Sämre placering men bra i alla fall

Publicerat: 26 september, 2017

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 752

Burlövs kommun placerade sig i år på plats 28 i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Det är ett sämre resultat än förra årets 20:e placering.
– Men det visar på fortsatt bra företagsklimat i Burlövs kommun, säger Anna Nilsson, ny näringslivssamordnare i Burlövs kommun sedan slutet av augusti.
– Vi ser dock att vi faller tillbaka åtta placeringar sedan fjorårets mätning, vilket vi har uppmärksammat och företagarnas åsikter är viktiga för oss, tillägger hon.
– Undersökningen visar bland annat på vikten av fortsatt arbete kring förståelse för företagande samt hålla en god dialog mellan företagarna och kommunen. Ett arbete som jag ägnar mig åt dagligen och som jag i min nya roll kommer lägga extra kraft, nya idéer och mötesplatser för.
– Mätningen visar att det går bra för de kommuner som vi främst samarbetar med, det vill säga, Kävlinge (6), Staffanstorp (8), Lomma (20) och Svedala (167). De fyra kommunerna förbättrar sina placeringar från förra mätningen. Fyra av dessa fem kommuner hamnar inom topp 30 av Sveriges 290 kommuner och det är bra, påpekar Anna.
– Nu fortsätter vi framåt med vårt långsiktiga arbete för att bibehålla denna höga nivå och fortsätta utveckla Burlövs kommun. Vi kommer bland annat stärka kopplingen mellan skola-näringsliv under det kommande året.
– Vår nya projektledare Anna Stening Frost är nu på plats och vi lägger extra arbetstimmar med att starta upp kommunens tillväxtprojekt för företagare, anställda och arbetssökande.
Inom kommunen ska vi arbeta med mångfald, innovativa lösningar och förändrad attityd kring rekrytering av ny personal. I det treåriga tillväxtprojektet, som medfinansieras av EU och Europeiska socialfonden, ska vi att öppna upp naturligare mötesplatser där företagare och arbetssökande kan mötas, då vi vet att matchningsproblematiken är ett stort problem idag, fortsätter hon.
 
Burlövs kommuns tidigare placeringar:
2017                    Plats 28
2016                    Plats 20
2015                    Plats 28
 
Fakta:
Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag. 2017 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 31 300 företagare om företagsklimatet i den kommun där företaget har sin huvudsakliga verksamhet. I den sista tredjedelen väger Svenskt Näringsliv även in statistiska faktorer från SCB och UC.

Comments are closed.