Städa inte bort valfriheten

Publicerat: 14 april, 2015

Publicerat i: Okategoriserade

Visningar: 1544

Vänstermajoriteten (S+V+MP+C) vill att städverksamheten ska drivas i kommunal regi. Vad man vill vinna på det är oklart. Man har bedömt att kostnaden för städning i egen regi kommer att kosta 5,9 mkr vilket är en kostnadsökning på 800 tkr som ska tas från befintlig budget.

Inom oppositionen (M+FP) ifrågasatte vi på senaste kommunfullmäktige om det blir bättre städning eller om det blir billigare eller både och. Svaret från den styrande majoriteten (S+V+C+MP) var, att det visste man inte och det spelade ingen roll. Uppenbarligen skall denna verksamhet kommunaliseras av ett enda skäl, nämligen av ideologiska.

Vilka konsekvenser får detta på befintlig verksamhet?

Det kunde vänstermajoriteten inte heller svara på. Nu får man till nästa kommunfullmäktige återkomma med en ekonomisk konsekvensanalys. Hur många pedagoger eller annan personal från skolan ska man ta bort, hur ska de ökade kostnaderna motiveras och vad pekar på att städningen blir bättre än om den på lika villkor upphandlades på kommersiella villkor.

Att samtliga partier, utom vänstern, i den styrande majoriteten i sina valprogram och på sina hemsidor hävdar att man vill främja fri konkurrens och värna om företagen tycks inte vara något värt när ideologins fana svajar högt.

 

MODERATERNA BURLÖV

Lars Johnson

Comments are closed.