Organisationen ska stärkas enligt ledningen

Publicerat: 1 juni, 2015

Publicerat i: Åkarp, Arlöv

Visningar: 1370

Deltidsbrandmännens oro är obefogad. En ny brandstation på Kronetorpsområdet kommer tvärtom att stärka organisationen i Burlöv, enligt ledningen.

– Av tradition har räddningspersonalen i beredskap fått sova på stationen i Burlöv, men det är inget bra sätt att bedriva verksamheten, säger Mikael Kess som är distriktschef för Rib-verksamheten. Anledningen till det är att ledningen anser att det sliter mer på familjelivet att sova någon annanstans än i hemmet under sin beredskapstid. – Det kanske är spännande att göra det i början men sedan kan det lätt bli en belastning att behöva sova borta och det i sig kan göra att folk väljer att sluta. Vi har också fått signaler från medarbetarna att det kan bli en stressfaktor när några sover på stationen och står och väntar på de som tar sig in från hemmet vid ett larm. Därför finns inte övernattningsmöjligheten med när vi planerar en ny brandstation i Burlöv.

Men hur ser du på att så många tvingas sluta om övernattningsmöjligheten försvinner?

– För det första är det inte så många som 7-8 utan snarare 4-5 personer det gäller. Och någon har redan signalerat att det är dags att sluta till sommaren på grund av hög ålder. Vi kommer att se över behovet av att nyrekrytera och genom att bygga en ny brandstation på Kronetorpsområdet mitt emellan Arlöv och Åkarp kommer många fler i kommunen att ha möjlighet att hinna till stationen från sina hem inom de 6 minuter som krävs. Det här är dessutom en förändring som ligger ungefär två år framåt i tiden.

Hur ser du på deltidsbrandmännens oro över att behöva stå och se på när det brinner på grund av brist på folk?

– Det problemet finns delvis redan i dag på dagtid när man måste invänta förstärkning från annat håll innan man kan gå in i ett brinnande hus. Men som sagt så gör vi den här förändringen för att främja bemanningen. Vi kommer även att ha en dialog med kommunen om möjlighet till bostad för de deltidsbrandmän som kan tänka sig att flytta till kommunen men som inte kan det i dag på grund av brist på hyresbostäder.

Men om de nu gärna vill sova på brandstationen – vad är egentligen problemet med det?

– Dels blir det dyrare om man ska bygga kök och allt som i sådana fall krävs runt omkring. Men det är inte heller så Rib-verksamheten (Räddningsperson i beredskap- verksamheten) är tänkt att bedrivas. Det är heltidsbrandmän som ska sova på brandstationen. Det här handlar om att vara i beredskap om något händer och utgå från sitt hem. Vi kan inte förvänta oss att nyanställda ska sova hemifrån med den låga beredskapsersättning som vi har idag.

Comments are closed.