Oväntad röstvinst för Vision Burlöv

Publicerat: 7 februari, 2017

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 649

Kommunfullmäktige måndagen den 6 februari 2017

Frågan om kommunen ska ha en så kallad Skyfallsplan mot väntade oväntade rejäla regnoväder ledde till en intensiv debatt mellan Majoritet Burlöv (s, mp, c, v) och Vision Burlöv (m, l) vid måndagens möte i kommunfullmäktige. De senare med stöd av Sverigedemokraterna. Det hela slutade med omröstning vilken Vision Burlöv vann med rösterna 21-20 till allas förvåning.

När voteringen (omröstningen) var avslutade deklarerade kommunfullmäktiges ordförande Valdo Somljacan snabbt att kommunstyrelsens förslag hade vunnit, men innan han hade hunnit slå klubban i bordet avbröts han av fullmäktiges sekreterare, som sköter omröstningen, att det var Vision Burlövs förslag, en motion om ett formellt beslut att skapa en skyfallsplan, som hade vunnit.

Det blev väldigt tyst några ögonblick tills Somljacan korrigerade sig och gratulerade Vision Burlöv till att ha vunnit voteringen innan han klubbade beslutet.

– Det finns tydligen någon i Majoritet Burlöv som tänker. Om det sedan var medveten röstning eller ej vet inte jag, säger Lars Johnson (m) dagen efter. Han var av naturliga skäl nöjd med att den moderata motionen antogs av kommunfullmäktige.

– Det märkliga i det hela var ju Katja Larssons uttalande efteråt att det hela måste tas in i budgeten. Jag undrar vad det är som ska kosta så stora pengar. Att åtgärder kommer att kosta det är helt klart, men först om några år när man bestämt vilka åtgärder som måste vidtas för att undvika eller minska översvämningar.

– Det enda vi vet är att skyfallen kommer, men vi vet inte bär.

Lars Johnson påpekar också på fullmäktigemötet att planutskottet tidigare besökt Köpenhamn för att se på deras åtgärder.

– De såg ju det som, nödvändigt att anslå elva miljarder kronor för att undvika svårare framtida skador vid skyfall och har bland annat anlagt parker som kommer att ta upp vattnet.

Moderat motion

Motionen som diskuterades var skriven av Nils Holmqvist (m) 2015 som innebar att kommunen i samband med utarbetandet av en dagvattenstrategi, tillsammans med VA SYD även utarbeta en skyfallsplan för Burlövs kommun, samt att arbetet ska bedrivas skyndsamt och med prioritet.

Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2016 att återremittera motionen ”för att utreda om arbetet med att utarbeta en skyfallsplan har påbörjats”.

Samhällsbyggnadsförvaltningen hade nu genomfört utredningen till kommunstyrelsens möte och förvaltningens slutsats var att arbetet med att utarbeta en skyfallsplan pågår.

Kommunstyrelsen beslutade därför med majoritet att motionen skulle anses besvarad, något även Lars-Anders Esport den 23 januari också tyckte, medan han röstade för motionen den 6 februari på fullmäktigemötet. Vid kommunstyrelsens möte reserverade sig Lars Johnson, Sara Vestering (m) och Mats Lithner (l), till förmån för motionen.

På fullmäktigemötet påpekade Nils Holmqvist att frågan redan var aktuell några gånger.

– Och jag känner stor oro för majoritetens passivitet i en fråga där kommunens invånare har rätt att känna sig trygga. Majoriteten måste ju tycka att kollegorna i Malmö är några tokstollar, men de vet kanske mindre än majoriteten i Burlöv vet.

– Det jag kräver är att man i samband med att man gör en dagvattenstrategi också utarbetar en skyfallsplan. Det som hänt hittills är att majoriteten tillsatt en styrgrupp, som dock inte tagit hand om frågan.

– Det finns alltså inget beslut att ta fram en sådan plan och eftersom det inte finns något beslut kan man inte heller besluta om pengar för att genomföra det hela.

– Det som händer nu är att förvaltningen arbetar helt på egen hand, utan något politiskt beslut som underlag. Risken är att de kommer med ett resultat som ingen frågat efter och kanske inte heller vill ha.

Var bestämd

Hans-Åke Mårtensson (s) menade bestämt att bestämt att det vidtas åtgärder.

– Vi ingår i VA Syd som ska ta fram åtgärder för att säkra oss vid skyfall. Vår åtgärd är att bevaka så att det blir rätt åtgärder för Burlövs del. Dessutom är inte motionen avslagen, utan anses besvarad.

Bo Lundqvist (v) påpekade att kommunen, genom planutskottet,  dessutom besvarat Malmö kommuns utskick av förslag till skyfallsplan.

Lars Johnson hänvisade till just Malmö kommuns kommunalråd Andreas Schönström (s).

– Han sade att om vi inte gör något så blir det mycket dyrare när det väl händer. Och att det kommer att hända det vet vi.

Nils Holmqvist tillade att han är mycket väl medveten om att det inte är en enkel fråga och att det tar tid.

– Det jag vill är att vi tar ett politiskt beslut.

För få p-platser

En annan fråga som vållande diskussion var hur många parkeringsplatser som ska byggas när det blir bostäder i kvarteret Fasanen länga Dalbyvägen.

– Enligt kommunens normer ska det vid ett bygge som planeras där ha 124 parkeringsplatser inne på området för de boende, men någon tjänsteman tyckte det var för många och har i stället planerat in 94 platser, sade Lars-Anders Espert (sd), som fick medhåll av Vision Burlöv.

– Risken är därför stor att man om kanske tio år kommer på att det saknas parkeringsplatser och då tvingas bygga ett parkeringshus. Jag menar man ska följa de normer som finns också inte agera utanför dessa på tjänstemannanivån. Det är helt fel att bygga in en begränsning.

Det hela var en fråga om att godkänna en detaljplan över området och Espert hade inget övrigt att protestera mot planen.

Majoriteten röstade i alla fall enligt kommunstyrelsens förlsag om färre parkeringsplatser och det hela avgjordes efter votering, som majoriteten vann med 21-20.

I övrigt röstade kommunfullmäktige för kommunstyrelsens förslag i alla övriga frågor.

Comments are closed.