Debattartikel

Publicerat: 4 februari, 2016

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 1068

Stärkt utbildning för nyanlända elever

”Under den här hösten och vintern 2015 har flera delar av samhället prövats och i en del fall har förmågan brustit. Burlöv har tagit emot många flyktingar och anhöriginvandrare och för 2016 väntas det komma ytterligare  många invandrare och asylsökande till vår kommun.

Flyktingkrisen kommer att påverka Burlöv för lång tid framöver.

Det är oroväckande att statsminister Stefan Löfven påstår att krisen snart är över. Det är att blunda inför verkligheten. Krisen kommer fortsatt att kräva svåra prioriteringar och då kan man inte ha en regering som längtar efter att släppa kontrollen över statsfinanserna bara för att slippa ta ansvar.

Framförallt handlar det om skolan, som ska vara en plats för lärande och en plats där människor kan växa och integreras i samhället. Men skolan står inför tuffa utmaningar.

På Vårboskolan finns en förberedelseklass för nyanlända i högstadieåldrarna. Där deltar cirka 45 elever i undervisningen.

På Komvux som inryms på Vårboskolan finns även en gymnasieenhet med programmet språkintroduktion för nyanlända som vill förbättra sina svenskkunskaper och läsa in grundskoleämnen för att bli behöriga för vidare studier. Cirka 100 elever deltar i programmet.

Flyktingkrisen kommer som sagt att kräva omprioriteringar – även för Moderaterna. Men då ska Burlövs föräldrar, lärare och elever kunna känna sig trygga med att Moderaterna inte kommer att spara på skolan. I vår budget för 2016 hade vi 4,0 miljoner mer än majoriteten (S,V,MP,C) till skolan. Majoriteten (S,V,MP,C) avslog vårt förslag.

Det som nu sker på Vårboskolan är helt oacceptabelt. Nu visar det sig att trakasserierna från Komvux utbildningens nyanlända elever på språkintroduktion trakasserat flickor på högstadiet i en sådan omfattning att 6 anmälningar gjort till skolan och till det

en polisanmälan för ofredande. Direkta hot, mobilfoto, gliringar och glåpord förekommer konstant.

Då vi tidigt insett att detta kan ske har vi har lagt förslag på att flytta Komvux till andra lokaler, lagt förslag om integration och om en ny fritidsgård men majoriteten säger nej.

Majoriteten har inga förslag hur Burlöv ska komma tillrätta med dagens problem.

Ingen ska heller behöva känna oro för att det kompromissas med kunskapskraven i skolan även när det kommer nya elever och är krävande tider. Tvärtom, Moderaterna och Liberalerna arbetar helhjärtat för att kunskaperna i Burlövs skolor ska stärkas.”

Moderaterna och Liberalerna

Lars Johnson       Mats Lithner

Comments are closed.