Stark M-kritik mot majoritetens skolpolitik

Publicerat: 13 februari, 2018

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 641

Allt fler föräldrar i Åkarp har reagerat på trånga skolor och bristen på politisk framförhållning när det gäller skolokaler i Åkarp. Nu ger moderaterna den politiska majoriteten en rejäl känga för bristen på långsiktig planering.
– Vänstermajoriteten (S,V,MP,C) hur under denna mandatperiod, och heller inte tidigare, gjort något åt den långsiktig planeringen kring skolutbyggnaden som krävs för att säkerställa att nya skolor byggs där de behövs och i tid. Man har inte lyckats med att stoppa flykten från våra skolor, en flykt som negativt påverkar både arbetsmiljön för lärare och elever såväl som utbildningen i sig, säger oppositionsledaren Lars Johnson (m).
Inför budgetåret 2017 hade vi många förslag och idéer som var fullt finansierade inom skolområdet men som röstades ner av vänstermajoriteten.
 
Vill rusta upp Södervångsskolan
Han pekar på att man ville kommunens skulle satsa på Södervångsskolan i Åkarp och Vårboskolan i Arlöv.
– Vi har under lång tid drivit på för att kommunen skall ta beslut om en fortsatt verksamhet på Södervångsskolan och att skolan därför skall rustas upp byggas ut för detta, tillägger han.
De vill också ha en fortsatt förstärkning av läraryrket med attraktiva anställningsvillkor, bättre arbetsmiljö, individuell kompetensutveckling och minskad administrativ börda.
 
Vill bryta negativ trend
Moderaterna vill också följa upp och vid behov utveckla läxhjälpen för alla elever, utveckla satsningen på skolor med låg måluppfyllelse och se till att alla skolor har elevhälsa.
– Vi kommer också i fortsättningen att arbeta för att bryta den negativa utvecklingen och öka föräldrarnas och elevernas delaktighet i planeringen och utvecklingen av skolan. Det krävs en politik som prioriterar alla barns möjligheter att tillägna sig kunskaper i skolan utifrån sina individuella förutsättningar, fortsätter Lars Johnson.
– Vi vill också se över möjligheterna att bygga ytterligare en förskola i närheten av de nybyggda områdena Lyckö, Trädgårdsbyn och Vallgården. Och naturligtvis också se till att övriga skolor utvecklas så att de håller hög standard och är utrustade för att möta nuvarande och framtida behov.
– Vi vet att skolan är avgörande för kommunens framtid eftersom det är den viktigaste faktorn när barnfamiljer väljer var de skall bosätta sig eller fortsätta att bo, där alternativet kan vara en annan kommun, tillägger han slutligen.
Föregående artikel:
Nästa artikel:

Comments are closed.