Stora inkomstklyftor mellan män & kvinnor i pensionsålder

Publicerat: 24 maj, 2019

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 621

I Burlöv bor det 3.103 personer över 66 år. Bland låginkomsttagarna, alltså de med en inkomst på mindre än 11.000 kr i månaden är 172 av dom män och 437 kvinnor. Vilket betyder att överrepresentationen av kvinnliga låginkomsttagare i Burlöv är hela 254 procent. Det kan jämföras med Sveriges snitt där kvinnliga låginkomsttagare är 292 procent fler än männen.

Nästan en sjättedel av landets låginkomsttagare är i pensionsålder. Mer än tre fjärdedelar av dem är kvinnor.

Ratsit har kartlagt inkomstgrupper bland Sveriges befolkning från 66 år och uppåt. Siffrorna visar bland annat att kvinnor är starkt överrepresenterade bland äldre låginkomsttagare, och att skillnaden är nära tiofaldig på vissa platser i Sverige.

Många har det knapert

En stor del av Sveriges äldre befolkning har det knapert. Nästan hela 300 000 personer över 66 år är låginkomsttagare, vilket innebär en total månatlig inkomst på som mest 11.000 kr. Av dessa är drygt tre fjärdedelar kvinnor. Enligt den oberoende tjänsten minPension bör en pensionär i Sverige som minst klara en budget på 15.000 kr i månaden före skatt. Våra siffror visar dock att nästan en kvarts miljon kvinnor och drygt 75.000 män i pensionsålder lever med inkomster under den gränsen.

Låginkomsttagare

En ”låginkomsttagare” är en person som har en total inkomst på mindre än hälften av landets inkomstmedian. För inkomstår 2017 innebär det en total inkomst på mindre än 132.800 kr/år, eller drygt 11.000 kr/månad.

– Väldigt många äldre kvinnor har totala inkomster under 11.000 kronor i månaden. I vissa kommuner är det upp till tio gånger fler fattiga kvinnor än män bland pensionärerna. Detta är oroande siffror som visar att många äldre kvinnors ekonomi kan vara helt beroende av en make för att gå runt, säger Anders Johansson, VD på Ratsit.

Jämförelse mellan kvinnor och män

Sveriges äldre finns representerade i alla inkomstgrupper: låginkomsttagare, de med medelinkomst, höginkomsttagare och de med riktigt hög inkomst.

Låginkomsttagare utgör 296.000 (15 procent) av den äldre befolkningen, med inkomster på under 11.000 kr i månaden.

De absolut flesta i pensionsålder, runt 1.300.000 personer (68 procent), är medelinkomsttagare, vilket här innebär månatlig inkomst på över 11.000 kronor men under 37.900 kronor.

Hela 239.000 personer (12 procent), av dem över 66 år, har en hög inkomst på över 37.900 kronor i månaden.

Och sist är det nästan 100.000 personer över 66 år (5 procent) som har en riktigt hög inkomst på över 56.300 kronor i månaden.

Både kvinnor och män återfinns i samtliga inkomstgrupper, så väl låga som riktigt höga. Däremot finns stora skillnader i fördelningen mellan dem.

190 kommuner

Sett över landet är det nästan 190 kommuner, drygt två tredjedelar av Sveriges kommuner, som har minst tre gånger så många kvinnliga låginkomsttagare i pensionsålder än män.

Bland kommunerna med minst klyftor mellan äldre kvinnor och män med låg inkomst hittar vi endast 16 kommuner i hela riket som har färre än dubbelt så många kvinnor än män.

– Det finns så klart fler kvinnor än män i Sverige. Det stämmer även bland äldre svenskar, där kvinnorna är cirka 15 procent fler. Men det är en alldeles för liten skillnad för att förklara varför kvinnor är så enormt överrepresenterade bland låginkomsttagare.

Som minst 1,5 gånger fler fattiga äldre kvinnor

I de kommunerna med minst klyftor mellan män och kvinnor bland äldre låginkomsttagare är det som minst 150 procent fler kvinnliga låginkomsttagare än män. Bland kommunerna med minst klyftor hittar vi Sundbyberg i toppen, en mindre, relativt välbärgad kommun i Stockholms län. På andra plats ser vi Jokkmokk, en väldigt liten kommun i Norrbotten, som är väldigt tätt följd av Stockholms kommun – Sveriges största kommun sett till antalet invånare.

Bland kommunerna med minst skillnad mellan äldre kvinnor och män med låg inkomst ser vi både små kommuner i exempelvis Norrbotten och Värmland såväl som större kommuner i Stockholms län. Det är väldigt olika kommuner sett till invånarantal, medelinkomst och geografisk belägenhet.

– Det är svårt att hitta mönster mellan vilka kommuner som har störst och minst skillnader. Det verkar som att problemet återkommer i olika stora kommuner på olika platser i Sverige och med helt olika förutsättningar, säger Anders Johansson, VD på Ratsit.

Få (äldre) kvinnor har hög eller riktigt hög inkomst

En femtedel av alla i Sverige som har en riktigt hög inkomst (en inkomst på över 675 600 kr/år) är i pensionsålder. Och en sjättedel av alla som har en hög inkomst (en inkomst på över 455 200 kr/år) är också i pensionsålder. Av dessa är dock bara en tredjedel kvinnor. Vilket innebär att det är dubbelt så många äldre män som har hög eller riktigt hög inkomst än kvinnor.

Jämför vi det mot hela Sveriges befolkning i alla åldersgrupper ser vi även där att kvinnorna endast står för en dryg tredjedel av höginkomsttagarna och av dem med riktigt hög inkomst. Slutsatsen är att det är ungefär dubbelt så många män i Sverige som har hög eller riktigt hög inkomst, i alla åldersgrupper.

Källa: Ratsit.se

Comments are closed.