Strid om barnombudsman eller barnrättsstrateg

Publicerat: 30 mars, 2017

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 563

Kommunfullmäktige måndagen den 27 mars
 
Att Burlövs kommun ska ha en tjänsteman som hanterar de problem kommunens bland annat ekonomiskt utsatt barn har var majoritet av kommunfullmäktiges ledamöter i stort eniga om, men vad den tjänstemannen ska ha för titel var man ganska oeniga om.
- Benämningen tycker jag inte är det viktigaste, menade Ove Johansson (mp) som, tillsammans med Kent Wollmér (s), Bo Lindkvist (v) och Fredrik Jörgensen (c), tidigare skrivit en behov av utredning om hur en tjänst med en lokal barnombudsman skulle se ut i kommunen.
- Jag menar att innehållet i tjänsten är det viktigaste.
Han tyckte att titeln barnombudsman kanske skulle inge mer respekt, något Lars Johnson (m) reagerade mot.
- Barnombudsmannen inrättades i Sveriges riksdag 1993 och har bland annat som uppgift att företräda barn rättigheter inför domstol. Det skulle vara konstigt att ha en lokal barnombudsman som kanske ska företräda barn gentemot sin arbetsgivare, kommunen.
- Därför är titeln barnrättsstrateg en mer korrekt titel.
 
Fråga av betydelse
Katja Larsson (s) menade att benämningen inte är av någon betydelse.
- Det är ju innehållet i tjänsten som gäller och där gäller bland annat att en sådan person inte får företräda enskilda gentemot kommunen. Annars är det viktiga att vi alla tycker det är en fråga av betydelse.
Mats Lithner (l) påpekade att det finns många barn i Burlövs kommun som är ekonomiskt utsatta och far illa.
- Därför är det väldigt viktigt att vi får en barnrättstrateg, inte en barnombudsman.
De enda som var helt emot inrättandet av en sådan tjänst var Sverigedemokraterna.
- Vi har redan 613 barnrättsstrateger i kommunen i form av lärare. Det ingår i deras arbetsuppgifter att se till barnens bästa. Dessutom finns det 13 personer i socialtjänsten som hjälper familjer med problem. Det blir därför ett slag i luften att lägga en halv miljon kronor på en ny tjänst, menade Lars-Anders Espert (sd).
- Enligt den utredning som är gjord medför en sådan heltidstjänst, men en person på specialistnivå, en totalkostnad om cirka 800.000 kronor årligen. En tillsättning av tjänsten föreslås sker under första kvartalet 2018.
Tjänsten som barnrättsstrateg föreslås kombineras med fokus på folkhälsofrågor och annat utredningsarbete. Detta eftersom många av frågorna gällande barns rätt och folkhälsa går ihop och har naturliga beröringspunkter enligt utredningen.
Beslutet i kommunfullmäktige blev i att en tjänst som barnombudsman/barnrättsstrateg ska inrättas från 2018.
Det fanns i utredningen också ett förslag om ett barnpolitiskt råd, men det blev ett nej, vilket följde kommunstyrelsens förslag.
 
Kameraövervakning
Mats Lithner hade skrivit en motion med förslag om kameraövervakning i centrala Arlöv. Något kommunstyrelsen avstyrkte.
- Vi har haft några allvarliga händelser vid Sockerbitstorget 2015 och 2016 och ingen har blivit fälld för dessa våldsamheten eftersom ingen har kunnat identifieras, sade Lithner.
- Nu anför man att en sådan ansökan inte skulle beviljas av länsstyrelsen, men tycker att man borde försöka om man nu vill göra något åt det.
Lars Johnson pekade att det finns många våldsamma händelse, dels i vår närhet i Malmö, dels på längre avstånd som nyligen i London.
- Medborgarna upplever omvärlden som allt mer otrygg att då bara avslå en sådan motion är ett hån mot dessa medborgare. Kommunen måste ta ett ansvar och skapa trygghet.
Kent Wollmér menade att majoriteten egentligen inte är motståndare till kameraövervakning.
- Men då måste vi ta ett sådant beslut och genomförande i samarbete med polisen och de anser inte att kameraövervakning tillför något.
Debatten avslutades med en votering (omröstning) som majoriteten vann med 21 – 19 (en avstod från att rösta), det vill säga det blir ingen ansökan om kameraövervakning.
 
Ja till bad
Ove Johansson (mp) tyckte att det nya badet, som man ännu inte vet utseendet på, är något att bli stolt över.
- Äntligen kan man säga eftersom vi har tänkt så länge. Men det blir ett modernt ekologiskt bad där människor kan bada och träffas. Hoppas bara att uppvärmning och el sker med solceller i framtiden.
Lars-Anders Espert (SD) var mer tveksam.
- Det är ett stort ärende som idag är beräknat till 270 miljoner, men när det väl är dags att bygga är det nog uppe i 300 miljoner. Vi ska tänka på att vårt nuvarande bad kostar cirka åtta miljoner kronor om året.
- Det blir ett jättefint bad, men vi måste tänka noga efter. I kväll säger vi jag till 27 miljoner för att projektera badet, men därmed inte sagt hur vi ställer oss till hela badet när det blir dags.
Lars Johnson blev något upprörd över Esperts besked.
- Säger vi ja idag så säger vi också ja till hela projektet att bygga nytt badet. Om vi säger nej senare så säger vi nej till ritningar för 27 miljoner kronor.
Espert blev inte svaret skyldig.
- Kommunen har idag dag en total budget på strax över 900 miljoner kronor. och vi vet att kommunen växer och därmed också andra behov. Det behövs en ny skola i Åkarp, vi ska bygga om Humlemadskolan, och utbyggnaden av Kronetorpsstaden kommer att kräva flera förskola, plus att det kan behövas fler avdelningar på andra förskolan. Allt detta springer snabbt upp i runt 400 miljoner kronor. Det nödvändiga måste gå före. Vi är en liten kommun och det är inga lätta beslut att ta.
Bengt Åström (s) ser verkligen fram emot ett nytt badhus.
- Det nuvarande kan vi bara hoppas att det håller tills det nya öppnar. Mycket är gammalt och ganska slitet. Under tiden hinner vi få både Humlemadskolan och annat färdigt.
Det blev ett enhälligt ja till 27 miljoner för projektering av ett nytt badhus. Beslutet innebär också ett ja till det framtida badhuset.
 
Tommy Paremo

Comments are closed.