Ökad trygghet ett dagligt arbete

Publicerat: 22 november, 2017

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 382

Trygghet i Burlöv
 
Att göra samhället tryggare för medborgarna är något vi arbetar i stort sett dagligen med, säger Katja Larsson (s), kommunalråd.
- Just nu lägger vi mycket fokus på skolorna där det vistas många människor. Viktigt är att vi sätter upp ljus så att det inte ska finnas några mörka prång.
- Men det handlar inte enbart om ljus, utan också att till exempel klippa ner häckar, höja lampor för bättre ljusbild.
- Dessutom gör vi trygghetsvandringar tillsammans med boende för att få synpunkter på vad som bör göras för att öka tryggheten för alla.
- Vi har också samtal med polisen som har ökat sina ronderna på olika platser i kommunen, vilket också är något som ingår i det medborgarlöfte vi tillsammans har skrivit.
 
Två otrygga platser
Det finns två platser i kommunen, båda i Arlöv, som utmärkt sig som särskilt otrygga platser för många, Sockerbitstorget och Vintergatan.
- Vad gäller Sockerbitstorget är det egentligen inte särskilt torget som är otryggt utan en bit längre ner på Dalbyvägen i sidogatorna. Och också det ska vi förändra, liksom området kring Vintergatan som länge ansetts som ett otryggt område.
- Just Vintergatan har jag länge velat göra något åt och höja statusen på. Vi har därför startat en workshop tillsammans med ett 20-30-tal boende i området som ska arbeta fram fröslag på åtgärder, som en form av medborgardialog.
- Det finns faktiskt redan förslag på nya bostäder i området, men det finns också andra möjligheter att utveckla området i olika delar.
 
Även stationerna
Katja Larsson pekar också på de problemen i och kring tågstationerna i Arlöv och Åkarp.
- Där finns förslag som ”gungar” lite eftersom båda ska byggas om på sikt och blir säkert jättebra då. Men det krävs ändå åtgärder i dagsläget som bättre belysning och det ska vi också genomföra.
Hon berättar också att många medborgare i kommunen hör av sig med olika förslag på trygghetsåtgärder.
- Och jag och vi är tacksamma för det inflödet eftersom vi ju inte kan vara överallt, men på det här viset får information.
Föregående artikel:
Nästa artikel:

Comments are closed.