Satsar på fler skolbyggnader

Publicerat: 2 januari, 2020

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 246

– Det står 40 barn i kö för att börja förskolan i januari och februari och vi ligger efter i Burlövs kommun när det gäller skolbyggen. Därför behöver vi sätta upp skolpaviljonger på bland annat Södervångskolan tills vidare, säger Amelie Gustafson (m), ordförande i utbildnings- och kulturnämnden.
Senaste kommunfullmäktigemötet i december upprördes socialdemokraterna över den styrande alliansens förslag att begäran om 1,8 miljoner kronor för att sätta upp skolpaviljonger på Södervångskolans område i Åkarp.
Socialdemokraterna protesterade mot satsning bland annat genom en reservation i kommunfullmäktige.
”Vi anser att det inte tas hänsyn till barnens bästa när man byter lokal mitt i terminen och flyttar dem till Södervångskolan. Där har de ingen utemiljö med lekredskap och det är dålig säkerhet med dåligt staket som inte följer normen för en förskola. På Dalslunds förskola finns det en plats som det varit paviljonger på innan. Detta blir ett bättre alternativ och billigare då allt redan finns där. Då finns det en möjlighet att hitta en annan lösning så att barn och föräldrar kan känna sig trygga. Om paviljongerna placeras på Dalslunds förskola kan de barn som står i kö få placering i dessa.”
Reservationen röstades bort av den borgerliga majoriteten som samtidigt pekade på på kön och behovet av 40 förskoleplatser utöver befintlig lokalkapacitet.
 
Sammanhållen verksamhet
– Att placera paviljongerna på Södervångskolans område, för de befintliga förskoleklasserna, skapas förutsättningar för en sammanhållen verksamhet där, menar Amelie Gustafsson.
Samtidigt är hon medveten om att själva Södervångskolan är en gammal skola som inte fullt ut motsvarar dagens krav på skolor.
– Vi gick till val på att bevara Södervångskolan, och genom detta tillskott kommer även fritidshemsverksamheten att förbättras.
– Kommunen kommer framöver att få många nya kommuninvånare, så behovet av skolor kommer att öka i en större omfattning än tidigare. Dock kommer denna ökning inte ske i så stor utsträckning i Åkarp. Det är planerat för att bygga en skola i Åkarp, men först efter vi har byggt en skola på Kronetorp.
– Att bygga skolor för att ersätta de mindre skolorna Svanetorp och Södervång är inte något som vi arbetar för, utan nu måste nya skolplatser tillskapas så att alla kommuninvånare får plats, tillägger hon.
– Så nu är arbetet med att bygga skolor i full gång, samtidigt som det även satsas på innehållet i skolan.
– Vi har i vår första budget lagt till pengar för att höja skolpengen, så när vi går in i 2020 har vi bättre förutsättningar att utveckla lärandet i våra skolor.
 
Tommy Paremo
Föregående artikel:
Nästa artikel:

Comments are closed.