Reservernas korta kväll

Publicerat: 5 februari, 2018

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 371

Sällan, om ens någonsin, har ett möte med kommunfullmäktige i Burlöv varit så kort. Efter endast 17 minuter kunde fullmäktiges ordförande Vlado Somljacan slå klubben i bordet och tacka för visat intresse.
Nio ärenden fanns på listan och det blev en del ja från den reservbetonade gruppen av fullmäktigeledamöter. Sällan har väl så många platser stått tomma i fullmäktigesalen när mötet startade till uppropet var genomfört och de kallade reserverna vad inplacerade på de ordinarie ledamöternas platser.
Vad som behandlades var från början en motion från moderaterna som godkändes för vidare handläggning fyra interpellationer (frågor) till kommunstyrelsens ordförande Katja Larsson (s) och fritidsnämndens ordförande Bengt Åström (s). Åström var inte närvarande och Larsson svarar vid nästa fullmäktigemöte.
Så gällde det att fastställa fördelningsnyckeltal och förslag till nya övergripande mål för perioden 2019-2022, vilket blev ett enigt ja.
Lika mycket ja blev till frågan om tillsynsansvar enligt lagen om sprängämnesprekursorer, liksom när det gällde justering av verksamhetsområde för VA SYD:s allmänna vatten- och avloppsanläggning i Burlöv.
Så det var inte mycket till fullmäktigereserverna. De hann sätta sig på sina respektive stolar och säga ja några gånger så var det dags att gå hem igen.
– Men då hinner jag med att göra annat också i kväll, var det någon som utropade på väg ut.
 
Tommy Paremo

Comments are closed.