Stinsvillan ska rivas

Publicerat: 28 februari, 2018

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 444

Miljö och byggnämnden tog vid mötet på tisdagskvällen beslutet att ge Trafikverket rivningslov när det gäller den så kallade Stinsvillan i Åkarp. Detta eftersom det inte anses samhällsekonomiskt lönsamt att bevara den, enligt den snabbutredning som nämnden gjorde i samarbete med Trafikverket.

Enligt nämndsekreteraren Richard Brink var det ett enhälligt beslut.

– När väl protokollet är justerat på torsdag innebär det att Trafikverket kan sätta i gång och riva byggnaden, tillägger Brink.

I den gjord utredningen har man jämfört nermonteringen av Stinsvillan, med en motsvarande nermontering av en liknande, men mindre, villa i Malmö, för några år sedan. Den villan är nu nermonterade och teglet är numrerat och ligger på pallar för senare uppförande. Den totalt kostnaden för det projektet, som betalas av Malmö stad, det vill säga även återuppförande beräknas kosta cirka 8,5 miljoner.

19 miljoner att bevara

Stinsvillan i Åkarp, som idag ägs av Trafikverket, är större och skulle således kosta mer både att demontera och återuppföra. Det hela är beräknat att i så fall kosta cirka 19 miljoner kronor.

I utredningen konstaterar man att Trafikverket inte har något intresse att genomföra en sådan demontering och återuppförande, men också att om någon är intresserad går det att köpa byggnaden för fem miljoner kronor.

Allt skulle bli försenat

Byggnaden står just nu på en mark som behövs för de tillfälliga spår som ska dras när man bygger ut till fyra spår mellan Arlöv och Lund. Ett arbete som redan är påbörjat.

– Det är en fin byggnad som det naturligtvis är tråkigt att riva, konstaterar biträdande projektledare Kristofer Söderberg.

– Men vi har gjort den här utredningen tidigare och kom även då till samma resultat. Att skjuta på rivningen skulle påverka hela projektet, som är av riksintresse, negativt. Det gäller inte enbart entreprenörer och Trafikverket, utan också arbetsmaterial, maskiner och yrkesarbetare under en längre tid.

Därför kommer entreprenören att inom kort påbörja de nödvändiga markarbetena längs Stationsvägen i Åkarp för att bygga de tillfälliga spåren och den tillfälliga stationen. Vilket alltså också inkluderar en rivning av Stinsvillan.

Tommy Paremo

Comments are closed.