Patrullerande trygghetsvärdar i Burlöv

Publicerat: 14 maj, 2018

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 861

– Inrätta patrullerande trygghetsvärdar i Burlövs kommun för att minska brottsligheten, skriver Mats Lithner, ordförande för Liberalerna i Burlöv i en motion till kommunfullmäktige.
Han hänvisar till statistik som säger att brottsligheten i Burlöv sedan år 2015 till 2017 ökat från 12.188 till 12.469 mätt i anmälda brott per 100.000 invånare.
– Under motsvarande tid har brottsligheten minskar från 7.625 år 2015 till 6.550 år 2017 i Lomma kommun. Så vad gör Lomma rätt och Burlöv fel, undrar Lithner.
– Jo, en åtgärd Lomma genomfört är att inrätta trygghetsvärdar.
Trygghetsvärdarna i Lomma är anställda av kommunen och det är personal som arbetar alla kvällar och nätter året runt.
– Trygghetsvärdarna ska arbeta mot oönskade händelser och för en ökad trygghet för alla som bor, verkar eller vistas i Lomma kommun, skriver han vidare.
– De kör omkring i kommunen och slår larm om de ser något som inte står rätt till. De ska genom sin närvaro förebygga brottslig verksamhet, men har inte några polisiära befogenheter och är inte heller några väktare.
 
En resurs
Grunduppdraget för trygghetsvärdarna i Lomma kommun innebär att de ska vara en resurs till kommunens trygghets- och skadeförebyggande arbete.
– Uppdraget innebär att vara synlig i kommunens geografiska område och att ”vaka” över kommunen. De ska arbeta situationsanpassat, vilket kan innebära att arbetssättet ska anpassas under de perioder då bostadsinbrotten är som flest.
Under sommarhalvåret, när det rör sig fler människor i kommunen, ska trygghetsvärdarna synas där människorna finns. Både för att ha en lugnande effekt, men också som en service till de som befinner sig i kommmunen.
– På det här sättet kan rätt funktion kontaktas och möjligheten att i ett tidigt skede åtgärda det som inträffat ökar. Att hjälpa en skadad eller riskutsatt person i form av omplåstring, samtal till anhörig eller i allvarligare fall, larm av ambulans, är ett annat exempel, tillägger Lithner.
Motionen ska först diskuteras i olika nämnden innan de till slut ska avgöras i kommunfullmäktige om förslaget är någon som är värt att satsa på för kommunens del.
Trygghetsvärdar finns även Svedala kommun.

Comments are closed.