Spännande och utvecklande

Publicerat: 30 november, 2017

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 307

Det känns spännande och utvecklande att arbeta med näringslivet i Burlövs kommun. I en liten kommun som Burlöv kan man få personlig och en nära kontakt med företagarna och det är lätt att föra en dialog och vara insatt i företagens verksamheter, säger Anna Nilsson, ny näringslivssamordnare, sedan i slutet av augusti.
Hon kommer senast från Region Skåne, Regionalutveckling i Malmö.
- Där arbetade jag med innovation och entreprenörskap med många aktörer i Skåne och däribland näringslivsansvariga i våra skånska kommuner, berättar Anna Nilsson.
Hon samarbetar redan nära med företagsföreningarna i kommunen och hunnit med att ha möten flera med företagen under hösten.
Burlövs kommun har ganska många företag och storleken på kommunen gör att man får möjligheten att möta samma företagare ibland flera gånger på en vecka vid olika tillfällen. Bland annat eftersom det finns ett stort utbud med aktiviteter för företagare och företagsamma personer i kommunen dels genom Företagarna, Företagargruppen, Rotary och Burlövs kommuns egna aktiviteter och projekt.
- Jag har mötts av många positiva och nyfikna företagare som gärna tar till sig nyheter och vill utvecklas. Flera företagare bjuder gärna med sina anställda, så att även de kan förkovra sig, säger Anna Nilsson.
 
Vill skapa mötesplatser
Anna lyfter gärna fram att hennes företrädare Sara Cederlund gjorde att fantastiskt arbete för näringslivet i kommunen.
- Ett arbete som jag tar avstamp i för att ta nästa steg i utvecklingen av näringslivsarbetet i kommunen. Det finns redan i idag flera mötesplatser för kommunens företagare och vi kommer att fortsätta utveckla dessa, berättar Anna Nilsson.
Anna arrangerade nyligen ett morgonmöte på Burlövs Center för företagare och företagsamma personer.  Det var en stor uppslutning och ett positivt gehör, så detta är något vi kommer fortsätta med under nästkommande år och återkommande bjuda in till näringslivsfrukostar med aktuella tema.
- Vi ska alla äta och detta är ett lättsamt sätt att få en god frukost samtidigt som man får träffa sina företagarkollegor och får ny input i intressant ämne, fortsätter Anna Nilsson.
Anna Nilsson menar bestämt att Burlöv är en framåt kommun med mycket på gång. Kommunen visar både på goda placeringar i Svenskt Näringslivs ranking och i Skolrankingen.
Kommun har flera visioner, och just nu är vi i början av ett förverkligande av en; utbyggnaden av de fyra spåren. Utbyggnaden kommer att påverka utvecklingen av kommunen som helhet, liksom byggandet av Kronetorpsstaden. Burlövs kommun ska vara en god och attraktiv boendekommun och företagarkommun.
 
Anna leder tillväxtprojekt
Det händer mycket på näringsliv i kommunen och Anna Nilsson har fått förstärkning på näringsliv med kollegan Anna Stening Frost som också arbetar för kommunens företagare och projektleder tillväxtprojektet ”Tillväxtresan – genom innovation och mångfald”. Deltagande företag får en behovsanalys och en tillväxtplan, och sedan tillsätter kommunen kompetenshöjande insatser för företagsledning och anställda via projektet som finansieras av Europeiska Socialfonden.
- Det är roligt att vi är igång med Burlövs kommuns stora satsning för näringslivet. Projektet engagerar ett tjugotal företag i kommunen och genomförs i samarbete med Företagarna Öresund, säger Anna Stening Frost.

Comments are closed.