Om m vinner valet är det slut med paviljonger

Publicerat: 1 november, 2017

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Okategoriserade, Redaktionellt

Visningar: 673

Kommunfullmäktige 30 november 2017
 
– Om vi vinner valet nästa är blir det inga fler tillfälliga lösningar med paviljonger som skolorna i kommunen, deklarerade Lars Johnson (m) klart under mötet med kommunfullmäktige på måndagskvällen.
Sakta men säkert höjs den politiska temperaturen inför valet 2018 och de politiska partierna börjar markera skillnaderna.
Lars Johnsons inlägg var en kommentar till majoritetens förslag att hyra en ny paviljong att placeras intill lilla Dalslundskolan i Åkarp. Något som kommer att kosta 300.000 kronor om året från 2018. Tanken är att lokalerna behövs från våren 2018 och åtminstone fem år framåt tills en ny F-6-skola står klar i Åkarp.
– Att hyra in ytterligare en paviljong är ett bevis på dålig skolpolitik, menade Lars Johnson.
– Det är dessutom dyrt och ger föräldrar en uppfattning om osäker framtid i stället för att bygga fasta anläggningar som ger trygghet.
– Men beslutet om paviljonger är taget tidigare. Det vi ska besluta om idag är pengar för att få dem på plats, förklarade Bengt Åström (s), ordförande i utbildnings- och kulturnämnden.
– Tanken är ju att vi så småningom ska bygga en ny skola i Åkarp och då vill vi inte binda upp oss med att bygga.
 
En känga åt miljöpartiet
Lars Johnson fick också chansen att ge miljöpartiet en känga när fullmäktige sade ja till hans motion om att kommunstyrelsen ska verka för att införa solceller på kommunens fastigheter och att verka för att Burlövs Bostäder gör samma sak, plus att kommunen i detaljplaner verkar för att hus placeras så att installation av solceller möjliggörs och optimeras.
– Det är en fråga jag väckte redan för två år sedan och jag förväntade mig att det är fråga som, miljöpartiet skulle vara intresserad av och driva, men så var tydligen inte fallet så jag fick skriva motionen, påpekade han frankt.
Ingen från miljöpartiet var beredda att svara på det påpekandet under fullmäktigemötet.
Lars Johnson ställde också i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Katja Larsson frågor om bland annat skillnaden i bolagsordningen för Burlövs Bostäder och bolagsordningen för det parkeringsbolag som bildats under året.
Det visade sig vara en lite knivig fråga att svara på eventuella skattemässiga konsekvenser, men en sak var klar. Så som texten i bolagsordningen är skriven stämmer inte riktigt överens med texten i det beslut som kommunfullmäktige antog för att kunna bilda bolaget. Lars Johnson hade kontaktat Bolagsverket och de påpekade för honom att det är viktigt att texterna är desamma i båda handlingarna och det är det som står i kommunfullmäktiges beslut som gäller.
 
Utbyggnad av Humlemadskolan
Så tog då kommunfullmäktige beslutet att anslå 30 miljoner kronor för att kunna genomföra en tillbyggnad till Humlemadskolan som ska innehålla en ny matsal, nytt mottagningskök och fyra klassrum, varav ett som ska utrustas som en NO-sal.
– Det är ett utmärkt förslag och ett lika utmärkt beslut, menade Kristoffer Daag (l).
– Det är en kostnadsneutral lösning och innebär ett slut på en hittills dålig matsalslösning.
Tillbyggnaden finns med i den tidigare beslutade flerårsplanen 2019-2020.
 
Höjning av avgifter
Förslaget att höja avgifterna för serveringstillstånd orsakade också en längre debatt som kom att handla om majoritetens syn på det privata näringslivet, i synnerhet restaurangbranschen.
Det gällde dessutom inte bara nya tillstånd utan höjning skulle också göras av tillsynsavgifterna. Och det gäller inte bara alkohol utan också försäljning av folköl och tobak, plus tillsynsavgifter för handel med vissa receptfria läkemedel.
Som en jämförelse hade man tagit upp vad avgifterna är i Svedala, Lund, Lomma, Trelleborg och Kävlinge. Svedala har samma avgift som den nu Burlövs kommun inför och de övriga har högre avgifter.
– Men varför inte jämföra med grannkommunen Staffanstorp som har lägre avgifter, menade Lars Johnson.
Majoriteten har tagit upp dessa kommunen bara för att motivera en höjning.
– Det här har många bottnar, sade han.
– Vi vill ju ha ett aktivt näringsliv och det kan vi själva påverka. Hur ska kunna klara att betala ut miljonbelopp för att överhuvudtaget kunna starta ett företag. Det är inte konstigt att många företag saknar förtroende för kommunen.
Han nämnde också priset på en dagens på Mötesplatsen som drivs av kommunen.
– Den är 20 kronor billigare än vad Lillgården i Åkarp tar för motsvarande lunch och det beror på avgifterna. Det om något är ett bevis på att majoriteten inte värnar om det lokala näringslivet.
Katja Larsson påpekade att den senaste höjningen av avgifterna genomfördes 2012.
– Och vi har ju bara valt att jämföra oss med de närliggande kommunerna. Dessutom är det ju en själv finansierande verksamhet för kommunens del.
Lars Johnson undrade då om inte Staffanstorp också är en grannkommun enligt majoritetens mening.
Det blev en fortsatt diskussion om majoritetens syn på näringslivet där Katja Larsson menade att det tillkommer hela tiden nya företag som flyttar in till kommunen och de företagare hon haft kontakt mer är ganska nöjda med situationen i Burlövs kommun.
– Men förslaget att höja avgifterna ligger helt i linje med vänsterns sätt att göra det allt svårare att driva företag i kommunen, tillade Nils Holmkvist (m).
– Det är ett flagrant sätt att minska värdet på kommunen och det finns många tomma lokaler här och man kan fråga sig varför.
 
Protest mot flervåningshus
I korsningen Lundavägen/Ostvägen i Åkarp ska det enligt planen byggas att flerbostadshus i två eller tre våningar, vilket Rolf Hagman (SD) protesterade mot.
– Med hänsyn till beskaffenheten av husen längs Lundavägen, som enbart består av enplansvillor, bortsett från Hvilans folkhögskola så vore det fel ur kulturmiljösynpunkt att bygga ett trevåningshus på det sätt som föreslås i planen.
– Husen ska enligt planen ha loftgångar på baksidan, vilket gör att de villor som ligger bakom får full insyn i sina trädgården från de som ska bo i flerbostadshuset.
Fullmäktige antog dock planen mot protesterna.
Föregående artikel:
Nästa artikel:

Comments are closed.