Orolig när Sockerbruket försvinner

Publicerat: 25 juni, 2018

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 533

Kommunfullmäktige 18 juni del 3
 
– Det handlar inte om partipolitik utan mer om Burlövs framtid. Jag blir orolig när Sockerbruket försvinner. Det får inte bli ett öde område och ska det bara hanteras i översiktsplanen så är jag rädd att vi tappar fokus.
Så kommenterade Mats Lithner (l) när hans egen motion ”Ta fram en vision för Arlöv” skulle behandlas i kommunfullmäktige.
I motionen skrev han att ”Arlöv har under den senaste tiden drabbats av två oroande nyheter. Dels kommer Nordic Sugar att lägga ner Sockerbruket i Arlöv, dels väljer Coop att lämna Burlövs centrum. Det är lätt att bara se det mörka i sådana händelser men Liberalerna väljer hellre att se möjligheterna.
Om man väljer att inget göra kan det bli en mycket olycklig utveckling med ett nergånget köpcenter och tomma förfallna fabrikslokaler i centrala Arlöv.
Liberalernas grundsyn är att Burlöv har ett fantastiskt utgångsläge. Vi har bra kommunikationer. Vi ligger mitt i tillväxtstråket mellan Malmö och Lund. Den nya pendlarstationen i Arlöv kommer att ge fantastiska möjligheter för företag och människor som vill leva i Öresundsregionen med Kastrup och Köpenhamn bara några hållplatser bort. Stora möjligheter, men vi måste ta tillvara den”.
 
Vill ha beredning
Mats Lithner ville att fullmäktige skulle besluta att tillsätta en beredning under kommunstyrelsen där samtliga partier bjuds in och skulle ha som uppgift att ta fram en ny vision för Arlöv, samtidigt som man inledde en diskussion med Nordic Sugar hur sockerbolagsområdet ska kunna utvecklas.
– Den här motionen slår nästan in öppna dörrar, svarade Katja Larsson (s).
– Vi ska alla under nästa mandatperiod jobba med översiktsplanen och det är viktigt att alla är med. Sockerbolagsområdet är något vi ska planera tillsammans och politiskt ska vi visa vad vi kan göra med marken.
– Men innan vi kan göra något måste vi första få köpa marken och därefter ha pengarna för att kunna göra något med den.
Rolf Hagmann (sd) tyckte det vara en bra motion, men betonade att en sådan vision inte enbart ska handla om Sockerbruksområdet.
Lars Johnson (m) tyckte inte det vara nödvändigt att kommunen skulle köpa in marken.
– Vi kanske i stället kan skapa ett konsortium som tar över eller köper marken och utvecklar området och lockar ännu fler att satsa och investera.
Den politiska majoriteten i kommunfullmäktige beslutade avslå motionen.
 
Konstigt att höja pris på sopor
– Burlövsborna har blivit allt bättre på att sopsortera och därför tycker jag det är konstigt att man häjer soptaxan så kraftigt när man gör något bra, sade Kristoffer Daag (l) när fullmäktige skulle ta beslut om dem nya avfallstaxan från 2019 som innebär en höjningen med 600 kronor.
– Vi är ju medvetna om att sopsorteringen gör det möjligt för Sysav att renodla och sälja produkter, vi borde utreda hur mycket de tjänar på vidareförsäljningen, vilket också kan bekosta investeringen.
– Det är ju vi själva som göra en stor del av arbetet så det borde egentligen bli billigare.
Hans Åke Mårtensson (s) menade att höjningen måste till.
– Det handlar om att köpa in nya fyrfackskärl för miljoner och jämfört med andra kommun så är det inte dyrt.
Lars-Erik Wollmer (s) påpekade att prishöjningen också ska finansiera investering av nya fordon.
– Totalt sett är det en jättelåg kostnad för boende i både Malmö och Burlöv så jag tycker inte folk ska klaga.
Taxan som kommunfullmäktige nu beslutade om blir för villahushåll blir totalt 1.950 kr för standardabonnemanget med två fyrfackskärl och tillhörande elektronikbox och bytet kommer att genomföras från maj till november 2019.
 
Tommy Paremo
Föregående artikel:
Nästa artikel:

Comments are closed.