Svenska kyrkan ska vara en öppen kyrka

Publicerat: 7 september, 2017

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 250

Kyrkovalet 17 september 2017
 
- Politik ger inflytande och medbestämmande. Vi ställer upp, för att vi anser att viktiga förändringar händer med kyrkans ställning i dagens samhälle, säger Lars-Anders Espert, som kandiderar för Sverigedemokraterna.
- På grund av den stora invandringen av muslimer riskerar värdegrunden för vårt samhälle attrubbas, vilket leder till en konkurrenssituation mellan religionerna.
- Vår generation föddes in i kyrkan. Men idag minskar andelen medlemmar i Svenska kyrkan och många nya medborgare har annan religion. I Burlövs församling är nu endast 48 % av kommuninvånarna medlemmar i Svenska kyrkan. Innan Kyrkan skildes från Staten var tillhörigheten c:a 90 %. Svenska kyrkan är krympande och hotad, menar Espert.
Lars-Anders Espert sitter med i kyrkofullmäktige och i kyrkorådet.
- Där handlar det handlar mycket om vardagliga, materiella och ekonomiska frågor. Där kan jag ta ställning till t.ex budget, verksamhet, kyrkoskatt, än så länge begravningsavgift och anställning av personal.
 
Alla får besöka en gudstjänst
- För oss ska den Svenska kyrkan vara en öppen kyrka. Alla får besöka och delta i exempelvis en gudstjänst. Dock får människor, som inte tillhör svenska kyrkan eller annan religion ingen begravningsakt i kyrkorummet. Detta gäller vare sig man är av annan trosuppfattning eller en svensk som har gått ur Svenska kyrkan.
Espert påpekar att Sverigedemokraterna bedömer kyrkans arbete i församlingen som viktigt för invånarna och att de därför vill värna kristna värderingar och kyrkotraditioner, som till exempel jul-  påsk- och pingsthelger.
- Kyrkobyggnaderna är ett av våra viktigaste kulturarv, en ”kulturskatt” där Burlövs gamla kyrka har anor från 1100-talet och en av Skånes äldsta kyrkor. Denna byggnad med förkunnelse är verkligen ett arv, fädernas kyrka, och det vill vi slå vakt om.
 
Allt färre medlemmar
- Ett stort problem för församlingen är att antalet medlemmar de senaste 17 åren har minskat med cirka 40 procent, säger Espert.
- Därmed också skatteintäkterna. Däremot så har antalet anställda i församlingen ökat till 34 stycken inklusive förskole-verksamheten. Denna verkliga nedgång av antalet medlemmar i kyrkan säger att antalet anställda idag inte skulle vara mer än 20 personer. Alltså har vi övertalighet på 5 personer.
 
Brist på kristna ideal
Han menar bestämt att våldet, inte minst ungdomsvåldet i samhället har ökat, mycket på grund av att inte skolan låter de kristna idealen ligga till grund för undervisningen om hur vi skall umgås med våra medmänniskor.
- Vi vill därför motverka det normlösa samhället, där våld och terrorism har brett ut sig. Det mångkulturella samhället och avkristning har lett till att skolundervisningen inte tillräckligt visar våra ungdomar hur de skall umgås med sina medmänniskor.
- Vi vill inte att Svenska Kyrkan gömmer illegala/papperslösa invandrare som har fått avslag på sina uppehållstillstånd/asylsökningar.
- Vi vill också slå vakt om fädernas kyrka och kyrkobyggnader som ett viktigt kulturarv. Kyrkobyggnaderna skall underhållas på bästa sätt och eftersom kyrkans ekonomi ”backar” så måste också antalet anställda minskas, tillägger Lars-Anders Espert.
Föregående artikel:
Nästa artikel:

Comments are closed.