Olagliga plakat stör trafiken längs Lundavägen

Publicerat: 22 december, 2014

Publicerat i: Åkarp, Arlöv

Visningar: 1340

Ett trafiksäkerhetsproblem och ett hinder för parkförvaltningen när diken och planteringar ska skötas. De olagliga plakaten och affischerna längs Lundavägen är just nu fler än vanligt.

– Förutom att det ser ganska skräpigt ut kan de skymma sikten för bilisterna och göra att de tar ögonen från vägen, säger Malin Melin, som är gatu- och trafikingenjör i Burlövs kommun.

Så här i juletid är de olagliga plakaten alltid extra många, berättar hon. Men i år är problemet mer utbrett än vanligt och kommunen hinner inte följa upp alla ärenden. Just nu är det framför allt i norra Åkarp som problemet är som störst och kommunen har fått in reaktioner från boende som ogillar fenomenet.

Störs du av plakat och affischer när du kör bil?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

– Ofta handlar det om okunskap från den som affischerar olagligt. Men alla plakat som man sätter upp själv måste man söka tillstånd för hos polisen. Det kostar lite grand men det är viktigt att det sköts på rätt sätt så att inte till exempel vinden tar med sig affischen eller plakatet ut i cykelbanan eller synskadade kan ramla och slå sig. Det är mycket att tänka på.

När polisen får in en ansökan bollar de ärendet vidare till kommunen som får yttra sig. Framför allt i centrala delarna av Burlöv är kommunen noga med att det inte ska vara för många budskap som gör att bilisterna tappar fokus.

– Och precis vid övergångsställen är vi noga med att inte sikten skyms. Då vill vi att förarna ska titta på vägen och inte på erbjudanden om loppisar, julgranar och jordgubbar, säger Malin Melin.

Comments are closed.