Planer på 150 nya lägenheter i Arlöv

Publicerat: 28 juni, 2017

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 1003

Nu är det planer på ett nytt byggprojekt i centrala Arlöv med plats för 150 lägenheter. Det ska bli fyra byggkroppar mellan dalbyvägen och Elisetorpsvägen och byggherre är Burlövs Bostäder AB med planerad start under andra halvan av 2018. Enligt planen ska det hela stå klart 2022.

– Bostadsbristen är stor och nu öppnade sig möjligheten att bygga på en befintlig parkeringsplats, säger Birgitta Sandell, vd på Burlövs Bostäder AB.

– Detaljplanen är antagen i kommunfullmäktige och kan vinna laga kraft under sommaren.

Det blir sammanlagt fyra huskroppar med bostäder och åtminstone en butikslokal mot Dalbyvägen. Ett högre bostadshus byggs vid en befintlig affärsbyggnad och ett parkeringshus löser parkeringsbehovet.

Utveckling i en central del av Arlöv

Tanken är att bebyggelsen ska utveckla centrala Arlöv och möjliggöra en framtida ombyggnad av Dalbyvägen med utformning som sänker hastigheten i trafiken och underlättar för gående och cyklister.

– Läget är mycket centralt i Arlöv, menar Birgitta Sandell som även pekar på att bebyggelsen tillsammans med andra pågående projekt längs Dalbyvägen ger förutsättningar för att området väcks till liv.

Det understryks även av Kent Wollmér, ordförande i Burlövs Bostäders styrelse:

– Jag ser verkligen fram emot när det växer upp vackra bostadshus där det i dag är en stor parkeringsyta. Det kommer att bli ett rejält lyft för den delen av Dalbyvägen, säger han.

Comments are closed.