Trygghet är inte bara en kamera

Publicerat: 2 maj, 2018

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 643

Kommunfullmäktige
 
– Trygghet är inte bara en kamera och vakter utan också till exempel skolor och jobb, allt tillsammans, påpekade Kent Vollmér (s) i en debatt vid kommunfullmäktiges möte på onsdagskvällen där han bemötte Lars Johnsons (m) kritik vad gällde socialdemokraternas arbete för kommunmedborgarnas känsla av trygghet.
– Det är lätt att diskussionen bara handlar om otrygga områden, men där händer det sällan något, tillade Vollmér.
Lars Johnson gav Vollmér rätt i hans tolkning av begreppet trygghet.
– Det är inte bara lampor och kameror, men då vore det väl på sin plats av majoriteten, till exempel för förste maj, presenterade en lista med allt vad tryggheten innebär för medborgarna och hur man tänker nå dit.
Debatten i fullmäktige kom sig av att Lars Johnson skrivit en motion med krav på att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att göra en inventering kring vilka platser där trygghetskameror kan bidra till att områden upplevs tryggare och att man ansöker om tillstånd att sätta upp kameror på de identifierade platserna.
 
Rekommenderade bifall
Beslutet i kommunstyrelsen var att rekommendera fullmäktige att bifalla motionen.
– Men det var på gränsen att det blev avslag från majoriteten och det är också märkligt att socialdemokraterna pratar så mycket om trygghet eftersom man sagt samma sak sedan 2015 utan att något har hänt. Det vore intressant med förslag till lite mer konkreta åtgärder, menade han.
– Vi kan bara se på det så kallade trygghetslöftet som ges en gång om året. Enligt det ska det komma en rapport en gång varje kvartal om vad som hänt och hur det ser ut, men det finns ingenting att hitta på kommunens hemsida. När jag titta på polisens hemsida fanns det uppgifter från 2017, men ingenting där heller om första kvartalet i år.
– Och tryggheten är för medborgarna ett grundläggande behov, tillade Lars Johnson.
 
Arbetslösheten också en trygghetsfråga
Kommunalrådet Katja Larsson (s) inflikade att bekämpandet av arbetslösheten också är en del av trygghetsfrågorna.
– Och där har det blivit betydligt bättre, menade hon.
Ett påstående Mats Lithner (l) inte höll med om.
– Arbetslösheten i siffror är högre nu än tidigare. I min värld är det mycket sämre.
Hans-Åke Mårtensson (s) var helt oenig.
– Jag tycker man ska vara korrekt när man pratar om arbetslösheten. I Sverige är det idag 300.000 fler som jobbar än under alliansens tid vid makten. Totalt sett är det fem miljoner människor som arbetar och alla som kan arbeta ska också få arbeta.
Oavsett hur diskussionen gick så blev beslutet till sist att motionen beviljades av ett enigt fullmäktige och inventeringen ska genomföras.
 
Kritik mot en bra översiktsplan
Josef Janosi (m) framhöll kommunens översiktsplan som mycket bra.
– Den är genomförd 2014 och håller ju faktiskt i stora delar än, men det finns också delar som måste arbetas om. Det händer hela tiden saker i kommunen som gör vissa delar av planen inaktuella.
Han pekade bland annat på Kalinan, Sockerbruket och det öppna landskapet.
– Vi vet nu att Sockerbruket ska läggas ner så behövs ju en plan för vad som ska hända sedan. Hur lokalernas ska bevaras.
– När det gäller försvaret av det öppna landskapet ser man ju förändringarna genom köksfönstret där man numera ser en bullervall.
Katja Larsson påpekade att en sådan översiktsplan normalt görs en gång per mandatperiod.
– Vad gäller Sockerbruket så ska det läggas ner under en tid av fyra år, så vi hinner gott och väl få med det i översiktsplanen.
 
Ett snabbt fullmäktigemöte
I övrigt var det ett av de snabbare mötena med kommunfullmäktige som på onsdagskvällen avverkades på cirka 40 minuter.
Då han man också med att säga jag till en utvärdering av kommunens system för internkontroll, godkänna ett ägaravtal, anta en dataskyddspolicy, anta en taxa för grävning i allmän plats och säga jag till en överlåtelse av del av exploateringsavtal. Plus att godkänna en årsredovisning från Räddningstjänst Syd.
 
Tommy Paremo
Föregående artikel:
Nästa artikel:

Comments are closed.