Bengt Åström (s) svarar på Sverigedemokraternas tidigare påstående i deras valmanifest

Publicerat: 13 april, 2018

Publicerat i: Insändare

Visningar: 529

Valet 2018
 
Bengt Åström (s), ordförande i Utbildnings och Kulturnämnden, svarar på på en del av Sverigedemokraternas påstående i valmanifestet, som Burlövs Nyheter tidigare delvis publicerat.

”Fakta: kommentarer till en del påstående i SD:s valplattform som berör vår verksamhet.

Påstående 1:

”De senaste åren har det kommit cirka 90 000 nyanlända ”barn” med många olika modersmål i skolåldern till Sverige. En hel årskull utöver de som normalt föds här på ett år. De styrande partierna i Burlöv S, Mp, V och Centern har flyttat fyra klasser, cirka 100 elever, de flesta nyanlända, som bor i Arlöv och egentligen skulle gått i skolan där till Dalslundsskolan. Flera baracker har uppförts på skolgården. Burlövs skolor är nu helt fullbelagda. På Svenshögs- och Humlemadskolan har cirka 95 procent av eleverna utländsk bakgrund. Denna anstormning har lett till en förödande lärarbrist. De nyanlända eleverna går först en introduktionskurs för att lära sig hjälplig svenska. Därefter placeras de in i vanliga klasser. Vid den senast beräkningen på Vårboskolan i Arlöv nu i våras så kommer endast 1/3 av niorna i avgångsklasserna att få godkända betyg i alla ämnen. Det är bland de sämsta placeringarna i hela Sverige. I Malmö finns ett par skolor som är ännu sämre.
På Dalslundskolan i Åkarp sjunker antalet godkända elever till cirka 70 procent. Normalt brukar 95 procent av eleverna där ha godkända betyg i alla ämnena. En katastrofal utveckling. ”

Kommentar:

Vi har för närvarande( 9/4) 87 elever som bor i Arlöv men  som går i en skola i Åkarp. Av dessa är endast 6st elever nyanlända (=varit i svensk skola mindre än 4 år). Ingen av dessa elever har flyttats p.g.a politiska beslut eller tjänstemannabeslut. De har själv valt att gå i skola i Åkarp. Enligt skollagen 10 kap 30§ har vårdnadshavarna rätt att välja skola. Finns det ledig plats är vi skyldiga att ta emot elever på de skolor där de önskar plats. Aktuella baracker vid Dalslundsskolan har ingenting att göra med antalet nyanlända. Att vi behöver paviljonger är dels på grund av att en del av Södervångsskolan har rivits efter det att man konstaterat allvarliga miljöproblem, dels på grund av att antalet elever som bor i Åkarp ökar.

Betyg: Betygen årskurs 9 sätts i juni så vi kan i dagsläget inte säga något om betygen våren 2018.

De korrekta siffrorna för slutbetyget 2017 är:

Betyg i alla ämnen:

66,1 %

Behörighet till gymnasiet: 78,9 %

Meritpoäng i snitt: 231,7p

Som nyanländ räknas elever som varit kortare tid än fyra år i svensk skola. Att klara alla kunskapskraven i svensk skola och kunna redovisa sina kunskaper på svenska språket när man vistats i Sverige kortare tid än fyra år är en mycket svår uppgift. Så det är helt rimligt att en ganska stor andel av de nyanlända inte hinner bli godkända i alla ämnen på den korta tiden.

Hur går det för de elever i Burlöv som inte är nyanlända?

Våren 2017 hade alla som inte är nyanlända (= längre tid i svensk skola än fyra år) följande resultat:

Betyg i alla ämnen:

77,6 %

Behörighet till gymnasiet

91,8 %

Meritpoäng i snitt

283,3p

Påstående 2.

”Massinvandringen och flyktingmottagningen i Burlöv tvingar fram fler investeringar i lokaler och skolor, m.m. för cirka 700 miljoner exklusive deras bostäder. Burlövs befolkning växer nu kraftigt på grund av den kraftiga ökningen av asylsökande flyktingar som får uppehållstillstånd och den anhörig invandring som följer med detta.
Vi behöver bygga en ny förskola,(dagis) i Arlöv, en i Åkarp och en på Kronetorpsområdet, cirka 180 miljoner. Humlemadsskolan behöver byggas till för cirka 60 miljoner. I Åkarp en 2 parallellig F- 6 skola, 14 klasser. cirka 150 miljoner. I Arlöv motsvarande 2 parallellig F-6 skola, cirka 150 miljoner.”

Kommentar:

Redogörelsen för vilka skolor/förskolor som behöver byggas är hämtat från Utbildnings-och kulturförvaltningens lokalförsörjningsplan för 2018-2027. Den i sin tur bygger på den befolkningsprognos som fullmäktige fastställt i februari 2018. Befolkningsprognosen säger att befolkningen i kommunen under den närmaste 10-års perioden ska öka med c:a 6000 personer. Prognosen bygger i sin tur på de aktuella planer som finns för bostadsbyggande i kommunen. Det finns väl ingen som med säkerhet kan säga exakt vilka människor som kommer att flytta in i alla de bostäder som ska byggas de närmaste 10 åren men prognosen bygger inte på någon tanke om stor invandring av nyanlända utan den bygger på förutsättningen att det råder bostadsbrist i landet och att Burlövs kommun tar sin andel i att ta fram de bostäder som behövs för att attrahera många olika människor att tänka sig att flytta till Burlöv och bosätta sig här.

Bengt Åström

Ordförande i Utbildnings och Kulturnämnden

I Burlövs kommun.”

Föregående artikel:
Nästa artikel:

Comments are closed.