Trygghet en grundpelare

Publicerat: 24 november, 2017

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 579

Trygghet i Burlöv
 
- Trygghet handlar bland annat om att belysa mörka och enskilda platser, varför vi moderater vill satsa på bättre belysning, säger Lars Johnson, (m), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen och partigruppsledare för Vision Burlöv.
- Det är också något som kommunstyrelsens ordförande Katja Larsson talar om i Burlövs Nyheters artikel nyligen. Men varför avslog då vänstermajoriteten (s, v, mp, c) moderaternas motion om bland annat bättre belysning vid våra tågstationer tidigare i år.
I motionen skrev moderaterna:
”För att förebygga brott och öka tryggheten kan man exempelvis installera bättre belysning, röja sly samt i vissa fall ha kamera övervakning.
Med anledning av vad jag anfört ovan vill jag därför att kommunfullmäktige beslutar:
Att – uppdra åt kommunstyrelsen att utreda hur miljön runt kommunens tågstationer och busshållplatser kan göras säkrare och tryggare.”
 
Ersätter med ljusa platser
- Tryggheten är en grundpelare i vårt samhälle, vårt mål är att alla Burlövsbor ska känna sig trygga. Samtidigt som vi vill bygga bort mörka ställen och ersätta med ljusa, attraktiva och öppna platser skapar vi områden där människor kan röra sig alla tider på dygnet, tillägger Lars Johnson.
- Vi vet att det idag är den åtgärd som skapar störst trygghet bland våra medborgare. För oss är det viktigt att lyssna på medborgarna och hur de upplever otryggheten i sitt närområde.
- Vi vet också att människors upplevelse av trygghet eller otrygghet ser olika ut i olika delar i kommunen. Det är därför viktigt för oss att komma ut och träffa människor i de olika kommundelarna, vilket vi gör genom olika insatser som till exempel dialogmöten.
 
Tryggheten uppdelad
Lars Johnson har tidigare sagt politikerna har ett ansvar för att medborgarna ska känna sig trygga.
- Man kan säga att ansvaret för tryggheten är uppdelad mellan stat, region och kommun. Ett exempel är våra järnvägsstationer där Trafikverket ansvara för själva stationen och perrongerna, medan kommunen har ansvaret för vägarna till och från stationer. Ökad belysning kan göra mycket för ökad trygghet just där.
Han menar också att även om polisen rapporterar färre antal brott i kommunen enligt statistiken, så är det allt fler medborgare som känner sig otrygga.
Lars Johnson är också kritisk till att majoriteten på kommunfullmäktige beslutade om avslag på en borgerlig motion om att ansöka om kameraövervakning av Sockerbitstorget i Arlöv.
- Det är kanske troligt att länsstyrelsen sagt nej till en sådan ansökan, men vi borde åtminstone försöka, tycker han.
Föregående artikel:
Nästa artikel:

Comments are closed.