Varför ska de som satsat betala för de få?

Publicerat: 19 februari, 2016

Publicerat i: Okategoriserade

Visningar: 1238

”Burlöv får bakläxa på bredband” – så låter en rubrik i onsdagens SDS.

Förvaltningsrätten upphävde fullmäktiges beslut med anledning av formella felaktigheter.

I besvärsskrivelsen pekades på än flera anledningar att upphäva beslutet. Det mest allvarliga i sammanhanget är kanske att beslutet föregicks av en sällsynt dålig ärendeberedning.

Det saknas analyser och kalkyler – Hur många hushåll i kommunen har redan eller har tecknat avtal om uppkoppling med hastighet om 100 Mbit/s ? Hur många återstår för att nå en 90%-ig anslutning till 2020 ? Hur har man arbetat med marknadens aktörer och deras möjlighet att nå fram till det uppsatta målet ? Hur ser kostnadskalkylen ut lite mer detaljerat än att ange investeringsmedlen till 70 – 90 miljoner kronor och  inför beslutet tycka att 72 miljoner kronor låter rimligt ? Hur räkna hem investeringen på sikt ?

Trots avsaknad av tillräckligt underlag röstade Majoritet Burlöv ( S, V, MP och C ) och Sverigedemokraterna igenom bredbandsärendet utan att egentligen veta vad beslutet innebär, kanske framför allt ekonomiskt.

Därför är det med förvåning man läser ett uttalande i SDS den 2016-02-04 av fullmäktiges ordförande Vlado Somljacan ( MP ) – ”Vi har den budgeten vi har. Om det knappt finns pengar för att renovera ett tak, var ska man hitta pengar att bygga en helt ny skola?”

Slutsats – Det finns inga pengar till mindre och akuta underhållsarbeten men storvulna och tvivelaktiga investeringar går lätt att klubba igenom.

Förvaltningsrätten kan inte upphäva bredbandsbeslutet eftersom kommunallagen inte ställer  kvalitetskrav på ärendeberedningar men detta riktar ju istället ljuset mot politikerna i Majoritet Burlöv och tjänstemännen – Ni har inte gjort er läxa !!

Besvärskrivelsen anger också att beslutet strider mot likställighetsprincipen d v s kommuninvånare ska behandlas lika samt att kommunen försvårar konkurrens genom att erbjuda anslutning till lägre kostnad än marknadsaktörerna. Kommunen erbjuder anslutning för 15.000,- och marknadsaktörerna för 19.000,- resp 21.000,-

Men varför ska hyresgäster i Burlövsbostäder, bostadrättsägare i Riksbyggen och HSB och fastighetsägare som redan har bredbandsanslutning, bekostade genom hyror och egna avgifter,  vara med att via skattsedeln betala bredbandsanslutning till ett mindre antal villaägare ?

Håkan Dahlgren ( M i Burlöv )

Åkarp

Comments are closed.