Satsa på framtiden – eller inte

Publicerat: 12 december, 2017

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 740

Kommunfullmäktige 21 december 2017
 
– Jag tycker det var ett passivt svar från majoriteten på min motion och det sämsta i svaret var att hänvisa till närheten till Malmö och Lund, kommenterade Mats Lithner (L) kommunstyrelsens förslag till avslag på hans motion.
Det var i maj månad som Mats Lithner lämnade in en motion med förslaget att göra Arlövs industriby till ett område för framtidens teknik och forskning.
– Det är dags att omdana industribyn och anpassa den till dagens teknikverksamhet som medicin, IT och andra liknande verksamheten. I min värld finns det idag inget i industribyn som lyfter området och kommunen. Detta eftersom vi inte ska konkurrera ned närliggande kommuner, i synnerhet Malmö och Lund.
– Vi har ett utmärkt läge och när utbyggnaden av järnvägen är klar 2024 får vi en nära kontakt med den internationella flygplatsen Kastrup. Det kommer bara att ta tio minuter med tåget dit! En satsning från kommunen kan främja handel, forskning, turism och mycket annat.
– Visserligen är det riktigt att kommunen idag inte äger marken där industribyn finns, men kommunen har fortfarande planmonopol och kan således styra vad som får finnas i området och vad som får byggas.
– Vi har världens chans att hänga på utvecklingen – ta den! påpekade Lithner.
 
Gott självförtroende
Katja Larsson (S) menade att kommunens självförtroende är gott och att kommunen redan är attraktiv för många företag.
– Vi har redan flera huvudkontoren för flera nordiska företag här, ja till och med europeiska huvudkontor. Och fler kommer det att bli efterhand som vi bygger färdigt bostadsområdet Kronetorp och den nya stationen.
Lars Johnson (M) menade att majoritetens svar på motionen visade att de är på defensiven.
– Det var på 1960-talet kommunens tog initiativet till Arlövs industriby under socialdemokratisk ledning. Det var en unik satsning på sin tid som väckte stor uppmärksamhet landet runt.
– Även om kommunen nu inte äger marken så måste man ta initiativet och visa vägen för att senare lämna över till andra att driva projektet.
– När man läser de som yttrat sig över motionen så nämns inte näringslivet med ett enda ord. Det är bara kommunala tjänstemän.
Katja Larsson kontrade med påpekande att ett av svaren kom från näringslivssamordnare och näringslivsrådet.
– Och i näringslivsrådet sitter du ju själv med Lars Johnson!
 
Följer inte leder
Mats Lithner tillade med att kommunens majoritet följer utveckligen.
– Men de leder inte den. De leder inte och tar inga egna initiativ. Frågan är vilken utveckling kommunens ledning vill ha?
Kent Vollmer (S) påpekade att alla företag i kommunen är attraktiva.
– Vi kan inte bara köra bort de företag som finns i industribyn idag. Alla behövs och vi kan inte styra vilka som ska vara där eftersom vi inte äger området.
Debatten slutade med omröstning vilket innebar avslag på motion. Något Vision Burlöv (M + L) reserverade sig mot.
 
Enligt kommunstyrelsen
Också övriga frågor på dagordningen följde kommunstyrelsens förslag.
 
Tommy Paremo

Comments are closed.