförandet i kommunens trafikutskott, Lars Johnson (m) och Mats Lithner (l).
– Att vi är här och lyssnar visar att vi har ett demokratiskt agerande, menade Hans-Åke Mårtensson, men fick genat mothugg från boende som tyckte han gett andra besked tidigare.
– Men tanken är att alla i kommunen ska ha en bra lösning när allt är klart, tillade Mårtensson.
Lars Johnson och Mats Lithner framhöll att ingen från den politiska oppositionen tidigare bjudits in att vara med i diskussionen om bullerskydd för de boende.
– Jag har dock läst bullerutredningen och min fråga är varför det inte finns ett bullerplank redan nu, sade Mats Lithner.
– Ett bullerplank borde vara klart när man öppnar vägen, tillade Lars Johnson.
– Samtidigt måste man påpeka att det ändå under vissa tider blir stökigt.
Julia Branting tillade till slut att ett bullerplank inte tar bort allt buller.
– Det är vi medvetna om, sade Ulf Andersson.
– Det är något alla accepterar, men vi vill kunna leva ett någorlunda normalt liv i alla fall.

Comments are closed.