Positionerna markeras inför valet

Publicerat: 19 juni, 2018

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 612

Kommunfullmäktige 18 juni 2018 – del 1

 

Att den politiska mandatperioden lider mot sitt slut och att det är val i september noteras med all tydlighet under året sista möte med kommunfullmäktige före sommarledigheten. Fler partier än vanlig i talarstolen och dessa markerar tydligare än tidigare vilka positioner man intar inför stundande val.

Dessutom debatterades och beslutades om budgeten för 2019, med den kommunala skattesatsen och flerårsplanen för åren 2020-2021.

– Vi står inför en spännande tid när Burlövs kommun går från att vara en bruksort till en stark utvecklingsort med en prognostiserad tillväxt större än någon annan skånsk kommun, sade kommunalrådet Katja Larsson i sin inledning.

– Men detta ställer naturligtvis också krav på att verksamheterna utvecklas för att kunna möta en växande befolknings krav på ökande servicebehov. Det ställer också krav på att våra utbyggnadsplaner stämmer väl överens med det som efterfrågas av de som vill verka och bosätta sig i vår kommun.

– I år är samhällsbyggnaden särskilt i fokus eftersom vi anser att satsningar inom detta område är en förutsättning för att skapa en trygg och säker kommun att leva, bo och vistas i. Vi har flera stora projekt på gång, som utbyggnaden av Södra stambanan mellan Arlöv och Lund, ny stadsdel på Kronetorpsområdet, nytt badhus och en ny skola i Åkarp.

Behov av trygghet

Hon framhöll också behovet av att känna sig säker och trygg i kommunen.

– Bättre belysning och fler kameraövervakade samlingsplatser ska skapa en tryggare omgivning.

– För att värna om våra unga utökar vi resurserna inom Barn och familj, förskolan och elevhälsan med målsättningen att fånga upp och stötta barn i ett tidigt skede. Arbetet med en ny skola i Åkarp, f-6 skola, ska påbörjas med målsättningen att det ska vara klar 2021. Vi planerar också att göra om Södervångsskolan i Åkarp till en aktivitetsgård.

Hon framhöll också att kommunikationen med medborgarna har blivit allt viktigare, varför kommunens kommunikationsavdelning ska förstärkas. Dessutom behövs fler medarbetare.

– För att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke är det självklart att vi erbjuder heltid som norm.

– Nya tider ställer nya krav och om vi ska ligga i framkant av utvecklingen är det viktigt att vi vågar tänka utanför de invanda ramarna. Innovationsbudgeten är tänkt att användas för att testa idéer som kan leda till nya effektivare arbetssätt, tillade Katja Larsson.

Världens högsta marginalskatt

Katja Larsson fick medhåll i sin syn på framtiden av både Ove Johansson (mp) och Bo Lindqvist (v).

– Att vi är på rätt väg kan vi tacka både kommunens anställda och medborgarna för, menade Johansson.

– Majoritet Burlöv gör bra satsningar både inom skolan och på det sociala området, tillade Bo Lindqvist.

Lars Johnson (m) hade däremot andra synpunkter på det Katja Larsson framfört.

– Vi ska idag besluta om hur Burlövs kommun ska utvecklas underdel kommande fyra åren och det är typiskt att socialdemokrater och vänstern alltid vill besluta och styra andra människor. De vill absolut inte ge andra människor en chans att visa vad de kan och välja själv.

– Det handlar inte enbart om valfriheten för medborgarna utan också att konkurrensutsättning utvecklar verksamheter.

Han påtalade också att Majoritet Burlöv vill fortsätta med en hög skattesats i kommunen, 20,9 kronor.

– Med socialdemokraterna i ledning i Sverige har vi återigen fått världens högsta marginalskatter. Så åtminstone lokalt vill vi sänka skatten med 0,25 kronor. På sikt ska skatten ner till 19,75 kronor.

Lars Johnson pekade också på att det fortfarande finns omfattande problem med brottsligheten i Burlövs kommun.

– Politik handlar om att vilja och när vi vunnit valet kommer vi inte att acceptera att invånarna ska känna sig otrygga. Vi vill därför satsa två miljoner på bland annat trygghetsvärdar. Vi kommer då också att snarast bygga två fritidsgårdar i Arlöv och Åkarp.

Alla ska ha lika möjligheter

Bo Lindqvist protesterade mot Lars Johnsons påstående.

– Det är tvärtom så att vi satsar på att alla ska ha lika möjligheter. Vi vill att många ska bestämma och att skattepengarna ska gå till medborgarna i samhället.

Mats Lithnér (l) höll inte med om att det går bra för Burlövs kommun.

– Majoriteten har bland annat misslyckats total med arbetslösheten både i landet som helhet och i Burlövs kommun. Här har den till och med ökat och arbetslösheten är något som driver på och skapar andra problem i samhället.

Han menade också att det är bekymmersamt att både Sockerfabriken och Coop lägger ner och dra ner på verksamheten.

– Båda är idag stora arbetsgivare och den politiska majoriteten är ganska passiva.

Lithner pekade också på att den ökande kriminaliteten och är ett stort problem.

– Därför vill vi redan vid årskiftet ha patrullerande trygghetsvärdar.

Även han framhöll att när Vision Burlöv vunnit valet ska två fritidsgårdar byggas så snart det är möjligt.

– Det är något socialdemokraterna lovade redan 1991 och inget hänt sedan dess.

Kristoffer Daag (l) fyllde i när det gällde fritidsgårdar.

– Vi kanske inte kan bygga omedelbart, men däremot kan vi hitta bättre lokaler under tiden och när vi styr kommunen kan inte Burlövs bostäder säga nej till alla förslag. Det hade fungerat redan nu om vi hade haft lite mer samarbete i kommunen.

Budget spränger ”ljudvallen”

Lars-Anders Espert (sd) menade att den nya budgeten är så omfattande att det spränger ”ljudvallen”, det vill säga att den är mer omfattande än någonsin tidigare.

– Vi ser dock inga möjligheter att sänka skatten lokalt, men med tanke på att kommunen ska investera för cirka 700 miljoner kronor de närmaste åren vill vi se besparingar och att man säljer av sådana befintliga tillgångar som inte är nödvändig för att skapa kapital.

– Att bygga nya skolor är ett måste och kommunhuset är trångt idag efter så många har nyanställts under senare år.

Espert ville se en gemensam högstadieskola på Kronetorpsområdet.

– Så att vi kan stänga Vårboskolan och Dalslundskolan. Dessutom kommer det att finnas behov av förskolor.

Han ville dessutom ha konstgräsplan när idrottsplatsen flyttas och att kanske halva antalet hyresrätter skall sälja ut som bostadsrätter till de som bor där idag.

Espert var också mycket tveksam till byggandet av ett nytt badhus för dyra pengar.

Bo Lindqvist förstod inte Lars-Anders Esperts tvekan till ett nytt badhus.

– Jag tror inte att alla som idag går till Burlösbadet ser det som en lyxkonsumtion. Jag tycker också att vi i kommun ska vara stolta över att ha ett så välskött bostadsbolag som Burlövs bostäder.

Glimminge plantering

Hans-Åke Mårtensson tyckte Vision Burlövs förslag att sälja Glimmminge plantering är en väldigt dålig idé.

-Vi har allt fler barn som behöver komma ut och kunna njuta av sol och bad.

– Att vi vill säja Glimminge plantering innebär inte att vi måste sluta med kollo för barnen, kontrade Kristoffer Daag.

Flera voteringar

Debatten om den framtida budgeten medförde ett flertal voteringar (omröstningar) innan kommunfullmäktige majoritetsbeslut blev att följa kommunstyrelsens beslut, det vill säga att säga ja till den budget som Majoritet Burlöv, det vill säga socialdemokrater, miljöpartister, vänsterpartister och centern kommit överens om.

Tommy Paremo

Comments are closed.