Största beslutet någonsin i Burlövs kommun

Publicerat: 3 mars, 2016

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Okategoriserade, Redaktionellt

Visningar: 1098

Kommunfullmäktige 29 februari 2016

 

Under måndagens kommunfullmäktige togs det största, och dyraste, beslutet någonsin av kommunfullmäktige i Burlövs kommun. Det gäller naturligtvis utbyggnaden av järnvägen till fyra spår genom hela kommunen, till en kostnad av ungefär fyra miljarder kronor. 

Från början såg det ut som beslutet skulle tas i enighet. Det var en förhoppning som uttrycktes av Lars Johnson (M).

– Det betyder mycket för Burlöv att få det här kosmetiska lyftet och jag vill passa på att nämna våra tjänstemän som gjort ett fantastiskt arbete, även på fritiden, för att vi ska få ett väl underbyggt förslag att ta beslut om. Jag är också glad att Katja Larsson sett till att vi tar ett enigt beslut.

Även Mats Lithner (L) gillade förslaget i stort, men saknade en öppning av Sockervägen i handlingarna.

– Det hade varit intressant att få se den öppnas för genomfartstrafik för att på så sätt avlasta Alnarpsvägen och den i dag ganska intensiva trafiken genom Åkarps centrum. Det har diskuterats sedan 1985. Det vet vi som varit med länge.

Satsningen gör ju hela Burlöv mer attraktivt, därför är det också viktigt att minska trafiktrycket förbi skolor och bostäder.

Lithner menade också att det var viktigt med ett gångfartsområde.

– Det är ett modernt sätt att minska trafiken, sade han som ett svar på Lars-Anders Esperts (SD) inlägg att det var trams med ett gångfartsområde.

Lars Johnson kopplade på med påpekande att Sockervägen dessutom är bredare än Alnarpsvägen.

– Så varför vill majoriteten inte för en gångs skulle tänka lite på miljön. Jag har inte hört något bra argument varför vi inte skulle öppna Sockervägen. Jag trodde vi var eniga, men så är inte fallet.

– Åkarp har ju länge kallats ”Bullerbyn”. Nu har vi ju chansen att minska trafiken genom byn. Vi har pratat om det i 35 år. När majoriteten nu har chansen så tvekar man. Det förstår jag inte, tillade Mats Lithner.

Efter omröstning i fullmäktige blev det ändå som majoriteten föreslagit, med den ändringen att förslaget att fastställa driftkostnader skjuts på framtiden till 2020 eller 2022.

– Det är svårt att bestämma driftkostnader innan vi aktualiserat igångsättandet, menade Katja Larsson (S).

Ska tilläggas att måndagens beslut inte gällde järnvägen som sådan, utan var ett kompletterande avtal när det gäller utbyggnaden från två till fyra spår, som trots allt omfattade kostnader på 50 till 60 miljoner kronor, plus ett antagande av detaljplanen.

Allvarligt bekymrad

Marie Wahlgren (L) var allvarligt bekymrad över bristen på kommunikation mellan kommunens olika förvaltningar.

– Det ska inte behöva ta ett halvår att åtgärda arbetsmiljöproblem som de i KomVux lokaler på Vårboskolan och när personalen mår dåligt. Det går inte att hänvisa till budgeten när arbetsmiljöproblem är en fråga om att följa lagstiftningen och det handlar om en rad allvarliga problem.

Ett problem hon hänvisade till är att det regnar in på Vårboskolan.

– När det regnar står det hinkar utplacerade i korridorerna. De fackliga företrädarna tycker de stångat pannan blodig och är förtvivlade. De har till och med hotat med att stänga skolan. Att inget händer betyder att det måste vara ett systemfel någonstans.

– Vi har haft detta upp på tre möten i utbildnings- och kulturnämnden och om det efter detta inget nått fram till berörda förvaltningar har vi allvarliga kommunikationsproblem. Dels handlar det om långsiktiga miljöfrågor, dels om att det är alldeles för trångt på skolan och ni ska inte inbilla mig att trängseln kommer att försvunne de närmaste åren.

Marie Wahlgren framhöll i samma andetag hur fantastiska lärarna är som fortsätter att undervisa på Vårboskolan.

Katja Larsson (S) höll med om att det var viktigt med åtgärder.

– Det är också därför vi startat en utredning om vilka problemen är. När det gäller att det regnar in gjorde vi en upphandling som innebar att vi under 2015 skulle byta tak, Tyvärr gick det företagit i konkurs och vi fått göra en ny upphandling så att vi preliminärt räknar med att bytet av tak ska göras i sommar.

Hans-Åke Mårtensson (S) menade bestämt att situationen på Vårboskolan inte alls var spå illa som Marie Wahlgren utmålade.

– Visst är underhållet lite eftersatt och det är klart att det behövs mer pengar för att komma ifatt.

Han höll dock med om att det var för mycket folk i lokalerna men svarade inte ytterligare på hur detta skulle lösas.

Katja Larssons och Hans-Åke Mårtenssons svar var på en interpellation, öppen fråga, från Marie Wahlgren.

Rivning vid Södervångskolan

Det blev ingen diskussion  av förslaget att riva nya skolbyggnaden och matsalbyggnaden vid Södervångskolan. Detta efter en djupgående undersökning avc byggnaderna under våren 2015 då man konstaterade omfattande skador och brister. Också med stark mögeldoft på olika platser in lokalerna.

Rivningen kommer att kosta ungefär 600 000 kronor.

Omfattande diskussion om Glimminge Plantering

I mars 2013 togs ett beslut i kommunfullmäktige att sälja barnkolonin Glimminge Plantering i nordvästra Skåne. i november samma år väcktes ett så kallt e-förslag att inte sälja anläggningen utan i stället använda den för till exempel skolläger, företagsaktiviteter för kommunens näringsliv, personalkickoff och konferenser.

I kommunstyrelsen föreslog då Lars Johnson (M) att det skulle göras en kalkyl avseende beräknat fastighetsunderhåll och intäkter för de kommande fem åren samt hur mycket kommunen avser att använda anläggningen under den tiden.

Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens utredning behövs yttertaket bytas, nya element monteras, delar av elinstallationerna bytas, utvändig panke bytas och diverse målningar göras. Allt till en kostnad av cirka 1,5 till 2 miljoner kronor. Utöver detta tillkommer kostnader för akut underhåll som kan uppstå under perioden.

Katja Larsson (S) hänvisade till en 40 år gammal tidningsartikel hur bra Glimminge Plantering fungerade på den tiden med en förhoppning att det skulle fungera lika bra framöver i kommunen ägo.

Kristoffer Daag (L) ifrågasatte det realistiska i att kommunen ska äga en barnkolonianläggning som används några vevkor årligen till höga kostnader.

– Hur mycket pengar ska det få lov att kosta och vilka alternativ finns.

Det ledde till protester då bland annat Kent Wollmer (S) hävdade att anläggningen under säsong var i stort fullbokad.

– Den är inte bara till för barn utan också för kommunens föreningen som PRO, idrottsföreningar, äldreomsorgen. Sen tycker jag inte att den ska behöva gå med vinst. Frågan är i stället vad vi får ut av anläggningen.

Ingen Borgenberg (S) påpekade också att de som inte har så gott ställt kan mycket väl får stöd från socialförvaltningen för en vistelse där.

– Det är kanske riktigt, men sanningen är att ingen har sökt om sådana bidrag och vi får inte heller veta vem som utnyttjar lokalerna och hur de betalar, tillade Kristoffer Daag,

Det handlar om ett ansvartagande med kommunens pengar och inte bara att hoppas att allt fungerar bra.

Lars Johnsson (M) berättade att driften av Glimminge Plantering kostar 98 000 kronor per år plus personalkostnader.

– För de här pengarna skulle vi kunna göra så mycket mer för våra barn här hemma. Det var kanske bra med en koloniverksamhet för 30-40 år sedan, men inte nu och kom inte och säg att det är fullbokat när vi vet bättre.

Lars-Anders Espert (SD) menade bestämt att en sommarkoloni inte tillhör detta århundrade.

– Det största problemet är att det ligger alldeles för långt bort och för de unga som verkligen skulle behöva det, som drive runt vid bland annat Sockerbitstorget aldrig för del av det.

Den långa diskussionen avslutades med votering (omröstning) som majoriteten (S, Mp, C, V) vann med 21 röster mot 20.

Valdes till Sysav

I slutet av fullmäktige utsågs då, på förslag av valberedningen, Katja Larsson (S) att vara kommunens representant i Sysav. Detta efter tidigare kritik och dom i förvaltningsdomstolen att kommunen inte följt kommunallagen. Tidigare nominerade valberedningen Katja Larsson direkt till Sysav, utan följande beslut i fullmäktige.

– Jag hoppas att majoriteten lärt sig hur man gör rätt i framtiden och man framöver följer kommunallagen, påpekade Lars Johnson (M) frankt.

Tommy Paremo

Comments are closed.