Skåne behöver rekrytera över 9 000 lärare

Publicerat: 10 juni, 2020

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 265

Lärarbristen drabbar Skåne län hårt. Rekryteringsbehovet de närmaste åren motsvarar omkring en tredjedel av lärarkåren. Framför allt kommer det att saknas behöriga lärare i grundskolans högre klasser och gymnasiet. Det visar en genomgång av lärarbehovet i Skåne som Lärarförbundet presenterar.

Många äldre lärare runtom i landet gör den här veckan sina sista arbetsdagar innan pensionen. I Skåne är elva procent av lärarna över 60 år.

Behov av 9 200 lärare

När lärare går i pension behöver det fyllas på med nya. Under de närmaste åren finns det ett sammanlagt rekryteringsbehov på 9 200 lärare och förskollärare i Skåne län, vilket motsvarar mer än en tredjedel av den nuvarande lärarkåren. Rekryteringsbehovet beror inte bara på pensionsavgångar, utan också på att många lärare är obehöriga och antalet elever ökar.

– Att lärarbristen är ett stort hot mot svensk skola borde inte vara en nyhet för någon. När lärare saknas drabbas eleverna och det leder till en ohållbar arbetsbelastning för de behöriga lärarna, det har inte minst situationen under coronapandemin visat, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande, Lärarförbundet.

Värre i vissa andra län

Rekryteringsbehovet av nya lärare i Skåne är alltså stort. Samtidigt finns det andra delar av landet där lärarbristen är ännu större. Gotland, Södermanland, Västmanland och Uppsala är exempel på län med skriande rekryteringsbehov, medan situationen är förhållandevis god i Västernorrland, Norrbotten och Västerbotten. Det visar Skolverkets senaste lärarprognosrapport.

Stor brist i sena grundskolan

I landet som helhet är det stora årskuller elever som de närmaste åren kommer att nå slutet av grundskolan och gymnasiet. Det här gör att lärarbristen kommer bli extra akut där.

Skåne län behöver rekrytera 1 900 heltidstjänster för grundskolans årskurs sju till nio och omkring 1 600 lärartjänster i gymnasiet till och med 2023. Framför allt kommer det att råda brist på yrkeslärare i gymnasiet.

– Det krävs en palett av lösningar för att komma tillrätta med lärarbristen. Satsningar på attraktiva löner och arbetsvillkor samt fler utbildningsvägar är centrala. För att stoppa flödet ut ur yrket så måste arbetsgivarna värna och värdera de lärare som finns, säger Johanna Jaara Åstrand.

För få utbildas

Skolverkets rapport analyserar inte bara på hur många lärare som behöver rekryteras, utan även hur många som behöver utbildas för att möta behovet.

I hela landet väntas omkring 144 000 lärare och förskollärare examineras till och med år 2033, medan det skulle behövas omkring 188 500 nyexaminerade lärare. Det råder med andra ord en brist på 45 000 behöriga lärare.

– Situationen är tuff, men det finns ett antal lågt hängande frukter. Många av de som är anställda på lärartjänster utan legitimation har inte långt kvar till examen. Genom att satsa på den målgruppen kan vi öka andelen behöriga med tusentals under kort tid, säger Johanna Jaara Åstrand.

Personalbehovet styrs primärt av antalet elever, medan rekryteringsbehovet bestäms av framför allt av pensionsavgångar och antalet obehöriga lärare.

I det totala rekryteringsbehovet av lärare, som refereras till i den här artikeln, ingår även förskollärare och lärare på särskolor.

Lärarprognos 2019

Uppgifterna bygger framför allt på Skolverkets rapport Lärarprognos 2019, som publicerades i december. Men även Skolverkets statistik över åldersfördelning i lärarkåren.

Rapporten gör en uppskattning av hur många lärare och förskollärare som kommer att behöva rekryteras och utbildas till och med år 2033.

Skolverkets prognoser bygger på uppskattningar om, å ena sidan, hur stort personalbehovet kommer att vara. Det avgörs framför allt av hur många elever som går i skolan. Å andra sidan tittar man på hur många lärare som kommer väntas lämna yrket genom i första hand pensionsavgångar. Men här påverkar även hur många lärare som stannar i yrket.

Samtliga formuleringar om “antal lärare” i den här texten avser heltidstjänster. Det faktiska antalet personer som behöver rekryteras är med andra ord sannolikt större.

Saknas 65 000 behöriga 

Lärarkollen är Lärarförbundets redovisning av statistik som är viktiga för skolans och lärarnas utveckling. Det saknas 65 000 behöriga lärare. Obehöriga fyller lärarbristens tomrum. Behovet av ett nationellt grepp kring lärarbristen är skriande. Med rätt satsningar kan lärarbristen snabbt minska menade Lärarförbundet.

Comments are closed.