Skillnaderna kommer i juni

Publicerat: 30 januari, 2020

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 315

Lokal politik
 
– Kommunens verksamhet under hela 2019 baserades på en budget som antogs 2018, så det var i princip vår budget och det hände väl inte mer än vissa saker som moderaterna gått ut med i sitt valmanifest, säger Katja Larsson (S), tidigare kommunalråd, numera i opposition.
– De borgerliga har aktualiserat vissa punkter under 2019, men det blir ju i juni när vi tar den nya budgeten som det kommer att synas skillnader i politiken.
Nu medger Katja att det blir väsentliga skillnader i deras politik.
– Vi har ju tidigare samregerat i kommunen med vänstern, miljöpartiet och centern. Men nu står vi ensamma vad gäller budgeten och arbetet inför den. Så vi får se vilka partier som kan tänka sig att stötta den.
– Men det finns ju också vissa saker i vårt valmanifest som vi står fast vid, som exempelvis att vi vill bygga en skola i Åkarp. Stänga Södervångsskolan som skola och öppna den som ett fritids- och allaktivitetshus. Vi vet inte om övriga partier har något emot det, men det finns inget som säger att de skulle göra det. Men det är en åsikt vi haft väldigt länge.
Hon påpekar samtidigt att den nya skolan först måste bli färdig.
– Vi hade ju projekterat den och var ganska långt gångna i projektbeskrivningen. Men den är just nu lagd på is så länge.
Även vi ville ha en skola på Kronetorp, som inte skulle täcka Åkarp, även om Åkarp också växer vilket gör att där också behövs en skola. Så vi är lite satta i väntsalen.
 
Fastlagt en plan
– Vi har fastlagt en plan för det kommande året och kommer att gå ut med en del huvudområden vi prioriterar. Något vi ska följa upp med skarpa förslag, säger Viktor Eriksson, ordförande socialdemokraterna i Burlöv.
– Bland annat har vi jobbat med ett trygghetspaket och det ska komma ut nya förslag efterhand. Tanken är att man ska kunna känna igen mycket av socialdemokratisk politik.
– Exempelvis vill vi ha fler vuxna i skolan och förskolan för att stärka upp tryggheten där och att skapa en likvärdig förskola.
– Det handlar dels om att stärka kommunens arbetsinsatser där vi ser ett ökat behov, dels att arbetslösheten ökar i kommunen. Vi ser också att vi måste öka ambitionen i vårt långsiktiga trygghetsarbete. Även i så grundläggande saker som välfärden, omsorgen och äldreomsorgen.
– Och det gäller framförallt i vår budget där vi ska se till att det finns resurser så att verksamheterna kan fungera på ett bra sätt, tillägger Viktor.
 
Skarpa prioriteringar
– Sedan måste vi i budgeten göra ganska skarpa prioriteringar, påpekar Katja.
– Tidigare år har vi ju alltid fastställt ramar för hur mycket pengar vi har med skatteintäkter och annat. Det är ju utifrån de ramarna som alla partier lägger sina budgetar och där vi gör våra markeringar.
– De där områdena har vi redan fastställt internt, men de skarpa förslagen går vi ut med dels under våren i motioner, dels som förslag i budgeten, säger Viktor.
– Då får vi se hur dels alliansen, men även Sverigedemokraterna, som ju har vetorätt, ställer sig till de förslagen.
– Men vi har ju också ambitioner när det gäller omsorgen och välfärden, vilket är ett sätt att visa väljarna vad vi socialdemokrater vill, för att på så sätt locka tillbaka väljare till nästa val.
 
Största partiet
Katja Larsson påpekar att socialdemokraterna i Burlöv fortfarande är det enskilt största partiet.
– Och näststörsta partiet i Sverige är Sverigedemokraterna, även om de inte alls är så stora som oss. Men det betyder att då kan man tycka att deras väljare borde kräva in vad de har lovat i valet. Här i kommunen är Sverigedemokraterna formellt i opposition, men de röstar ju alltid med alliansen utan att ifrågasätta någonting. Därför ser vi att vi måste prioritera välfärden, vilket kanske visar vår styrka.
 
Trygga med prioriteringar
– Vi är ju väldigt trygga med de prioriteringar vi gör, påpekar Viktor.
– Vi tror att om vi har en välfärd som man litar på här, vilket gäller allt från förskola, skola, äldreomsorg och fritidsaktiviteter, som är grunden för att skapa en kommun som folk kan bo och leva i.
– Ur allt detta mynnar en trygghet, tillägger Katja.
– En trygghet för den enskilde personen!
– Vi tror att allt detta hänger ihop. Det finns ju en oro vilket vi som politiker måste ta upp och bemöta, säger Viktor.
– Men det tror jag all partier gör, påpekar Katja.
– Åtminstone i kommunen. Tryggheten är ju viktig och något alla vill satsa på här i kommunen. Men vägen dit är väldigt olika.
 
Ny start
– Alliansen pratade mycket efter valet om att det skulle bli en ny start för kommunen, minns Viktor.
– Allt skulle bli väldigt nytt, men när man ser vad de driver är det ju samma politik som i grannkommunerna. Det handlar om privatiseringar och utförsäljningar. Vi får se om och när de lägger de förslagen, men så mycket nytt har vi ju inte sett än.
– Det är viktigt att de ännu inte aktualiserat de förslagen, det vill säga mer än ett, säger Katja.
– Och det där ska vi följa upp. Det är vår uppgift som oppositionsparti, menar Viktor.
– Det handlar om att syna de förslag som faktiskt läggs. Och där räknar vi in Sverigedemokraterna, eftersom de faktiskt också har ett ansvar för vad som händer i kommunen.
 
Ute på gungfly
Katja Larsson menar att socialdemokraterna i Burlöv är lite ute på ett ”gungfly” politiskt eftersom de aldrig tidigare i kommunens historia varit i opposition.
– Dessutom är vi ju nu bara socialdemokrater. Tidigare hade vi ju ett samarbete med vänstern och centerpartiet och då handlade det hela tiden om att ge och ta. Det var ett jättebra och fungerande samarbete. Men nu är det vår egen politik som gäller – allenast.
– Men det finns ju alltid möjligheter till samarbete med andra i olika frågor, säger Viktor Eriksson.
– Det handlar ju hela tiden om att jämka och det handlar ju till syvende och sist om ett Burlöv som ska vara redo för framtiden och att vi politiker ser att vi jobbar för alls bästa, tillägger Katja.
– Man är ju lite friare som oppositionspolitiker, tycker Viktor.
För vår del handlar det om att forma en stark politik inför nästa val och se till att vi är redo då!
Samtidigt medger Viktor att det är svårt att få de yngre att engagera sig i politiken.
– Men det är säkert också något som övriga partier känner igen, tror de båda.
 
Tommy Paremo

– Vi är en lite kommun där vi politiker är nära våra medborgare, säger Katja Larsson(s)

– Vi vill forma en stark politik inför nästa väl, menar Viktor Eriksson(s)

Föregående artikel:
Nästa artikel:

Comments are closed.