Valkampen 2018 startade i går

Publicerat: 26 september, 2017

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 672

Kommunfullmäktige måndagen 25 september 2017
 
– Detta är ett vallöfte. När vi vunnit valet nästa år kommer vi snarast att ordna bättre belysning på stationen i Åkarp, lovade Mats Lithner (l) under kommunfullmäktiges möte på måndagskvällen.
Lars Johnson (m) var inne på samma linje, men uttryckte sig lite försiktigare när det gäller det kommande valresultatet.
Anledningen var en motion från Lars Johnson om behovet av att skapa trygga miljöer vid kommunens tågstationer och busshållplatser, genom att bland annat förbättra belysningen och röja sly. Det han ville med motion var att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda hur miljön runt dessa områden kan göras säkrare och tryggare.
– Det finns ju delar av stationsområdet i Åkarp som är nattsvarta under höst, vinter och vår och det ser ju lite konstigt ut för medborgarna att kommunen gör en ekonomisk vinst på 60-70 miljoner, men inte har råd att sätta upp två tillfälliga belysningsstolpar utan måste vänta tills den nya stationen är klar om tio år, påpekade Lars Johnson.
Majoriteten, med socialdemokraterna i spetsen ville avslå motionen, men Katja Larsson (s) ändrade det hela till att motionen skulle anses besvarad eftersom arbetet med att göra kommunen tryggare redan var påbörjad.
– Vi jobbar redan för fullt med att uppgradera tryggheten, bland annat när det gäller belysningen, men hade jag fått bestämma själv så hade den delen av belysningen redan varit genomförd, tillade Katja Larsson.
Ändringen från avslag till att motionen anses besvarad blev också fullmäktiges beslut.
 
Trygghetsskapande åtgärder
Under punkten uppföljningrapport och delårsrapport tog kommunfullmäktige beslut om sammanlagt 2,5 miljoner kronor för trygghetsskapande åtgärder. Det gäller tre åtgärder. Att påbörja ett projekt som heter Människan bakom uniformen, att genomföra belysningsåtgärder på kommunens fastigheter och att genomföra så kallade övervakningsåtärder, det vill säga kameror, på kommunens fastigheter. I båda fallen gäller det främst kommunens skolor.
 
Fråga om föreningslivet
Lars Johnson hade också ställt en så kallad interpellation (skriftlig fråga) till Bengt Åström (s), ordförande i utbildnings- och kulturnämnden bestående av tre frågor. Hur samarbetet mellan kommun och föreningar ska stärkas, hur behovet av lokaler ser ut och hur man värnar mångfald.
– Vi bjuder in till föreningsträffar, ger ut föreningsnyhetsbrev och arrangerar föreningarnas dag, svarade Bengt Åström bland annat.
– De är också medarrangörer vid kulturarrangemang som Mölledagen då de kan tjäna en slant och uppmärksammas via de priser som delas ut på Guldsöndagen.
Åström medgav att en utveckling och höjning av bidragen vore önskvärt liksom fler lokaler.
– Det finns framförallt behov av lokaler för kampsport och bordtennis och flera andra idrotter som inte kan dela med andra på grund av deras utrustning och inventarier. Det finns också ett behov av föreningslokaler för kontor och samlingar/klubblokaler som disponeras av föreningarna på heltid.
När det gäller den tredje frågan menade Åström att det är bra med fler föreningar.
– Men att utveckla dagens föreningar är också viktigt. Nya föreningar kräver fler lokaler, vilket är en bristvara. Lokalsituationen är svårast för icke idrottsföreningar eftersom vi inte har några lokaler att erbjuda dem, tillade han.
– Vi ska arrangera fler utbildningstillfällen och föreläsningar inom ramen för LIS-projektet där föreningarna är en del. Vi är också med i ett nätverk som erbjuder föreningarna hjälp till självhjälp, men som också kan komma att placera praktikanter i föreningarna.
Han berättade också att det finns nya föreningar på gång, bland annat basket och handboll.
 
Övriga beslut
I övrigt togs beslut om att köpa in en fastighet på Hantverkaregatan 26 där det ny ligger en oanvänd industribyggnad. Fastigheten ligger där den nya Burlövs station är tänkt att byggas när de fyra spåren är utbyggda. Där ska då också göras en tunnel under stambanan. Industribyggnaden ska därför rivas.
Fullmäktige beslöt också anslå 500.000 kronor för att upphandla en näridrottsplats i Åkarp. Tidigare i år fick gatuchefen i uppdrag att göra upphandlingen, men de anbud som kom in överskred den tidigare budgeten på 1,2 miljoner med 500.000 kronor, varför man nu anslår dessa pengar.
Dessutom bestämde man sammanträdesdatum och tider för kommunens samtliga nämnder och utskott under 2018. Det blev en kort diskussion om tidpunkten för dessa möten med tanke på att vissa möten sker dagtid då många är på sitt arbete. Kent Wollmer påpekade då att det alltid sker krockar eftersom många arbetar skift och att det dessutom är lagenligt att få ledigt för sådana möten. Den enda ändring blev att flytta kommunfullmäktige från Valborgsmässoafton den 30 april till den 2 maj.
Föregående artikel:
Nästa artikel:

Comments are closed.